Οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

του Παναγιώτη Θεοδοσίου*

Η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία και η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Η περιβαλλοντική διαχείριση του λιμενικού χώρου προσφέρει ένα πλήθος από οφέλη όχι μόνο για το ίδιο το λιμάνι, αλλά και για τη γύρω περιοχή. Αφενός για τον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης και αφετέρου για τα διεθνώς προστατευόμενα από τις συνθήκες RAMSAR και NATURA 2000 οικοσυστήματα, τα οποία βρίσκονται σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση.

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται από τον λιμένα στην εφαρμογή των Διεθνών κανονισμών και προτύπων Από το 2003 μέχρι το 2014, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ήταν πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης PERS. Από το 2015 εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με ISO14001: 2004. Επίσης το λιμάνι είναι μέλος του δικτύου EcoPorts του ESPO (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θαλασσίων Λιμένων).

Η ΟΛΘ ΑΕ επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση και την κατάρτιση του προσωπικού της σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να συμβαδίσει με τους κανόνες και τους στόχους που θέτει το πρότυπο ISO14001. Επίσης, στο master plan της εταιρίας έχουν ενσωματωθεί μία σειρά από επενδύσεις σε έργα, τα οποία θα μειώσουν περαιτέρω τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εργασιών που εκτελούνται εντός του λιμένα.

Πέραν αυτού, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης λειτουργεί «μηχανισμός παρακολούθησης του περιβάλλοντος», μέσω του οποίου ελέγχονται τακτικά όλες οι περιβαλλοντικές παράμετροι . Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης είναι διαθέσιμα στους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ www.thpa.gr.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διαθέτει υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, καθώς κι ένα αυστηρό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς η ανακύκλωση των υλικών και η μείωση των αποβλήτων αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες στην περιβαλλοντική ατζέντα της διοίκησης.

*Ο κ. Παναγιώτης Θεοδοσίου είναι Διευθυντής Ανάπτυξης της ΟΛΘ ΑΕ. Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στη Voria.gr

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση