Νέα στρατηγική για το πλαστικό: Επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πιο πράσινα ανακυκλώσιμα

Σχέδιο για τη μείωση του πλαστικού στην ΕΕ έως το 2030 παρουσίασε η Κομισιόν με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας. Η πρόταση προβλέπει επίσης νέους κανόνες για τον σχεδιασμό και την παραγωγή των πλαστικών προϊόντων και συσκευασιών, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ανακύκλωσής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων και λιγότερο από το 30% αυτών προωθείται για ανακύκλωση. Σε ολόκληρο τον κόσμο, τα πλαστικά υλικά αποτελούν το 85% των απορριμμάτων στις παραλίες. Πλαστικά υλικά καταλήγουν ακόμα και στο πιάτο μας αλλά και στους πνεύμονές μας. Μάλιστα, τα μικροπλαστικά που περιέχονται στον αέρα, στο νερό και στα τρόφιμα έχουν άγνωστες επιπτώσεις στην υγεία μας.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η αύξηση της ποσότητας πλαστικών υλικών που συλλέγονται για ανακύκλωση θα οδηγήσει σε βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, καθώς και σε ένα βελτιωμένο και τυποποιημένο σύστημα για τη χωριστή συλλογή και διαλογή των απορριμμάτων σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Μετά τη σημαντική μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας σε αρκετά κράτη-μέλη, η νέα στρατηγική τής Ε.Ε. στρέφεται τώρα σε άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Προτείνονται νέα μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης μικροπλαστικών στα προϊόντα και για τον καθορισμό των απαιτήσεων επισήμανσης για τα «βιοαποδομήσιμα» και τα «λιπασματοποιήσιμα» πλαστικά υλικά, καθώς και νέοι κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που παράγονται σε πλοία ή συγκεντρώνονται από τη θάλασσα δεν θα αφήνονται εκεί αλλά θα μεταφέρονται στην ξηρά, όπου θα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία.

Προτείνει να υπάρξει τόσο τεχνική, όσο και οικονομική στήριξη των εθνικών Αρχών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τον περιορισμό των πλαστικών απορριμμάτων στην πηγή, προσφέροντας χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη πιο έξυπνων και ανακυκλώσιμων πλαστικών υλικών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και την παρακολούθηση και την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών και προσμείξεων από τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά.

«Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο παραγωγής και χρήσης των πλαστικών υλικών, το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερο πλαστικό παρά ψάρια. Πρέπει να εμποδίσουμε την είσοδο πλαστικών υλικών στο νερό, στα τρόφιμα, ακόμα και στον οργανισμό μας. Η μόνη μακροπρόθεσμη λύση είναι η μείωση των πλαστικών απορριμμάτων με αύξηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Αυτήν την πρόκληση πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, πολίτες, βιομηχανίες και κυβερνήσεις» δήλωσε σχετικά ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, αρμόδιος για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Γιούρκι Κατάινεν, αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, και τις Επενδύσεις, ανέφερε ότι σκοπός είναι να μπουν τα θεμέλια μίας νέας κυκλικής οικονομίας για τα πλαστικά υλικά και να προωθηθούν επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. «Πρόκειται για μία σημαντική ευκαιρία για τον ευρωπαϊκό βιομηχανικό κλάδο να καταστεί κορυφαίος παγκοσμίως σε νέες τεχνολογίες και υλικά» τόνισε ο επίτροπος Κατάινεν.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη νέα στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Ένωση:

  • Θα καταστήσει την ανακύκλωση κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις: Θα καταρτιστούν νέοι κανόνες για τις συσκευασίες, ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα ανακύκλωσης των πλαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται στην αγορά και να αυξηθεί η ζήτηση για ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες. Η αύξηση της ποσότητας πλαστικών υλικών που συλλέγονται για ανακύκλωση θα οδηγήσει σε βελτίωση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, καθώς και σ' ένα βελτιωμένο και τυποποιημένο σύστημα για τη χωριστή συλλογή και διαλογή των απορριμμάτων σ' ολόκληρη την ΕΕ. Θα εξοικονομηθούν έτσι περίπου εκατό ευρώ ανά συλλεγόμενο τόνο απορριμμάτων και θα δοθεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για έναν πιο ανταγωνιστικό και ισχυρό κλάδο πλαστικών υλικών.
  • Θα περιορίσει τα πλαστικά απορρίμματα: Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ήδη επιτύχει σημαντική μείωση στη χρήση πλαστικής σακούλας σε αρκετά κράτη μέλη. Τα νέα σχέδια θα στραφούν τώρα σε άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και στα είδη αλιείας, με την παροχή υποστήριξης σε εθνικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης και με προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής των νέων κανόνων που θα προταθούν το 2018 σε ενωσιακό επίπεδο, έπειτα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή θα λάβει επίσης μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης μικροπλαστικών στα προϊόντα και για τον καθορισμό των απαιτήσεων επισήμανσης για τα βιοαποδομήσιμα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά υλικά.
  • Θα τερματίσει την αποβολή απορριμμάτων στη θάλασσα: Νέοι κανόνες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα των θαλάσσιων απορριμμάτων, με μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα που παράγονται σε πλοία ή συγκεντρώνονται από τη θάλασσα δεν θα αφήνονται εκεί αλλά θα μεταφέρονται στην ξηρά, όπου θα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Θα περιλαμβάνουν επίσης μέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους λιμένες, τα πλοία και τις αρμόδιες αρχές.
  • Θα προσελκύσει επενδύσεις και καινοτομία: Η Επιτροπή θα προσφέρει καθοδήγηση στις εθνικές αρχές και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο περιορισμού των πλαστικών απορριμμάτων στην πηγή. Θα κλιμακώσει επίσης την υποστήριξή της προς την καινοτομία, προσφέροντας πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη πιο έξυπνων και ανακυκλώσιμων πλαστικών υλικών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και την παρακολούθηση και την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών και προσμείξεων από τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά.
  • Θα προωθήσει παρόμοιες αλλαγές σε ολόκληρο τον κόσμο: Παράλληλα με τις προσπάθειες στο εσωτερικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργάζεται και με εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να ανακαλυφθούν παγκόσμιες λύσεις και να αναπτυχθούν διεθνή πρότυπα. «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε άλλες χώρες στις προσπάθειές τους, όπως κάναμε κατά τον καθαρισμό του Γάγγη στην Ινδία», αναφέρεται σχετικά.

Επόμενα βήματα

Η νέα οδηγία σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, που προτείνεται σήμερα, θα υποβληθεί τώρα προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή της για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης αργότερα εντός του έτους.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2018 για να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Επιτροπή θα ξεκινήσει το έργο της αναθεώρησης της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και θα συντάξει κατευθυντήριες γραμμές για τη χωριστή συλλογή και τη διαλογή των απορριμμάτων, οι οποίες θα εκδοθούν το 2019.

Για τον πλήρη κατάλογο των μέτρων και το σχετικό χρονοδιάγραμμα, δείτε το παράρτημα σχετικά με τη στρατηγική για τα πλαστικά υλικά εδώ.

Ιστορικό

Η στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, που ακολουθεί το πνεύμα της δέσμης μέτρων του 2015 για την κυκλική οικονομία, συντάχθηκε από μια βασική ομάδα έργου αποτελούμενη από τον πρώτο αντιπρόεδρο κ. Φρανς Τίμερμανς, τον αντιπρόεδρο κ. Γίρκι Κάταϊνεν και τους επιτρόπους κ. Καρμένου Βέλα και κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόβσκα. Πολλοί άλλοι επίτροποι συμμετείχαν επίσης στην κατάρτισή της και υπέδειξαν τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία, τα οποία καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα τομέων πολιτικής.

Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σήμερα το Σώμα των Επιτρόπων έχουν τη μορφή:

  • μιας ανακοίνωσης σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά σε μια κυκλική οικονομία,
  • μιας ανακοίνωσης σχετικά με τη διασύνδεση μεταξύ χημικών ουσιών, προϊόντων και αποβλήτων,
  • ενός πλαισίου παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία,
  • μιας νέας οδηγίας για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.

Τα έγγραφα αυτά συμπληρώνονται από δύο εκθέσεις, σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες και με τα οξοβιοδιασπώμενα πλαστικά υλικά.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, μέρος της οποίας είναι τα σημερινά μέτρα.

Η στρατηγική για τα πλαστικά υλικά θα συνεισφέρει επίσης ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για το 2030 και των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Η ΕΕ έχει ήδη κάνει σημαντικά βήματα, θεσπίζοντας απαιτήσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας και για την παρακολούθηση και τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

Υπάρχουν επίσης σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου κυκλικής βιομηχανίας πλαστικών υλικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά: ερωτήσεις και απαντήσεις (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)

Ενημερωτικά δελτία (αγγλικά)

Στρατηγική για τα πλαστικά υλικά (αγγλικά)

Ανακοίνωση σχετικά με τη διασύνδεση (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)

Πλαίσιο παρακολούθησης (αγγλικά)

Πρόταση σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής (αγγλικά)

Έκθεση σχετικά με τις πρώτες ύλες (αγγλικά)

Έκθεση σχετικά με τα οξοβιοδιασπώμενα πλαστικά υλικά (αγγλικά)

Ευρωβαρόμετρο: ΜΜΕ και κυκλική οικονομία (αγγλικά, γαλλικά)

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση