Οι νέοι στην Ελλάδα θα ψήφιζαν πολιτικούς που προτεραιοποιούν την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής

του Νίκου Αβουκάτου

Ψήφο εμπιστοσύνης σε πολιτικούς που βάζουν ψηλά στην ατζέντα τους την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα έδιναν οι νέοι στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η ActionAid, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Όχι στην Κλιματική αλλαγή, Ναι στο Κλίμα Αλλαγής». Η έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει τη στάση των νέων 15-35 ετών απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τη μετανάστευση.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει, η προθυμία ανάληψης δράσης είναι υψηλή, με περίπου οκτώ στους δέκα νεαρούς να λένε ότι έχουν ψηφίσει ή θα ψήφιζαν πολιτικούς που δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της (κλιματικής) μετανάστευσης (75%), ενώ 67% δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν ή έχουν συμμετάσχει σε διαδήλωση για τα θέματα αυτά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα, οι νέοι στην Ελλάδα καλούν την ΕΕ να έχει σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ακόμη, η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική κρίση είναι το τρίτο σοβαρότερο πρόβλημα στον κόσμο, μετά την οικονομία και τη φτώχεια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κλιματική αλλαγή και θέματα όπως ξηρασίες, πλημμύρες και πυρκαγιές, καθώς και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, αποτελούν το σοβαρότερο πρόβλημα στον κόσμο για τους νέους και τις νέες.

Μόλις το 13% πιστεύει πως η μετακίνηση μεγάλων πληθυσμών είναι ανάμεσα στα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Ο όρος «κλιματική μετανάστευση» είναι αρκετά γνωστός στην Ευρώπη, με το 33% να δηλώνει ότι έχει ακούσει πολλά ή αρκετά για τους «κλιματικούς μετανάστες», ποσοστό που στην Ελλάδα ανέρχεται σε μόλις 23%.

Παρά το χαμηλό ποσοστό, όμως, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες νέους (55%) συμφωνούν ότι οι κλιματικοί μετανάστες πρέπει να λαμβάνουν την ίδια νομική προστασία με εκείνους που μεταναστεύουν για λόγους πολέμου ή διώξεων.

«Το ελπιδοφόρο στη στάση των νέων, όπως προκύπτει από την έρευνά μας, είναι πως οι νέοι και οι νέες στη χώρα μας ενδιαφέρονται να μάθουν για την κοινωνική διάσταση της κλιματικής κρίσης και ήδη διεκδικούν ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις για την αλλαγή του δυτικού καταναλωτικού μοντέλου και σε πορείες και εκδηλώσεις, οι νέοι μάς δείχνουν πώς να είμαστε ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες», λέει στη Greenagenda.gr η Δήμητρα Σπαθαρίδου, υπεύθυνη επικοινωνίας προγραμμάτων στην ΑctionAid.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η προθυμία ανάληψης δράσης είναι υψηλή με περίπου οκτώ στους δέκα νέους και νέες να δηλώνουν ότι έχουν ψηφίσει ή θα ψήφιζαν πολιτικούς που δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής μετανάστευσης (75%), ενώ το 67% δηλώνει ότι θα συμμετείχε ή έχει συμμετάσχει σε διαδήλωση για τα θέματα αυτά.

Είναι αξιοσημείωτο πως το 72% θεωρεί ότι εάν στα κυβερνητικά σχέδια δεν περιλαμβάνονται μέτρα κατά της περιβαλλοντικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής αυτό είναι κακό για την οικονομία. Παράλληλα, οι νέες και οι νέοι αντιμετωπίζουν αρνητικά το τρέχον οικονομικό μοντέλο. Οκτώ στους δέκα (81%) θεωρούν ότι η οικονομία στην Ελλάδα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πλούσιων και ισχυρών και το 75% αισθάνεται ότι οι καταναλωτικές μας συνήθειες δεν είναι βιώσιμες.

«Στόχος της νέας εκστρατείας της ActionAid #ClimateofChange είναι να αναδείξει τις ταυτόχρονες πολλαπλές κρίσεις που δημιουργεί η άνοδος της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και ιδιαίτερα την κλιματική μετανάστευση ώστε να απαιτήσουμε δεσμευτική δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Οι πιο ευάλωτες κοινότητες τόσο παγκόσμια όσο και στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίες συνέβαλαν λιγότερο στην κλιματική αλλαγή, υφίστανται ήδη τις συνέπειές της και για αυτό η έννοια της κλιματικής δικαιοσύνης θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της δράσης για το κλίμα», σημείωσε η κ. Σπαθαρίδου.

Περιληπτικά:

  • Λίγο λιγότεροι από τους μισούς νεαρούς Έλληνες (46%) αισθάνονται πολύ ή πάρα πολύ ανήσυχοι σχετικά με την κλιματική αλλαγή, όπως και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (46%).
  • Για τους νέους Έλληνες, η "κλιματική αλλαγή" είναι το τρίτο σοβαρότερο πρόβλημα στον κόσμο, μετά την "οικονομική κατάσταση/ανεργία" και τη "φτώχεια/πείνα".
  • Οι νέοι Έλληνες αντιμετωπίζουν αρνητικά το τρέχον οικονομικό μοντέλο. Οκτώ στους δέκα (81%) θεωρούν ότι η οικονομία στην Ελλάδα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πλούσιων και ισχυρών. Κάπως λιγότεροι (75%) αισθάνονται ότι οι καταναλωτικές μας συνήθειες δεν είναι βιώσιμες.
  • Οι νέοι Έλληνες τείνουν να στηρίζουν την κυβερνητική δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 72% θεωρεί ότι, εάν στα κυβερνητικά σχέδια δεν περιλαμβάνονται μέτρα κατά της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, αυτό είναι κακό για την οικονομία.
  • Η πλειοψηφία των νεαρών Ελλήνων (52%) εκτιμά ότι είναι κυρίως ευθύνη των πιο ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Οι γνώσεις των νεαρών Ελλήνων γύρω από την κλιματική μετανάστευση είναι περιορισμένες, ακόμα και σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: 23% από αυτούς έχουν ακούσει πολλά ή αρκετά για τον όρο "κλιματικοί μετανάστες" συγκριτικά με 33% των νέων της Ευρώπης.
  • Παρά το χαμηλό ποσοστό, όμως, περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες νέους (55%) συμφωνούν ότι οι κλιματικοί μετανάστες πρέπει να λαμβάνουν την ίδια νομική προστασία με εκείνους που μεταναστεύουν για λόγους πολέμου ή διώξεων.
  • Η προθυμία ανάληψης δράσης είναι υψηλή, με περίπου οκτώ στους δέκα νεαρούς να λένε ότι έχουν ψηφίσει ή θα ψήφιζαν πολιτικούς που δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της (κλιματικής) μετανάστευσης (75%), ενώ 67% δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν ή έχουν συμμετάσχει σε διαδήλωση για τα θέματα αυτά.

Η έρευνα της ΑctionΑid διεξήχθη σε 23 χώρες της ΕΕ σχετικά με τη στάση των νέων 15-35 ετών. Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Οκτωβρίου και 19 Νοεμβρίου 2020 από την εταιρεία Ipsos.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 22.377 συνεντεύξεις, από τις οποίες οι 1.030 διεξήχθησαν στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα κάθε χώρας σταθμίστηκαν βάσει ηλικίας, φύλου και περιοχής, όπως επίσης και τα αθροιστικά αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την προσθήκη του μεγέθους του πληθυσμού.

Δείτε την έκθεση για την Ελλάδα ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση