Οικολόγοι Πράσινοι:«Η κωλυσιεργία του ΥΠΕΚΑ για τις Πρέσπες τελειώνει εδώ!»

Απάντηση του Επιτρόπου Potočnik στην ερώτηση Χρυσόγελου για την καθυστέρηση από την Ελλάδα της επικύρωσης της Συμφωνίας για το πάρκο Πρεσπών.

«Λόγω της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα δεσμεύεται ήδη από τη Συμφωνία προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης της
περιοχής του πάρκου Πρεσπών»
,δεδομένου ότι η εν λόγω συμφωνία έχει κυρωθεί από την ΕΕ. Αυτό απάντησε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Janez Potočnik στην ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, σχετικά με την τεράστια καθυστέρηση που επιδεικνύει η Ελλάδα στο να επικυρώσει μια συμφωνία που αποτέλεσε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης το 2009.Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία καλεί τις 3 χώρες να εφαρμόσουν κοινά σχέδια και προγράμματα για την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής με γνώμονα την προστασία της βιοποικιλότητας. Η ΕΕ (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) ενέκρινε τη συμμετοχή της στη συμφωνία στις 4.10.2011. Η Αλβανία δε χρειάζεται επικύρωση καθώς δεσμεύεται με υπογραφή Υπουργού, ενώ στις 23.7.2012 το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ ενέκρινε, χωρίς καμία αρνητική ψήφο, το νομοσχέδιο κύρωσης της διεθνούς συμφωνίας. Η Ελληνική κυβέρνηση όμως καθυστερεί να επικυρώσει τη συμφωνία παρά το γεγονός ότι η υπογραφή της είχε αποτελέσει πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης στις 27.11.2009.Όμως πέρα από την κύρωση της εν λόγω συμφωνίας, η στάση της Ελλάδας είναι ασυνεπής και ως προς την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ. Όπως αναφέρει ο Επίτροπος, σε διεθνείς περιοχές λεκανών απορροής ποταμών που εκτείνονται πέρα από τα όρια της ΕΕ - όπως η λεκάνη απορροής ποταμών των Πρεσπών - τα κράτη μέλη προσπαθούν να παράγουν ενιαία σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Αν αυτό δεν είναι δυνατόν,τα κράτη μέλη προσπαθούν να παράγουν ένα σχέδιο το οποίο καλύπτει τα μέρη των διεθνών περιοχών λεκανών απορροής ποταμών που περιλαμβάνονται στο έδαφός τους, κατά προτίμηση σε συντονισμό με τα κράτη μέλη που μοιράζονται την περιοχή της λεκάνης απορροής ποταμού. Η Ελλάδα, που είναι το μόνο κράτος μέλος της ΕΕ στις Πρέσπες, όχι μόνο δεν κυρώνει τη συμφωνία που οι άλλες 2 χώρες έχουν ήδη επικυρώσει, αλλά δεν έχει καν υποβάλει έκθεση σχετικά με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών της Δυτικής Μακεδονίας (GR09), όπου περιλαμβάνεται το ελληνικό έδαφος της διασυνοριακής λεκάνης των Πρεσπών.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά:«Η κωλυσιεργία του ΥΠΕΚΑ να πράξει το αυτονόητο για το πάρκο Πρεσπών είναι αδικαιολόγητη. Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν ενημερώνει ούτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους καθυστέρησης κύρωσης της Συμφωνίας για την προστασία των Πρεσπών. Η απάντηση όμως του Επιτρόπου στην ερώτησή μου δεν αφήνει περιθώρια άλλων καθυστερήσεων από την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την κύρωση της Συμφωνίας αλλά και την κατάθεση σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής των ποταμών που βρίσκονται στο Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας όπου ανήκουν οι Πρέσπες. Σύμφωνα με την απάντηση του Επιτρόπου η Ελλάδα δεσμεύεται για τα θέματα εκείνα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Η Ελλάδα πρέπει να κυρώσει πλήρως τη συμφωνία και πρέπει να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες για να λειτουργήσουν τα διασυνοριακά όργανα και να υλοποιηθεί η διαβούλευση τουλάχιστον για τα σχέδια διαχείρισης υδάτων όπως επιτάσσει η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά. Η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή τη διάσταση της διακρατικής συνεργασίας στην περίπτωση των υπό διαμόρφωση σχεδίων διαχείρισης που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Η υποχρέωση αυτή είναι ουσιαστική καθώς είναι αδύνατον να προστατευθεί αποτελεσματικά η μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής χωρίς την προσέγγιση του αντικειμένου σε διακρατικό επίπεδο από τη σκοπιά ολόκληρης της λεκάνης απορροής των Πρεσπών».

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!