Να μπει στοπ στις εργασίες για αιολικά στο Νυμφαίο ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις (φωτο)

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία και ΚΑΛΛΙΣΤΩ ενώνουν τη φωνή τους με την τοπική κοινωνία του Αμυνταίου ζητώντας την άμεση διακοπή των εργασιών κατασκευής Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην «Αερορράχη» Νυμφαίου, Δ. Αμυνταίου. «Η διακοπή κρίνεται επιτακτική, καθώς η περιοχή αποτελεί ένα πολύτιμο καταφύγιο για είδη απειλούμενα με εξαφάνιση όπως η Αρκούδα και ο Λύκος, και βρίσκεται σε διάδρομο διέλευσης των Αργυροπελεκάνων, είδος για το οποίο ή χώρα μας φέρει μεγάλη ευθύνη για την προστασία του, καθώς φιλοξενεί το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ωστόσο, παρά την πρόδηλη οικολογική αξία της περιοχής, αυτή δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου αλλά αντιθέτως καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις», επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Ειδικότερα, οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις είχαν επισημάνει με επιστολή τους προς την αδειοδοτούσα αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, ότι η αδειοδότηση και έγκριση εγκατάστασης του εν λόγω ΑΣΠΗΕ με την ονομασία «Αερορράχη-Αετός» είναι «ανακόλουθη, εφόσον, αφενός δεν έχει λάβει υπόψη την άμεση γειτνίαση με τον πανομοιότυπο ΑΣΠΗΕ «Αερορράχη-Νυμφαίο» που βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής αδειοδότησης λόγω βασικών ελλείψεων του φακέλου αδειοδότησης και αφετέρου δεν έχει λάβει υπόψη τις συσωρευτικές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα και είδη λόγω της προφανούς άμεσης γειτνίασης των δύο ΑΣΠΗΕ». Το έργο, όπως τονίζουν, στηρίζεται σε «μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έγινε το 2008 (!), είναι λοιπόν προφανές ότι 13 χρόνια μετά είναι απαραίτητη μία νέα επικαιροποιημένη μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής και φυσικά θα είναι εναρμονισμένη με τους νέους όρους, συνθήκες και περιβαλλοντική νομοθεσία».

Στην από 08/4/2021 επιστολή τους αυτή είχαν αιτηθεί την άμεση διακοπή των εργασιών εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ «Αερορράχη-Αετός» μέχρι να καλυφθούν όλα τα παραπάνω προ-απαιτούμενα, «χωρίς να υπάρξει ωστόσο, μέχρι σήμερα κάποια ανταπόκριση». Σε συνέχεια αυτής της επιστολής το ΥΠΕΝ (Γενική Δι/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής) ζήτησε στις 19/4/2021 από την ΑΔΗΔΜ όλο τον φάκελο του έργου για επανεξέταση. «Αντί αυτού η ΑΔΗΔΜ εξέδωσε στις 28/4/2021 άδεια εγκατάστασης του Αιολικού σταθμού!», τονίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Και συμπληρώνουν: «Οι ΑΣΠΗΕ στην Αερορράχη αποτελούν ακόμα ένα παράδειγμα όπου η βιοποικιλότητα παραμένει αθωράκιστη απέναντι στις αρνητικές επιπτώσεις της λανθασμένης χωροθέτησης Αιολικών Σταθμών στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι σε άμεση γειτνίαση με τον υπό κατασκευή ΑΣΠΗΕ, ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ φιλοξενεί 45 αρκούδες και λύκους που δεν μπορούν να επανενταχθούν στο φυσικό περιβάλλον. Η όχληση που θα προκαλέσει η εγκατάσταση και η λειτουργία των ανεμογεννητριών θα στρεσάρει τα ζώα χωρίς να έχουν τη δυνατότητα διαφυγής από το σημείο. Παρ' όλα αυτά απουσιάζει στοχευμένη μελέτη που θα λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις του έργου στα ζώα αυτά».

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις συντάσσονται με την τοπική κοινωνία και ζητούν την άμεση διακοπή των εργασιών εγκατάστασης για τους δυο ΑΣΠΗΕ και πλήρη επανασχεδιασμό της χωροταξίας των ΑΠΕ στην ΠΕ Φλώρινας και ευρύτερα σε όλη την οροσειρά της Πίνδου «με γνώμονα:

α) Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αρκούδα που αποτελεί υποχρέωση της χώρας και ένα από τα παραδοτέα του έργου LIFE-IP 4 Natura
β) Τις υπό εκπόνηση Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000
γ) Το Σχέδιο Δράσης της Δυτικής Μακεδονίας για την Βιοποικιλότητα
δ) Τη μελέτη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με τη χωροθέτηση των χερσαίων Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στην Ελλάδα για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα
ε) Την έγκαιρη και ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη λήψη των αποφάσεων, και βέβαια,
στ) Την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ με κριτήριο την ουσιαστική προστασία της βιοποικιλότητας -το οποίο έχει σημειώσει δραματική καθυστέρηση, σε αντίθεση με την επίσπευση και απλοποίηση της αδειοδότησης των ΑΣΠΗΕ».

Τέλος, οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στηρίζουν το σημερινό κάλεσμα των κατοίκων για διαμαρτυρία, τη Δευτέρα 24/05/2021 στις 12:00 στην τελευταία στροφή του δρόμου πριν το Νυμφαίο.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση