Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από απόβλητα στην ΕΕ μειώθηκαν σχεδόν στο μισό σε 22 χρόνια

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τα απόβλητα στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 42% το 2017, σε σχέση με τα επίπεδα του 1995 σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η μείωση των εκπομπών από τη διάθεση στερεών αποβλήτων προκύπτει από την αύξηση της ανάκτησης του αέριου από τους χώρους υγειονομικής ταφής και τη μείωση του ύψους της υγειονομικής ταφής, με την ανακύκλωση περισσότερων απορριμμάτων.

Τα απόβλητα είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος τομέας πηγών εκπομπών, αντιπροσωπεύοντας το 3% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2017. Οι περισσότερες εκπομπές προέρχονται από τα ορυκτά καύσιμα (77%), τη γεωργία (10%) και τις βιομηχανικές διεργασίες (8%).

Αναλυτικά, η Eurostat αναφέρει ότι τα αστικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μερίδιο των συνολικών αποβλήτων, και ενώ η συνολική ποσότητα των επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων αυξήθηκε κατά 13% μεταξύ του 1995 και του 2017, η ποσότητα των αποβλήτων που είχαν υποστεί υγειονομική ταφή μειώθηκε κατά 60% κατά την ίδια περίοδο. Η μείωση της υγειονομικής ταφής ήταν δυνατή, επειδή η ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώνονται ή λιπασματοποιούνται έχει τριπλασιαστεί και η ποσότητα των αποβλήτων που καίγονται έχει διπλασιαστεί.

Η Eurostat αναφέρει ότι η νομοθεσία της ΕΕ οδήγησε στην αλλαγή της επεξεργασίας των αποβλήτων, εστιάζοντας στην ανακύκλωση και στη μείωση της διάθεσης των αποβλήτων προς υγειονομική ταφή. Οι εκπομπές από την απόρριψη στερεών αποβλήτων μειώνονται περαιτέρω με την υποχρεωτική εγκατάσταση ανάκτησης αερίων υγειονομικής ταφής σε νέους χώρους. Η αλλαγή της επεξεργασίας των αποβλήτων είναι μόνο ένα παράδειγμα του πώς η δημιουργία μιας πιο κυκλικής οικονομίας συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση