Νέα περιβαλλοντική έγκριση για τη Μαρίνα του Sani Resort

του Θοδωρή Καραουλάνη

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της Μαρίνας στο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα ΣΑΝΗ Χαλκιδικής για τα επόμενα 10 χρόνια εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με υπογραφή του Πάνου Σκουρλέτη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση, φορέας λειτουργίας της Μαρίνας είναι η εταιρεία ΣΑΝΗ ΑΕ, παρά το ότι την αρχική αίτηση (το Δεκέμβριο του 2014) για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων είχε καταθέσει η εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΝΗ ΑΕ, αφού μεσολάβησε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Μετά από ενάμιση χρόνο, διάστημα συνηθισμένο δυστυχώς στη χώρα μας για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης , η Μαρίνα του Συγκροτήματος ΣΑΝΗ αδειοδοτείται και πάλι περιβαλλοντικά από το ΥΠΕΝ.

Όπως αναφέρει η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, το έργο αφορά στην «λειτουργία υφιστάμενου τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνα) στην περιοχή Σάνη Χαλκιδικής μέσα στα όρια του ξενοδοχειακού συγκροτήματος SANI RESORT» με τα εξής χαρακτηριστικά: δυναμικότητα 215 σκάφη, εμβαδό χερσαίας ζώνης 16 000 τετραγωνικά μέτρα και εμβαδό θαλάσσιας ζώνης 32. 600 τετραγωνικά μέτρα.

Από την ανάγνωση της απόφασης αντιλαμβανόμαστε ότι οι περισσότερες συναρμόδιες υπηρεσίες για την έκφραση άποψης επί του θέματος της αδειοδότησης συμφώνησαν και η Μαρίνα θα λειτουργεί με τους όρους που πρότειναν οι μελετητές και ενέκρινε το Υπουργείο με τη συγκεκριμένη ΑΕΠΟ (31179/21-6-2016).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αρχική έγκριση της μαρίνας είχε γίνει το 1997 με την υπ’ αριθμόν Τ/645/13.2.1997 Απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης για την «Χωροθέτηση τουριστικού λιμένα στην περιοχή Κασσάνδρας Χαλκιδικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 1535/27.3.98 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έκτοτε, ως γνωστόν έχει τροποποιηθεί ευρέως η περιβαλλοντική νομοθεσία κυρίως με το νόμο 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το νόμο 4042/2012 για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και τις σχετικές υπουργικές ;αποφάσεις για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Η νέα ΑΕΠΟ του εμβληματικού για τη Χαλκιδική και γνωστού ξενοδοχειακού συγκροτήματος είναι πλήρως προσαρμοσμένη σε αυτή τη νομοθεσία που σήμερα ισχύει.

Σχεδόν όλοι οι όροι που επιβάλλονται από το Υπουργείο είναι οι συνήθεις και αναμενόμενοι. Επίσης η αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών και των μελετητών ή της εταιρείας είναι πολύ περιορισμένη. Αυτά τα δύο γεγονότα που καταγράφονται στην απόφαση δείχνουν ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που κατατέθηκε – και στην οποία παραπέμπει συχνά η απόφαση – ήταν ολοκληρωμένη, γεγονός καθόλου συνηθισμένο για έργα τέτοιας εμβέλειας.

Ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή της ΑΕΠΟ ορίζονται η ΣΑΝΗ ΑΕ, φυσιολογικά, ως φορέας χρήσης και εκμετάλλευσης του λιμένα αλλά παράλληλα και όλα τα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στις δραστηριότητες λειτουργίας του συνόλου του έργου «οι οποίοι φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση (ΑΕΠΟ)».

Πέρα από τις γενικές αναφορές σε ολόκληρη την περιβαλλοντική νομοθεσία που πρέπει να τηρείται και τα επίπεδα ρύπων κλπ που επιτρέπονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, από τους λοιπούς όρους που επιβάλλονται αξίζει να σημειώσουμε ότι «ο λιμένας οφείλει να είναι εφοδιασμένος με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα, απορροφητικές - διασκορπιστικές ουσίες κλπ) που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένο, συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της Λιμενικής Αρχής, «Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan), που θα ακολουθείται κατά την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας».

Ακόμη αναφέρεται ότι «τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν από βυθοκορήσεις που θα απαιτούνται για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών του λιμένα να απορρίπτονται σε βάθη θάλασσας μεγαλύτερα από 50 m. Σημειώνεται ότι η απόρριψη, οποιωνδήποτε υλικών/ουσιών στη θάλασσα επιτρέπεται μετά από θετική γνωμάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΚΘΕ, Πανεπιστημίου, κ.α.), από την οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και ύστερα από άδεια της οικείας Λιμενικής Αρχής».

Επίσης επιβάλλεται  «με ευθύνη του φορέα του έργου να γίνονται δεκτά σκάφη που θα διαθέτουν απαραιτήτως δεξαμενές συγκράτησης λυμάτων ή συστήματα καθαρισμού λυμάτων εγκεκριμένου τύπου».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση