ΟΗΕ: Συμφωνία για τη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων

Oκτώ εκατομμύρια τόνοι πλαστικών καταλήγουν ετησίως στους ωκεανούς