Οικολόγοι –Πράσινοι: η αδιέξοδη οικονομία των ρυπογόνων καυσίμων

Η ενεργειακή φτώχεια ήταν ήδη το 2011 η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή φτώχειας και πήρε ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις τη χρονιά που φεύγει.Η αψυχολόγητη και βεβιασμένη αύξηση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης δημιουργεί αλυσιδωτές παρενέργειες τις οποίες η κυβέρνηση παρακολουθεί με απάθεια.

 

Από τη μια, σημαντικότατη μερίδα του πληθυσμού αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στο κόστος του πετρελαίου θέρμανσης, καταφεύγοντας έτσι σε ημιτελείς ενέργειες αναπλήρωσής του με άλλα καύσιμα ή μεθόδους. Από την άλλη, ο εν πολλοίς χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός δεν εξασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό ούτε την προσδοκώμενη ενεργειακή απόδοση, ούτε την αποφυγή ρύπων και την αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η παρουσία μικροσωματιδίων στις αέριες μάζες γύρω από τα αστικά κυρίως κέντρα και τα συνακόλουθα προβλήματα στην υγεία των κατοίκων.

Η αναγκαιότητα ενός εκτεταμένου προγράμματος ενεργειακής θωράκισης των κτισμάτων, με τη συνδρομή κονδυλίων και του ΕΣΠΑ για την κάλυψη των αναγκών των φτωχότερων στρωμάτων, είναι σήμερα περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Μια δράση που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα οδηγήσει σε σημαντικότατη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Και πέρα απ' αυτά, θα αυξήσει την προστιθέμενη αξία του οικονομικού κύκλου, μειώνοντας το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών από εισαγόμενα καύσιμα, αλλά και τις θέσεις εργασίας.

Στο πλαίσιο μιας γενικότερης ενεργειακής στροφής, απαιτείται να επισημανθεί ότι

 • Η βιομάζα όταν προέρχεται από αειφορική διαχείριση των δασών ή από υπολείμματα (δασικά, αγροτικά) είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με ελάχιστες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
 • Η μετατόπιση προς την χρήση βιομάζας σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές έχει θετικά αποτελέσματα και στην οικονομία και στο περιβάλλον.
 • Στις αστικές περιοχές η χρήση βιομάζας, όταν δεν γίνεται με βέλτιστες συνθήκες (συσκευή και καύσιμο) και ο καιρός δεν βοηθάει, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ατμοσφαιρικής
  ρύπανσης.
 • Πρέπει άμεσα να ληφθούν πρωτοβουλίες από την πολιτεία για να ελεγχθεί το θέμα πριν δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία των κατοίκων.
 • Προτείνουμε έτσι να κατηγοριοποιηθούν οι σόμπες, οι λέβητες και τα τζάκια βιομάζας ως προς τις εκπομπές καπνού και μικροσωματιδίων, σε:

 • Συσκευές υψηλής απόδοσης με χαμηλές εκπομπές κατάλληλες για αστικά κέντρα, με βάση τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Συσκευές χαμηλής απόδοσης με  βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα
 • Ανοιχτά (όχι ενεργειακά) τζάκια
 • Επιπλέον, με ευθύνη της μετεωρολογικής υπηρεσίας να δίνονται κατευθύνσεις για την καύση βιομάζας στη βάση προβλέψεων μετεωρολογικών συνθηκών 24ώρου (θερμοκρασιακή αναστροφή, άνεμοι κλπ), ώστε όταν οι συνθήκες ευνοούν συγκέντρωση ρύπων να
  απαγορεύεται η χρήση συσκευών χαμηλής απόδοσης. Απαραίτητο κρίνεται να απαγορευτεί η λιανική πώληση ξύλων με υγρασία μεγαλύτερη του 30% στις αστικές περιοχές.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!