Οι θέσεις του ΣΠΕΦ στο νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ για τις ΑΠΕ

Αδιαμφισβήτητη  είναι  η δραματική κατάσταση του κλάδου   των Φ/Β αλλά και των ΑΠΕ εν γένει. Σύμφωνα  με τον  Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας Φωτοβολταικών    με το υπό διαβούλευση ν/σ ΥΠΕΚΑ πρόκειται να επιβληθεί δια νόμου η μόνιμη υποχρεωτική περικοπή των ταριφών. 

  «Παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους μονομερώς επιβαλλόμενες ρυθμίσεις φαίνεται καταρχήν να προσκρούουν στο περιβάλλον νομικό πλαίσιο Συνταγματικότητας και ελευθερίας των συμβάσεων και των συναλλαγών, έχει καταστεί σαφές ότι η Πολιτεία πρόκειται να προχωρήσει στα μέτρα αυτά με στόχο την εξισορρόπηση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και την μη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ από την ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 143 γ του ν. 4001/2011 όπως ισχύει» επισημαίνει   ο ΣΠΕΦ Η κατ’ εξακολούθηση αγνόηση του ρυθμιστικού κινδύνου τα έτη κυρίως μετά το 2010 (επί της οικονομικής ευστάθειας της αγοράς καταρχήν), αποτελεί βαρύτατο πλήγμα αξιοπιστίας όσον αφορά την ικανότητα εκτέλεσης εκ του νόμου εντεταλμένων καθηκόντων.  Η αποτυχία αυτή προφανώς δεν διαγράφεται, αλλά και δεν θα επιτραπεί να επαναληφθεί τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο που δυστυχώς ανοίγεται μπροστά μας μέσω της διαμορφούμενης ηλεκτροπαραγωγικής υπερδυναμικότητας» επισημαίνει  σε ανακοίνωση του ο ΣΠΕΦ.    

Ο ΣΠΕΦ  εκφράζει  την ανησυχία του  για την  επιβίωση χιλιάδων παραγωγών μέχρι την όποτε δικαίωση τους, και υπογραμμίζει   την άμεση  αναμόρφωση  βασικών σημείων του ν/σ . «Η απουσία από το τραπέζι του έστω και κατ΄ επίφαση ή επιβολή διαλόγου την ώρα αυτή εγκυμονεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους για τους παραγωγούς».

   Οι παρεμβάσεις του ΣΠΕΦ στο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο ΥΠΕΚΑ αφορούν:

1.    Οι νέες ταρίφες στο ν/σ (Σενάριο 1, αν και παραμετροποιημένες, οδηγούν σε μεσοσταθμικό κούρεμα της τάξης του 30% στα Φ/Β περιλαμβανομένων και των οικιακών αλλά ωστόσο προκύπτουν αποσπασματικές αποκλίσεις των Project IRR των έργων από 10% έως 18%.  Παραδόξως μάλιστα τα υψηλότερα Project IRR εμφανίζονται στα νεώτερα έργα, τα οποία και θα έπρεπε να έχουν μικρότερο τον δείκτη αυτό δεδομένης της ωρίμανσης της τεχνολογίας. Με το ίδιο λοιπόν αποτύπωμα εξοικονόμησης για τον Λογαριασμό ΑΠΕ παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση εναλλακτικ ές ταρίφες (Σενάριο 2 μεσοσταθμικής περικοπής πάλι 30%) που οδηγούν όμως τα ProjectIRR των έργων πλησιέστερα πέριξ του μέσου 14%, δηλαδή καθιστούν τις παρεμβάσεις αναλογικότερες.

2.    Το ν/σ προβλέπει επιπλέον και την άπαξ διαγραφή χρέους του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ προς τους παραγωγούς.  Για τα Φ/Β η διαγραφή αυτή είναι 35% επί του ετήσιου τζίρου 2013, απολύτως οριζόντια ως υφίσταται στο ν/σ.  Με το ίδιο εξοικονομητικό αποτύπωμα στην παρούσα έκθεση η άπαξ διαγραφή αυτή παραμετροποιείται (από 5% έως 34%) και κατέρχεται μεσοσταθμικά στο 30% μέσω της ισότιμης συμμετοχής (διεύρυνση βάσης) και των οικιακών Φ/Β για το 2014 λόγω αδυναμίας τους να εκδώσουν πιστωτικό για το 2013 αφού δεν διατηρούν βιβλία.  Η άπαξ διαγραφή χρέους προς τις ΑΕΠ & ΣΗΘΥΑ μπορεί περαιτέρω να μειωθεί στο 22% εφόσον παρασχεθεί παράταση μηδενισμού του συσσωρευμένου ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ έως τα τέλη του 2015 αντί του 2014.

3.    Κρίνοντας το μεσοσταθμικό υποχρεωτικό μόνιμο κούρεμα 30% στις ταρίφες των Φ/Β (οικιακά και επαγγελματικά φωτοβολταϊκά) ως ιδιαίτερα επαχθές, εισηγούμαστε υπό την οπτική «μη χείρον βέλτιστον» ευνοϊκότερη μεσοσταθμική περικοπή στο 26,5% πλήρως παραμετροποιημένη (Σενάριο 3), με αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ στα 17 ευρώ/MWh, παράταση μηδενισμού του συσσωρευμένου ελλείμματος στο τέλος του 2015 και άπαξ μεσοσταθμική διαγραφή χρέους στα Φ/Β 13%.  Το σενάριο είναι απόλυτα ευσταθές και παρατίθεται στην Ενότητα 6. 

4.    Προσομοιώνεται και επιλύεται ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ έως το έτος 202

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!