Κίνδυνος τσιμεντοποίησης του ρέματος της Πικροδάφνης

Ερώτηση προς την Κομισιόν για την ανάγκη προστασίας του ρέματος της Πικροδάφνης από τον κίνδυνο τσιμεντοποίησης, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ), Νίκος Χουντής. Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας ευρωβουλευτής στην ερώτησή του προς την Κομισιόν,  αφού αναφέρει τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε φορείς και κατοίκους Δήμων της Αττικής η απόφαση της Περιφέρειας να τσιμεντοποίησει το ρέμα της Πικροδάφνης, επισημαίνει τους φόβους τους για τη μετατροπή του ρέματος  σε αποχετευτικό αγωγό, με καταστροφικές συνέπειες για την αγρία χλωρίδα και πανίδα του.

Στη συνέχεια της ερώτησής του, ο  Νίκος Χουντής τονίζει την ύπαρξη καταγγελιών από τους κατοίκους και φορείς για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η οποία, όπως καταγγέλλουν, παρουσιάζει σωρεία ελλείψεων αλλά και παραβιάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, παραβιάζονται οι Οδηγίες, 2000/60/ΕΚ και 2007/60/ΕΚ για την προστασία των υγροβιότοπων και τη διαχείριση υδάτων, η Οδηγία 2009/147/ΕΚ για την προστασία των πτηνών, η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία της χελώνας  και των απειλούμενων ειδών και τέλος η Σύμβαση του Άαρχους αφού, όπως επισημαίνουν, αγνοήθηκε το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κοινού.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας ζητάει από την Κομισιόν, αφενός να ελέγξει τις παραπάνω καταγγελίες για τις ελλείψεις και παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου και, αφετέρου, να πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης από τον κίνδυνο τσιμεντοποίησης και καταστροφής του.

Η πλήρης ερώτηση έχει ως εξής:

Θέμα : Προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε κατοίκους και φορείς της Αττικής η απόφαση τσιμεντοποίησης  του ρέματος της Πικροδάφνης. Επισημαίνουν, πως το ρέμα μετατρέπεται  σε αποχετευτικός αγωγός με καταστροφικές συνέπειες στην άγρια χλωρίδα και πανίδα του.

Καταγγέλλουν ότι στη ΜΠΕ παραβιάζονται οι :

Οδηγία 2000/60/ΕΚ. Αγνοήθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής το οποίο  χαρακτηρίζει το ρέμα ως αξιόλογο υγροβιότοπο, που φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών, οι οποίοι χρήζουν προστασίας από τις πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης.

Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Το ως άνω Σχέδιο προβλέπει ότι σε περιόδους επαναφοράς 50 έτη το ρέμα δεν πλημμυρίζει και βάσει νόμου τα ρέματα υπολογίζονται με περίοδο επαναφοράς 50ετίας, άρα δεν απαιτούνται έργα.

Οδηγία 2009/147/ΕΚ. Στην Πικροδάφνη παρατηρούνται τα είδη:  Egretta garzetta, Ixobrychus minutus,  Nycticorax nycticorax, Ardeolla ralloides,  Ardea purpurea, Plegadis falcinelus, Alcedo atthis,  Falco peregrinus,  Porzana parva,  Vanellus-Hoplopterus spinosus,  Tringa glareola,  Ficedula albicolis)

Οδηγία 92/ 43/ΕΟΚ και Σύμβαση της Βέρνης (αγνοήθηκε η ύπαρξη της χελώνας Mauremis caspica rivulata) και το χέλι Anguilla anguilla, απειλούμενο είδος (κόκκινος κατάλογος της IUCN).

Σύμβαση του Άαρχους, (Αγνοήθηκε το αποτέλεσμα της συμμετοχής του κοινού).

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Τι προτίθεται να πράξει σε ό,τι αφορά τις ως άνω καταγγελίες;
  • Τι μέτρα προτίθεται να πάρει για την προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης;

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση