Οικολογία και αειφορία στην παραγωγή επίπλων από την Δρομέας

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας από το στάδιο της παραγωγής της πρώτης ύλης μέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των προϊόντων είναι η φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται η παραγωγή της βιομηχανίας επίπλων γραφείου Δρομέας.

Όπως επισημαίνει η ίδια η εταιρεία, οι παράμετροι που επηρεάζουν ή καθορίζουν την οικολογικότητα ενός προϊόντος είναι πολλοί και πολλές φορές σύνθετοι, όπως:

  • Η ποσότητα της πρώτης ύλης και η απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή της.
  • Η ενέργεια για την ανακύκλωση της πρώτης ύλης του προϊόντος μετά το πέρας του βίου.
  • Η διάρκεια ζωής του προϊόντος με την πρώτη και δεύτερη ύλη.
  • Η απαιτούμενη ενέργεια για την μεταφορά της πρώτης ύλης στον τόπο παραγωγής του προϊόντος.
  • Η ενέργεια για την μεταφορά του προϊόντος από τον τόπο παραγωγής στον τόπο κατανάλωσης.
  • Το κόστος μεταποίησης της πρώτης ύλης ανά μονάδα προϊόντος.

Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν δημιουργηθεί διάφορα συστήματα / εργαλεία (Life Cycle Analysis, LCA) που ελέγχουν τον κύκλο ζωής των προϊόντων και την επίδραση τους με το περιβάλλον, ξεκινώντας από την περιβαλλοντική επίδραση των υλικών για την κατασκευή τους και φτάνοντας μέχρι την ανακύκλωσή τους.

Η Δρομέας έχει υιοθετήσει ανάλογα συστήματα και εργαλεία (LCA) για την ανάπτυξη των προϊόντων της. Η μελέτη των ανωτέρω αναλύσεων από τους σχεδιαστές της εταιρίας και η συνεργασία τους με το κατασκευαστικό τμήμα, συμβάλλει στην συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των προϊόντων που παράγει ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στην κατηγορία των πράσινων και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η δημιουργία των γραφείων της σειράς SLIM από τον Δρομέα, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που διενήργησε η Ε.Ε. για τις ανάγκες της σε έπιπλα γραφείου και τον οποίο κέρδισε η εταιρεία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρου διαγωνισμού αλλά και οι λοιποί όροι έδιναν έμφαση στην νέα οικολογική αντίληψη και φιλοσοφία με απαίτηση τήρησης όλων των σχετικών οικολογικών προδιαγραφών της Ε.Ε. σε όλα τα υλικά και τεχνολογίες μεταποίησης.

Η σειρά γραφείων SLIM του Δρομέα διακρίνεται για την μίνιμαλ κατασκευή, που σημαίνει μικρότερη ανάλωση ενέργειας για την παραγωγή της πρώτης ύλης, αλλά και μικρότερη ανάλωση ενέργειας για την ανακύκλωση μετά το πέρας της ζωής του προϊόντος.

Ακόμη, ο έξυπνος σχεδιασμός αυτών των επίπλων επιτρέπει την ευκολότερη αποσύνδεση των επιμέρους τμημάτων τους επιτυγχάνοντας μικρότερο όγκο, άρα και μικρότερη κατανάλωση ενέργειας στη μεταφορά.

Τέλος, όλα τα προϊόντα της Δρομέας ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, που θέτει το πρωτόκολλο PEFC (Αειφόρος Διαχείριση Δασών) με τις διαδικασίες του οποίου προστατεύονται οι τοπικές κοινωνίες και οι μελλοντικές γενιές, καθώς αποφεύγεται η ανεξέλεγκτη καταστροφή των δασών με παράλληλη παρακολούθηση της ποιότητας της πρώτης ύλης (ξύλο).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση