Οικολόγοι κατά ΥΠΕΝ για την προκήρυξη «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»

Επικριτική  είναι η στάση των Οικολόγων Πράσινων κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προκήρυξη «Δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Το «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» είναι σύστημα παρακολούθησης, καταγραφής και παρέμβασης, όχι περιστασιακή επιδότηση έργων επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι Οικολόγοι Πράσινοι.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρουν τα παρακάτω:

«Ενώ στην πλειοψηφία των χωρών της λοιπής Ευρώπης η θεσμοθετημένη χρήση του «Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» συνιστά τον φέροντα άξονα συγκροτημένων πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος Δήμων και Περιφερειών - στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής διοικητικής και πολιτικής αποκέντρωσης και μιας πραγματικής περιβαλλοντικής πολιτικής προς όφελος του πολίτη - στη χώρα μας συνεχίζει να παραμένει πρωτότυπη «ιδέα άλλου περιεχομένου» και εργαλείο της κεντρικής κυβέρνησης στο πλαίσιο ασυντόνιστων και περιστασιακών εφαρμογών, οικοδομικού/ενεργοβόρου χαρακτήρα.

Όπως  εξηγείται: «Τρανταχτό παράδειγμα η πρόσφατη προκήρυξη «Δράσεων Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του ΥΠΕΝ/Πράσινου Ταμείου, με θέματα «σύνθετες αστικές αναπλάσεις, για την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου» και «δράσεις αποκατάστασης ή/και επανάχρησης δημόσιων κτιρίων που είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή μνημεία, με στόχο τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών της δημοτικής ενότητας».

«Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούμε την κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς στη δραστική αναθεώρηση της έννοιας και των στόχων του «Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στο πλαίσιο της συγκροτημένης προσαρμογής τους στα κεκτημένα μιας πραγματικής περιβαλλοντικής πολιτικής της αυτοδιοίκησης, «Σκοπός του Πράσινου Ταμείου», αναφέρει ο ιδρυτικός νόμος του φορέα ΥΠΕΝ, «είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8». Εάν τα παραπάνω αναφέρονται στο εργαλείο «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» όπως εφαρμόζεται σήμερα, είμαστε σε λάθος δρόμο», καταλήγει το δελτίο τύπου.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση