Νέοι κανόνες για τα βιολογικά προϊόντα - Οι βασικοί πυλώνες

Εγκρίθηκαν χθες στο Ευρωκοινοβούλιο οι νέοι κανόνες που θα διασφαλίζουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατίθενται μόνο βιολογικά τρόφιμα υψηλής ποιότητας και θα προωθούν τη βιολογική παραγωγή. Το συμφωνηθέν κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο των υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τεθεί σε ισχύ και προβλέπεται να αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Αυστηροί έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, νέοι κανόνες αντιρρυπαντικότητας, συμμόρφωση όλων των εισαγόμενων τροφίμων με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενιαία σήμανση των βιολογικών προϊόντων, είναι οι βασικοί πυλώνες του ψηφίσματος.

Όπως είπε και ο εισηγητής Μάρτιν Χάουσλινγκ (Πράσινοι / EFA, DE): «Η ψηφοφορία του Κοινοβουλίου θα δώσει μεγαλύτερη βεβαιότητα και σαφήνεια τόσο στους αγρότες όσο και στους καταναλωτές της ΕΕ. Ο νέος κοινοτικός νόμος θα βελτιώσει την ποιότητα των βιολογικών τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα βοηθήσει επίσης στην αντιμετώπιση των αναγκών μιας ταχέως αναπτυσσόμενης βιολογικής αγοράς».

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται επιτόπου και για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης, τουλάχιστον ετησίως ή μία φορά κάθε δύο χρόνια, εάν δεν διαπιστωθεί καμία απάτη τα τελευταία τρία χρόνια.

Για μεγαλύτερη ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπεται αύξηση της προσφοράς βιολογικών σπόρων και ζώων για την κάλυψη των αναγκών των βιοκαλλιεργητών. Οι παρεκκλίσεις που επιτρέπουν τη χρήση συμβατικών σπόρων προς σπορά και ζώων στη βιολογική παραγωγή θα πρέπει να λήξουν το 2035.

Επίσης, με το σημερινό ψήφισμα, γίνεται ευκολότερη πιστοποίηση για μικροκαλλιεργητές. Δηλαδή, η πιστοποίηση ομάδων καλλιεργητών θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήματα για τους μικροκαλλιεργητές που θέλουν να στραφούν στη βιολογική καλλιέργεια.

Για μεγαλύτερη ενθάρρυνση της μετατροπής, οι μεικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με παραγωγή τόσο συμβατικών όσο και βιολογικών τροφίμων, θα συνεχίσουν να επιτρέπονται, υπό τον όρο ότι οι δύο γεωργικές δραστηριότητες διαχωρίζονται σαφώς και αποτελεσματικά.

Προς αποφυγή της μόλυνσης από χημικά φυτοφάρμακα ή συνθετικά λιπάσματα, το ψήφισμα προβλέπει υποχρεωτικά προληπτικά μέτρα για τους αγρότες και άλλους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων σε περίπτωση υποψίας χρήσης μη επιτρεπόμενου φυτοφάρμακου ή λιπάσματος. Σε περίπτωση μόλυνσης, το τελικό προϊόν δεν θα πρέπει να φέρει την οργανική σήμανση μέχρι να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. Εάν η μόλυνση ήταν σκόπιμη ή ο αγρότης δεν εφάρμοσε προληπτικά μέτρα, το προϊόν θα χάσει την οργανική του κατάσταση.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν επί του παρόντος κατώτατα όρια για μη εγκεκριμένες ουσίες σε βιολογικά τρόφιμα, όπως τα φυτοφάρμακα, θα μπορούν να συνεχίσουν να το κάνουν αν επιτρέψουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ τα βιολογικά τρόφιμα που συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στις αγορές τους.

Προβλέπεται από το ψήφισμα ότι τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της μόλυνσης και τα εθνικά κατώτατα όρια και, αν χρειαστεί, θα καταρτίσει σχέδιο νόμου για την εναρμόνισή τους.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση