Οι αρχαιολογικοί χώροι ως καταφύγια σπάνιων φυτών, όπως η μικρομέρια της Ακρόπολης

Οι αρχαιολογικοί χώροι, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης και της σχετικής προστασίας, έχουν λειτουργήσει σε πολλές περιπτώσεις ως καταφύγια φυτών που έχουν εξαφανιστεί από τις γύρω τους περιοχές λόγω της έντονης ανθρώπινης παρουσίας. Κάποια από τα φυτά αυτά είναι σπάνια απειλούμενα, μερικά μάλιστα είναι ενδημικά και επιβιώνουν μόνο σε αυτές τις θέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ελλάδα είναι η Micromeria acropolitana, ένα είδος που φυτρώνει στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και πουθενά αλλού στον κόσμο. Αντίστοιχα, στην Τουρκία φύεται το είδος Orobanche sideana, το οποίο φυτρώνει στην περιοχή του ναού του Απόλλωνα της αρχαίας Σίδης στην επαρχία Αττάλειας της Τουρκίας.

Το έργο με τίτλο «Ancient Cities for Endemic Flora From Athens to Antalya – A2A», το οποίο υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) σε συνεργασία με την Τουρκική περιβαλλοντική ΜΚΟ CAOB έχει ως αντικείμενο την την προστασία των σπάνιων ειδών χλωρίδας που φύονται σε αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και της Τουρκίας. Στο πλαίσιο του έργου η ΕΕΠΦ οργάνωσε επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα, διάρκειας τριών ημερών από τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2019. Στη δράση συμμετείχαν στελέχη της ΕΕΠΦ καθώς επίσης και 14 άτομα από την Τουρκία, στελέχη της CAOB, βιολόγοι, αρχαιολόγοι, ξεναγοί, και πανεπιστημιακοί φοιτητές.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, με τη συνοδεία της αρχαιολόγου κας Αμαλίας Γιαννακοπούλου, στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, Υμηττού και Ανατολικής Αττικής μαζί με τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γιώργο Λυριντζή καθώς επίσης και στους αρχαιολογικούς χώρους της Βραυρώνας και του Σουνίου. Την τελευταία ημέρα των εργασιών η ομάδα συναντήθηκε για την παρουσίαση σχετικών δράσεων που γίνονται στις δύο χώρες, καθώς και για την επιμορφωτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη βιοποικιλότητα Ελλάδας και Τουρκίας.

Η ΕΕΠΦ

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης είναι η παλαιότερη Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη δράση, από το 1951, στην προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος. Σήμερα η ΕΕΠΦ δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τομείς:

1. Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις,

2. Έργα και Προγράμματα Προστασίας της Φύσης,

3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

4. Αειφορική Διαχείριση στον τομέα του τουρισμού

5. Ευαισθητοποίηση του Κοινού.

Η CAOB

Η οργάνωση Conservation of Antalya Orchids and Biodiversity (CAOB) δραστηριοποιείται για την προστασία του είδους της ορχιδέας, η οποία απαντάται σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή της Αττάλειας. Εκτός από αυτό και μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων, στόχος είναι η ευρύτερη προστασία των απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της φοιτητικής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας για τη βιοποικιλότητα και την αειφορική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

Το έργο: Τον Απρίλιο του 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ancient Cities for Endemic Flora From Athens to Antalya – A2A» στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικός Διάλογος μεταξύ Τουρκίας και χωρών της ΕΕ». Το έργο αφορά στην ενημέρωση αρχαιολόγων και ξεναγών σχετικά με την ενδημική και σπάνια χλωρίδα των αρχαιολογικών χώρων της Αττάλειας και της Αθήνας. Συντονιστής είναι ο Σύλλογος για την Προστασία της Βιοποικιλότητας και των Αυτοφυών Ορχιδεών της Αττάλειας CAOB (Τουρκία) και εταίρος η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 15 μήνες και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2020.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση