Νέο σεμινάριο συγγραφής προτάσεων για το LIFE στη Λαμία

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), διοργανώνουν «Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE – Πρόσκληση 2017», στη Λαμία, την Τρίτη 30 Μαΐου, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς Ελλάδας.

Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενίσχυσης των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος LIFE και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου, ενώ το δεύτερο μέρος διαθέτει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΠΕΔ Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί ο ρόλος της ομάδας GR LTF, το Πρόγραμμα LIFE και η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της καινοτομίας, μέσω των χρηματοδοτούμενων υποπρογραμμάτων του για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή τα οποία χωρίζονται σε α) Περιβάλλον και Αποδοτικότητα Πόρων, β) Φύση και Βιοποικιλότητα, γ) Μετριασμό και Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και δ) Περιβαλλοντική/Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση, καθώς και καλές πρακτικές και παραδείγματα έργων LIFE.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης θα αφιερωθεί στη διεξαγωγή σεμιναρίου συγγραφής πρότασης για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LIFE. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αύξηση του αριθμού και η βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων, ώστε να αυξηθεί η απορροφητικότητα των ελληνικών φορέων από το εν λόγω χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου είναι: α) η βελτίωση του γνωστικού αντικειμένου που αφορά στις ειδικές απαιτήσεις συμπλήρωσης των φορμών της αίτησης, ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς τα στοιχεία και τα δεδομένα που είναι καθοριστικά για την επιλεξιμότητα του έργου τους και πως αυτά αντικατοπτρίζονται μέσα σε μια αίτηση, β) η ενίσχυση των ικανοτήτων των δυνητικών δικαιούχων στην οργάνωση μιας πρότασης LIFE και στη συμπλήρωση της αίτησης, ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση  των  απαραίτητων  εργαλείων  και  να  προχωρήσουν  στις απαραίτητες εκείνες ενέργειες που θα τους βοηθήσουν να ολοκληρώσουν την αίτηση, και τέλος, γ) οι συμμετέχοντες να είναι σε  θέση να αναγνωρίζουν  πότε  μια  ιδέα  μπορεί   να μετατραπεί σε έργο LIFE, να είναι ενεργοί στο φορέα τους στο στάδιο προετοιμασίας αλλά  και  υλοποίησης  ενός  έργου  LIFE και  να  αντιμετωπίζουν με θετική ματιά την αντιμετώπιση της πρόκλησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που ωφελούν τον τόπο τους, με πολλαπλό όφελος για τους ίδιους και για τους φορείς που εκπροσωπούν.

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν από τους εμπειρογνώμονες της GR LTF. Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Α Μέρος ή/και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Β Μέρος της εκδήλωσης πραγματοποιούνται στην φόρμα εγγραφής.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Μέρος Α: Πληροφόρηση  09:00 – 09:30 Εγγραφές 09:30 – 12:30 Ενημέρωση για το Πρόγραμμα LIFE • Το Πρόγραμμα LIFE • Τα υπο-προγράμματα Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα • Ο ρόλος της Ομάδας Greek LIFE Task Force • Καλές Πρακτικές και Παραδείγματα Έργων LIFE • Ερωτήσεις/Απαντήσεις 12:30 – 13:30 Ελαφρύ Γεύμα

Μέρος Β: Εκπαίδευση  13:30 – 19:30 Σεμινάριο Συγγραφής Προτάσεων LIFE

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση