Νομιμοποιούνται χιονοδρομικά, ορειβατικά καταφύγια και κάμπινγκ σε Natura

Στη νομιμοποίηση υφιστάμενων χιονοδρομικών κέντρων σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, υφιστάμενων camping σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα και ορειβατικών καταφυγίων σε προστατευόμενες περιοχές, προχωρεί, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το νομοσχέδιο για την Οργάνωση και Λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), που παρουσίασε χθες ο Σ. Φάμελλος και αναμένεται να κατατεθεί σήμερα στη Βουλή.

Παράλληλα, με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, πέρα από το δικαίωμα εξαγοράς εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων από τους αγρότες καταπατητές τους, δίνεται η δυνατότητα έγκρισης έργων υποδομών και ύδρευσης σε περιοχές Natura, έπειτα από τη διαπίστωση ότι Δήμοι και υπηρεσίες, σε νησιά όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, τα οποία κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι χαρακτηρισμένα ως περιοχές του Δικτύου.

Ακόμη, εντάσσονται υπάλληλοι δασικών υπηρεσιών με δίπλωμα οδηγού στα νυχτερινά περίπολα της Δασικής Υπηρεσίας, ενώ επιτρέπεται και η τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων στη θάλασσα για την προστασία των λουομένων από τις μέδουσες. Η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται να ανακουφίσει θαλάσσιες περιοχές όπως αυτές του Πατραϊκού και Κορινθιακού Κόλπου, που επλήγησαν -κυρίως- το περασμένο καλοκαίρι από επιδρομή του είδους.

Χιονοδρομικά κέντρα

Σε ό,τι αφορά τα χιονοδρομικά κέντρα, δίνεται η δυνατότητα στα υφιστάμενα κέντρα που λειτουργούσαν σε εκτάσεις που εκ των υστέρων χαρακτηρίστηκαν ως περιοχές Νatura να μπορέσουν να νομιμοποιήσουν τη λειτουργία τους. Η διάταξη αυτή δεν νομιμοποιεί νέες εκχερσώσεις ή νέα επέμβαση σε περιοχές Νatura, αλλά βάζει μια τάξη στη λειτουργία υφιστάμενων για χρόνια χιονοδρομικών κέντρων, ώστε να μην ανασταλεί η αναπτυξιακή λειτουργία των ορεινών περιοχών της χώρας.

Camping

Από το 2003 έχει τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας η δυνατότητα χωροθέτησης νέων camping σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Τα camping δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί τουριστικών καταλυμάτων. Με τη διάταξη που ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο, παρέχεται η δυνατότητα σε υφιστάμενα camping σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, ακόμα και σε περιοχές Νatura, να προβούν σε διαδικασία νομιμοποίησης. Βασικός στόχος της διάταξης είναι η απεμπλοκή των οικονομικών αυτών μονάδων από λειτουργίες που εμποδίζουν την αναπτυξιακή τους προοπτική. Επί μέρους στόχος της διάταξης είναι η εξαγγελθείσα παρέμβαση του ΥΠΕΝ για την αδειοδότηση του camping της Σαμοθράκης, ως μια επιπλέον βοήθεια της Πολιτείας στην αποκατάσταση της λειτουργίας του νησιού, μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Έργα υποδομής

Σε ό,τι αφορά τα έργα υποδομής, διαπιστώθηκε ότι Δήμοι και υπηρεσίες, σε νησιά όπως η Θάσος και η Σαμοθράκη, τα οποία κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι χαρακτηρισμένα ως περιοχές του Δικτύου Natura 2000, δεν δύνανται να προβούν στην κατασκευή έργων υποδομής σε αυτές. Με τη συγκεκριμένη διάταξη, μεταξύ άλλων, προβλέπεται και η έγκριση επέμβασης για έργα ύδρευσης σε περιοχές Νatura. Έτσι, υλοποιείται η κυβερνητική δέσμευση για εξυπηρέτηση των απολύτως απαραίτητων έργων ύδρευσης για την αποκατάσταση της λειτουργίας του νησιού της Σαμοθράκης μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2017. Στη διάταξη εξασφαλίζεται η περιβαλλοντική διάσταση των έργων, αφού απαιτείται η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η αντιμετώπιση των όποιων περιβαλλοντικών προβλημάτων ανακύπτουν από αυτά.

Ορειβατικά καταφύγια

Αναφορικά με τη νομιμοποίηση των ορειβατικών καταφυγίων, αυτή έρχεται με μία διάταξη νομοτεχνικού περιεχομένου στο νέο σχέδιο νόμου, καθώς, από την υφιστάμενη διάταξη, έλειπε... μία φράση και δεν γινόταν κατανοητή. Η φράση είχε παραλειφθεί εκ παραδρομής.

Η επίμαχη παράγραφος του υφιστάμενου πλαισίου:

«Η εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτ. α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 που βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας των ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και 3028/2002 (Α΄ 153) επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται από το ειδικό καθεστώς προστασίας των ανωτέρω περιοχών και με την τήρηση και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων αυτού. Ειδικότερα η εγκατάσταση σε δίκτυα και περιοχές που προστατεύονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου επιτρέπεται εφόσον είναι σύμφωνη με τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του δεύτερου εδαφίου, για τη διενέργεια των επεμβάσεων του παρόντος ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 4014/2011».

Η παράγραφος που την αντικαθιστά:

«Η εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α ́ και β ́ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, που βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, και του ν. 3028/2002, επιτρέπεται εφόσον προβλέπεται από το ειδικό καθεστώς προστασίας των ως άνω περιοχών και υπό την τήρηση και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων αυτού.
Ειδικότερα η εγκατάσταση στις προστατευόμενες περιοχές Natura επιτρέπεται εφόσον είναι σύμφωνη με τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών πράξεων για τη διενέργεια των επεμβάσεων του παρόντος κεφαλαίου ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 4014/2011».

Νυχτερινά δασοφυλάκων

Στην υφιστάμενη νομοθεσία, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν Δασαρχεία τα οποία δεν μπορούσαν να εκτελέσουν νυχτερινά περίπολα λόγω έλλειψης δασικών υπαλλήλων με ειδικότητα οδηγού. Τα Δασαρχεία αυτά είχαν τη δυνατότητα να εκτελούν ημερήσια περίπολα καθόσον σε αυτή την περίπτωση μη δασικοί υπάλληλοι της δασικής υπηρεσίας είχαν την άδεια από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με δίπλωμα οδήγησης, να οδηγούν τα οχήματα της δασικής υπηρεσίας. Για τις νυχτερινές περιπολίες, όμως, αυτό δεν ήταν δυνατό. Με τη διάταξη που προβλέπεται, δίνεται η δυνατότητα να οδηγούν τα οχήματα της δασικής υπηρεσίας κατά τα νυχτερινά περίπολα και οι μη δασικοί υπάλληλοι με δίπλωμα οδήγησης που έχουν άδεια να οδηγούν υπηρεσιακό όχημα. Με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται τα νυχτερινά περίπολα της δασικής υπηρεσίας και διασφαλίζεται η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων.

Greenagenda.gr newsroom

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση