Οι Διευθύνσεις Δασών για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Ανακοινώσεις με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, σήμερα 21η Μαρτίου, εξέδωσαν πολλές από τις Διευθύνσεις Δασών των νομών της χώρας.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Διεύθυνση Δασών Τρικάλων

«Η 21η Μαρτίου συμπίπτει με την έναρξη της εαρινής ισημερίας και έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας.

Ο εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας Δασοπονίας, έχει περισσότερο σημειολογικό χαρακτήρα και έχει σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό όσον αφορά την προστασία και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.

Ο βασικός κανόνας πάνω στον οποίο κινείται η επιστήμη και η πράξη της Δασοπονίας είναι η αειφορική διαχείριση και η αειφορία των καρπώσεων.

Ο κορμός της επιστήμης της Δασοπονίας είναι η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Διαχείριση σημαίνει, διαχειριστικές μελέτες και ακριβή καταγραφή της κατάστασης των δασών, σημαίνει ακριβή υπολογισμό της κάρπωσης και της απόληψης του τόκου από τον συνολικό όγκο των επαρκών διαθέσιμων φυσικών πόρων, σημαίνει εξέλιξη και πρόκληση της αναγέννησης και αναδασώσεις όπου χρειάζονται, σημαίνει έργα πρόληψης και προστασίας όπως συντηρήσεις – διανοίξεις δρόμων, διευθέτηση χειμάρρων, αποκατάσταση ολισθητικών – κατολισθητικών φαινομένων.

Τα δασικά οικοσυστήματα επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, στην προστασία του εδάφους, στην αποτροπή διαβρωτικών φαινομένων, στην προστασία οικισμών και υποδομών, στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και στην βελτίωση της ποιότητας του νερού, ενώ παράλληλα προσφέρουν ξυλεία, βιομάζα, θηράματα, βρώσιμα και αρωματικά φυτά, δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και άλλα πολλά τα οποία μπορούν να είναι αξιοποιήσιμα για την τοπική και εγχώρια οικονομία.

Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, η παραγωγικότητα των δασών, οι υποδομές για την κτηνοτροφία, το οδικό δίκτυο και η πρόσβαση στα χωριά του ορεινού όγκου, τα αντιδιαβρωτικά έργα, η διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών, οι διευθετήσεις των ποταμών και των ρεμάτων για την προστασία των οικισμών και την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, είναι διαχρονικά έργο που υλοποίησε και συνεχίζει να υλοποιεί η δασική υπηρεσία.

Τα δάση του Ν. Τρικάλων είναι από τα πλέον παραγωγικά της χώρας και έχουν έντονη παρουσία και συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής. Έχουν βέβαια ακόμα περισσότερες δυνατότητες για ανάπτυξη και ήπια αξιοποίηση, που θα δώσουν θέσεις εργασίας στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, πάντα βέβαια με χρηστή διαχείριση και με την επίβλεψη της Δασικής Υπηρεσίας.
Χρήστος Αλεξ. Κουτσονάσιος
Διευθυντής Δασών Ν. Τρικάλων»

Διεύθυνση Δασών Πιερίας

«Η 21η Μαρτίου που έχει καθιερωθεί από τη διεθνή κοινότητα ως Παγκόσμια Ημέρα της Δασοπονίας και συμπίπτει με την έναρξη του εαρινού ηλιοστασίου, δηλαδή την πρώτη μέρα της άνοιξης, τιμά κάθε χρόνο την προσφορά των δασών, εξαίρει την σπουδαιότητα τους και, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τονίζει την άμεση ανάγκη προστασίας και επαύξησης τους ως απαραίτητη προϋπόθεση για την δική μας επιβίωση.

Ιδιαίτερα στις μέρες μας, με τις αρνητικές εξελίξεις στα περιβαλλοντικά θέματα, όπως οι κλιματικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η ερημοποίηση της γης, οι απειλές στη βιοποικιλότητα κλπ, η ύπαρξη δασών επηρεάζει θετικά το περιβάλλον της περιοχής, τον πολιτισμό της και έμμεσα την οικονομία της.

Τα δάση επηρεάζουν το μικροκλίμα και το περιβάλλον μιας περιοχής, διαμορφώνουν την θερμοκρασία και την καθαρότητα της ατμόσφαιρας, την ποσότητα των βροχών, μειώνουν σημαντικά την ηχορύπανση, την χημική και στερεά ρύπανση της ατμόσφαιρας, προστατεύουν απέναντι σε βλαπτικές ακτινοβολίες, βελτιώνουν τον υδρολογικό κύκλο και το υδατικό ισοζύγιο και εξασφαλίζουν νέα καθαρά αποθέματα νερού.

Προστατεύουν το έδαφος από  τη διάβρωση αυξάνουν τη γονιμότητα και την παραγωγικότητά του, προφυλάσσουν από και την χειμαρρική και πλημμυρική δράση και αποτελούν ένα εξαιρετικής σημασίας βιοαπόθεμα ποικιλότητας γενετικών πόρων, ειδών της πανίδας και της χλωρίδας και οικοσυστημάτων.

Επίσης, σημαντικός είναι ο ρόλος των δασών στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Αρχές της δασοπονίας, είναι: α) η αειφορία των καρπώσεων, δηλαδή η εξασφάλιση της παροχής δασικών προϊόντων και υπηρεσιών στο διηνεκές, με παράλληλη βελτίωση των δασών, β) η πολλαπλή χρήση των δασικών πόρων, με επιδίωξη κάρπωσης του άριστου συνδυασμού προϊόντων και υπηρεσιών από τα δάση και γ) η εφαρμογή της αρχής της οικονομικότητας, που καθορίζεται από οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, κάτω από την εποπτεία και το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους.

Η αειφορική λοιπόν διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων, διαφυλάσσει μελλοντικά τη δυνατότητα για την παραγωγική τους χρήση, αλλά και για την βέλτιστη απόδοση των περιβαλλοντικών τους λειτουργιών.

Τα δάση της Πιερίας, κατέχουν σημαντική θέση στην Ελληνική Δασοπονία και, λόγω της γεωγραφικής θέσης του νομού, δηλαδή της γειτνίασής του με τη θάλασσα, αλλά και το έντονο ανάγλυφό του, δημιουργούν μεγάλη ποικιλία τοπικών κλιμάτων, από το τυπικό μεσογειακό, κυρίως στην παραλιακή ζώνη, ως το καθαρό ηπειρωτικό, στα ανώτερα τμήματα των υψηλών ορέων.

Η ποικιλία αυτή των μικροκλιμάτων οδηγεί σε αντίστοιχη εμφάνιση χαρακτηριστικών τύπων φυσικής βλάστησης από αείφυλλους και φυλλοβόλους θάμνους, υψηλά δάση μεσογειακών και ορεινών κωνοφόρων, φυλλοβόλων πλατύφυλλων και ψευδαλπικών λιβαδιών.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι ο Όλυμπος κατέχει τα υψηλότερα δασοόρια στην Ευρώπη, όπου στη ζώνη των υψηλών ορέων φύεται η Pinus heldreihii   σε υψόμετρο 2.500μ.

Ο Νομός Πιερίας κατέχει τις πρώτες θέσεις σε επίπεδο Περιφέρειας και Χώρας σε ποσοστό δασοκάλυψης. Δηλαδή από τα 1.516.700 στρ. του Νομού τα δάση καλύπτουν το 38,18 % οι δασικές εκτάσεις το 9,20 % οι βοσκότοποι 7,26 % οι άγονες εκτάσεις 1,62 % οι αγροτικές εκτάσεις 41,74 % και οι οικισμοί και εκτάσεις λοιπών χρήσεων το 1,84 % και 0,16 % αντίστοιχα.

Η ιδιοκτησιακή κατάσταση των δασών του Νομού παρουσιάζει αρκετά μεγάλη ποικιλία.

Το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν τα δημόσια δάση με 42%, ακολουθούν τα συνιδιόκτητα δάση με 19%, τα ιδιωτικά με 13%, τα δημοτικά με 11%, τα δάση νομικών προσώπων 11% και τα Μοναστηριακά με 4%.

Το υψηλό ποσοστό δασών και δασικών εκτάσεων στο Ν. Πιερίας, ασκεί σημαντική επίδραση στην οικονομική, περιβαλλοντική και πολιτισμική ζωή του.

Στα προηγούμενα χρόνια τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, δημόσιας ή μη δημόσιας ιδιοκτησίας, χρησιμοποιήθηκαν για να παράγουν προϊόντα εμπορίου, κυρίως ξύλου και βοσκής. Σ’ αυτές τις δύο παραγωγικές λειτουργίες, μαζί ίσως και με τη λειτουργία του κυνηγιού, στόχευαν στο παρελθόν τα προγράμματα δασικής ανάπτυξης. Σήμερα στα παραπάνω προστέθηκαν οι περιβαλλοντικές και πολιτισμικές λειτουργίες των δασών και αποτελούν κύριο αντικείμενο της δασικής ανάπτυξης.

Η δασοπονία που ασκείται στο Νομό μας τείνει να εξυπηρετεί, όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των πολιτών σε αγαθά που προέρχονται από τα δασικά οικοσυστήματα και με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε οι μελλοντικές γενιές να απολαμβάνουν όχι μόνο τα ίδια αγαθά, αλλά πολύ περισσότερα έχοντας ως βάση την αειφορική διαχείρισή αυτών.

Ας αναλογιστούμε λοιπόν όλοι τις ευθύνες μας σε ότι αφορά τη διατήρηση του ανεκτίμητου δασικού μας πλούτου. Ας γνωρίσουμε το δάσος και ας συμβάλλουμε όλοι στην προστασία του. Προς αυτή την κατεύθυνση και με την ευκαιρία της Ημέρας της Δασοπονίας, ας αφυπνισθούμε ο καθένας από τη θέση του και ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στην προστασία και ανάπτυξη των δασών και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος που τελικά αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών της δικής μας διαβίωσης.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Πιερίας

Γεώργιος Χαρ. Μαυρίδης»

Διεύθυνση Δασών Χανίων

«21Μαρτίου κάθε έτους:

Ημέρα της Δασοπονίας, Ημέρα του Δάσους, Ημέρα της Άνοιξης της φύσης, Ημέρα των ανθρώπων του Δάσους εν εργασία.

Η φετινή γιορτή βρίσκει τη Δασική Υπηρεσία σε ιστορική καμπή:

Μετρούμε, χαρτογραφούμε τα δάση τις δασικές και τις χορτολιβαδικές εκτάσεις της χώρας.

Χαρτογραφούμε για να σωθούν τα δάση και οι λειτουργίες τους υπέρ των πολιτών της χώρας μας.

Χαρτογραφούμε για να βοηθηθεί η ανάπτυξη στη χώρα.

Καταγράφουμε, με έγχρωμες γραμμές στους χάρτες τα προβλήματα χρήσεων γης για να προκύψει η κρίσιμη σοφία για την αειφορική σχεδίαση του μέλλοντος των πολιτών της.

Δεν πρόκειται για διαδικασία καταπάτησης δικαιωμάτων των πολιτών. Το αντίθετο μάλιστα. Το Δασολόγιο και Κτηματολόγιο, που προκύπτουν ως συνέπεια των χαρτών, διακηρύττουν τις ιδιοκτησιακές μερίδες των πολιτών.

Με την κατάταξη των χαρακτήρων των γαιών θα προκύψουν νέοι παραγωγικοί σχεδιασμοί (νέες καλλιέργειες, σωρεία επιτρεπτών χρήσεων, ζωτικός χώρος για την εκσυγχρονισμένη κτηνοτροφία, περιορισμός- εξάλειψη της άναρχης δόμησης, Προστασία της άγριας ζωής και της βιοποικιλότητας).

Διαβεβαιώνουμε ότι, όταν έλθει η ώρα των δασικών χαρτών για την ΠΕ Χανίων, οι εργαζόμενοι της Δασικής Υπηρεσίας Χανίων, θα είναι ακάματοι αρωγοί προς τους συμπολίτες μας και τους φορείς τους που θα έχουν λόγο και ρόλο.

Αυτή η Άνοιξη ολοκληρώνει προοπτικά τα οράματα 184 ετών, από την  Δασική πρωτοπορία του 1833».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση