Οι Έλληνες αγαπούν όλο και περισσότερο την ανακύκλωση

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα στον ανεπτυγμένο κόσμο. Η πληθυσμιακή συγκέντρωση σε μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και ο υπερ-καταναλωτισμός, έχουν σταδιακά οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση την ποσότητα των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο η Ευρώπη παράγει 1,3 δισεκατομμύρια τόνους αποβλήτων πάσης φύσεως. Με γνώμονα την προστασία τόσο του περιβάλλοντος, όσο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει αυστηρούς στόχους στη διαχείριση αποβλήτων, θέτοντας στους κοινοτικούς εταίρους συγκεκριμένα ποσοστά και ημερομηνίες επίτευξης τους.

Στην Ελλάδα, το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των εκάστοτε κυβερνήσεων με απώτερο σκοπό την υλοποίηση των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση που θέτει η Κοινοτική Νομοθεσία.

Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Στην κατεύθυνση αυτή, το αδειοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), που δημιουργήθηκε και υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση συσκευασιών, «σώζοντας την παρτίδα».

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν από την ΕΕΑΑ, τα αποτελέσματα ανακύκλωσης από τα έργα και τις δραστηριότητες της καλύπτουν τους στόχους της χώρας για τα Απόβλητα Συσκευασίας τόσο στο σύνολο της ανακύκλωσης συσκευασιών όσο και στα επιμέρους υλικά. Μοναδική εξαίρεση το γυαλί που υστερεί στην επίτευξη τους στόχου του και ειδικά για το υλικό αυτό αναπτύσσονται δράσεις (μπλε κώδωνες) ενώ έχουν υποβληθεί και συγκεκριμένες προτάσεις στην πολιτεία.

Μισό εκατ. τόνοι υλικών ανακυκλώνονται κάθε χρόνο

Προσθέτουν ακόμη ότι η μεγάλη επιτυχία του Συστήματος αποτυπώνεται κυρίως στη συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας είναι οι κυρίως ωφελούμενοι αυτής της προσπάθειας, καθώς με τη συμβολή της ΕΕΑΑ αποφεύγεται η εναπόθεση των δημοτικών αποβλήτων τους σε χώρους ταφής απορριμμάτων, κάτι που θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τις αναιμικές υποδομές της χώρας μας, ενώ θα συνεπαγόταν και πρόσθετο κόστος για τους Δήμους.

Ενδεικτικά, υπολογίζεται ότι περίπου 500 χιλιάδες τόνοι υλικών συσκευασίας και έντυπου χαρτιού ανακυκλώνονται ετησίως από τις δραστηριότητες της ΕΕΑΑ, ενώ ειδικά για το 2015 καταγράφεται αύξηση της τάξεως του 10% σε σχέση με το 2014.

Τα μεγέθη αυτά φανερώνουν την αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών, καθώς φαίνεται πως η ανακύκλωση θεωρείται πλέον τρόπος ζωής με πολλαπλά οφέλη. Οι προσπάθειες της ΕΕΑΑ ευοδώθηκαν, όπως αναφέρουν στελέχη της, με τους πολίτες να συμμετέχουν πιο ενεργά αλλά και πιο συστηματικά στην ανακύκλωση συσκευασιών ιδιαίτερα στους δύσκολους αυτούς καιρούς.

Με το Σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών της ΕΕΑΑ συνεργάζονται σήμερα 315 ΟΤΑ, καλύπτοντας το 96% του πληθυσμού της χώρας. Οι Δήμοι ωφελούνται από τα έργα και τις επενδύσεις της ΕΕΑΑ στον τομέα της ανακύκλωσης, με την παραχώρηση του αναγκαίου εξοπλισμού (κάδοι ανακύκλωσης, οχήματα συλλογής, τσάντες ανακύκλωσης κλπ), αλλά και τον σχεδιασμό, χρηματοδότηση και υλοποίηση στοχευμένων ενημερωτικών δράσεων και εκστρατειών για την ενημέρωση των πολιτών.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος ενώ στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Στο πλαίσιο αυτό, η μετοχή της δεν διανέμει μέρισμα στους μετόχους, καθώς επιδιώκεται η βελτιστοποίηση των διατιθέμενων οικονομικών και άλλων πόρων, με στόχο την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε επίπεδο ποσοτήτων συσκευασίας που ανακυκλώνονται.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση