Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το ΣΜΑ Ευκαρπίας

Η  δραστική μείωση του μεγέθους της εγκατάστασης (20% max) και η ορθολογική κατανομή του υπολοίπου φορτίου και σε άλλες περιοχές μετά από ουσιαστική κοινωνική διαβούλευση, ώστε να μην προστίθεται επιπλέον όχληση σε κάποιες ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές όπως η Ευκαρπία. Αυτά επισημαίνονται  μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση  του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το  ζήτημα που προέκυψε με τη χωροθέτηση και το μέγεθος του ΣΜΑ Ευκαρπίας.

     Το μέγεθος της εγκατάστασης (60% του συνόλου των αποβλήτων) εξυπηρετούσε τους αρχικούς σχεδιασμούς για  καύση του δευτερογενούς καυσίμου RDF/SRF στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ ή σε μονάδα αποτέφρωσης που θα εγκαθίστατο στην περιοχή .Παρά το ότι η μονάδα καύσης μεταφέρθηκε στη Μαυροράχη, το πρόβλημα παραμένει για το ΣΜΑ ακόμα κι αν  μετακινηθεί 3 km από την Ευκαρπία διότι το μέγεθος της εγκατάστασης δημιουργεί τεράστιους κυκλοφοριακούς φόρτους (1 απορριμματοφόρο/λεπτό) στην ευρύτερη περιοχή των οδών πρόσβασης.  

      Για την  ενδεδειγμένη αντιμετώπιση  της διαχείρισης  των αποβλήτων δεν πρέπει να προστίθενται επιπλέον όχληση σε κάποιες ήδη περιβαλλοντικά επιβαρυμένες περιοχές όπως η Ευκαρπία. Το πιο σημαντικό και καθοριστικό για την ποσότητα και την ποιότητα των αποβλήτων και το είδος των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τη διαχείρισή τους , είναι το μοντέλο στο οποίο εντάσσεται. Η κυρίαρχη εκδοχή(ΠΑΣΟΚ,ΝΔ,ΔΗΜΑΡ) προκρίνει συγκεντρωτικές, ακριβές, αναποτελεσματικές, περιβαλλοντικά προβληματικές λύσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις κερδοφορίας των ιδιωτών -κατασκευαστών. Η στρατηγική του  ΣΥΡΙΖΑ προτάσσει την πρόληψη-μείωση δημιουργίας αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση υλικών,  την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή με 4 κάδους, την κομποστοποίηση ,με απλές  αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους , χαμηλής όχλησης ,εντάσεως εργασίας με ουσιαστική άμεση συμμετοχή και όφελος (πληρώνω όσο πετάω)του πολίτη και των Δήμων.

       Όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις από την απένταξη του έργου (ΣΜΑ), αυτές είναι συνέπεια των αποφάσεων χωροθέτησης και διαστασιολόγησης έργων, ερήμην της κοινωνίας, τις οποίες προσπαθούν (Σύνδεσμος ΟΤΑ) να νομιμοποιήσουν πολιτικά και κοινωνικά, με εκ των υστέρων διαδικασίες «διαβούλευσης» ειλημμένων αποφάσεων και συμβασιοποιημένων έργων. Άλλωστε απουσιάζει από το 2005 η οποιαδήποτε αναφορά στο κόστος  των 2 εργοστασίων καύσης που προβλέπονται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, επιλογή που αντιστρατεύεται στην πράξη την ανακύκλωση (χαρτιού και πλαστικού) για τα επόμενα 30 χρόνια.

   Γι’αυτούς τους λόγους απορρίπτουμε συνολικά τον υπάρχοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων και απαιτούμε την ριζική αναθεώρησή του στην κατεύθυνση να καταστεί πιο φιλικός στον πολίτη και στο περιβάλλον.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!