Οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για το Περιβάλλον

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, συμμετείχε την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο διεξήχθη στις Βρυξέλλες.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν ο Κανονισμός για τους Κανόνες Παρακολούθησης, υποβολής Εκθέσεων και Επαλήθευσης των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα της Ναυτιλίας (Κανονισμός MRV)  και ο Κανονισμός για τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη.

Επίσης, ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε διμερώς με τη Δανή Υπουργό Περιβάλλοντος κα Auken  και τον Βρετανό Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Paterson για θέματα ενδιαφέροντος της επερχόμενης Ελληνικής Προεδρίας.

Το βασικό θέμα της παρέμβασης του κ. Μανιάτη αποτέλεσε η παρουσίαση του προγράμματος της επικείμενης Ελληνικής Προεδρίας στα θέματα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ αναφέρθηκε κατ΄αρχάς σε μια οριζόντια θεματική προτεραιότητα της επικείμενης προεδρίας μας, για το Α' εξάμηνο του 2014, που αφορά στη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό,  η ελληνική προεδρία φιλοδοξεί να αναλάβει σημαντική δράση στον ανασχεδιασμό της Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ με ορίζοντα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2014, ώστε σε αυτή να περιληφθούν, εκτός της αναπτυξιακής διάστασης, θέματα όπως το περιβάλλον, η ασφάλεια, η ενέργεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο.

Περνώντας στο ειδικό μέρος του Περιβάλλοντος και της Κλιματικής Αλλαγής, ο κ. Μανιάτης ανακοίνωσε ότι οι βασικοί στόχοι της Προεδρίας, είναι:

  • Η επίτευξη συμφωνίας με το Ε. Κοινοβούλιο σε δύο θέματα:

της πρότασης που αφορά την αεροπλοΐα στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών και της πρότασης για μεταφορά αποβλήτων. 

  • Η προώθηση και ενδελεχής εξέταση των επιμέρους θεμάτων που θα προκύψουν από το αναμενόμενο πακέτο “Κλίμα-Ενέργεια στο πλαίσιο του 2030” που αφορά εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής – το θέμα αυτό άλλωστε αναμένεται ότι θα απασχολήσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου 2014.

Ο κ. Μανιάτης σημείωσε επίσης, ότι θα γίνει προσπάθεια - αν και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος της προεδρίας μας, δεδομένου ότι οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτονται για τις Eυρωεκλογές - να προωθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο,  αναλόγως και της ανταπόκρισης του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκής Κοινοβουλίου, τα θέματα που αφορούν  τους δύο Κανονισμούς, της πρότασης για τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη και της πρότασης για την παρακολούθηση των εκπομπών ναυτιλίας.

Επιπρόσθετα θα γίνει προσπάθεια ώστε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος επίσης:

  • στις προτάσεις για την επικύρωση της δεύτερης δεσμευτικής περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κυότο, και
  • στο πακέτο προτάσεων για την ποιότητα του αέρα (που αναμένεται να παρουσιασθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2013), και
  • στη πρόταση για τις πλαστικές σακούλες

Από τα μη νομοθετικά ζητήματα, ο κ. Μανιάτης επεσήμανε τα θέματα:

  • της συνεισφοράς του Συμβουλίου Περιβάλλοντος στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο του Μαρτίου,
  • τα Συμπεράσματα Συμβουλίου για την Βιοποικιλότητα  (COP-12) στην Κορέα που θα πρέπει να υιοθετηθούν στο Συμβούλιο του Ιουνίου 2014,
  • τον συντονισμό της Ευρωπ. Ένωσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στην πορεία μετά το 2015 (post 2015) και την προετοιμασία των κοινοτικών θέσεων στην πρώτη ολομέλεια των Ην. Εθνών για το Περιβάλλον στο Ναιρόμπι τον Ιούνιο του 2014, και
  • την προετοιμασία των κοινών ευρωπ. θέσεων για το σύνολο των διεθνών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, όπως η σύμβαση του Aarhus, του ESPOO και άλλα.

 

Στον τομέα της Κλιματικής Αλλαγής, ο Έλληνας Υπουργός ΠΕΚΑ, τόνισε ότι θα απασχολήσει την Προεδρία μας η περαιτέρω ωρίμανση των θέσεων της ΕΕ  επί του θέματος, ενόψει της κλιμάκωσης των διεθνών διαπραγματεύσεων που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο στη Βόννη, για το COP-20 που θα γίνει στη Λίμα στο τέλος του 2014, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα μια παγκόσμια συμφωνία -στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών - στο Παρίσι το 2015.

Ο κ. Μανιάτης ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει δύο φορές κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, στις 3 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και στις 12 Ιουνίου 2014 στο Λουξεμβούργο.

Σημείωσε ότι στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2014 θα διεξαχθεί επίσης συνέδριο για το Θαλάσσιο Περιβάλλον που οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Προεδρία.

Τέλος, έκλεισε την παρέμβαση του αναφέροντας τις διεργασίες που θα λάβουν μέρος στις 14-15 Μαϊου 2014, κατά την διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος που θα έχει ως βασικό θέμα την Γαλάζια Ανάπτυξη. Ειδικά γι αυτό, ο Υπουργός ΠΕΚΑ θεωρεί ότι θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα ολοκληρωμένης και αειφόρου ανάπτυξης με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με ισόρροπη διαχείριση και ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, με μακροπρόθεσμη προσέγγιση όλων των θεμάτων συνύπαρξης του τουρισμού, της ναυτιλίας, της προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, της αλιείας, της αξιοποίησης ορυκτών πόρων, της ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τελικά της μακροχρόνιας συνύπαρξης του ανθρώπου με την ίδια τη φύση του.

Επιπλέον, ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, στις 13 Δεκεμβρίου 2013, στις Βρυξέλλες προσκλήθηκε και συμμετείχε στην ολομέλεια της Ομάδας της Πράσινης Ανάπτυξης (Green Growth Group) όπου συζητήθηκαν οι προτεραιότητες της Ευρωπ. Ενωσης τόσο σε σχέση με την εξέλιξη των διεθνών διαπραγματεύσεων για την κλιμ. αλλαγή μετά την διάσκεψη  των Ηνωμένω Εθνών της Βαρσοβίας (COP-19), όσο και των αναμενόμενων διαβουλεύσεων σχετικά με το επικείμενο πακέτο “Ενέργεια-Κλίμα στο πλαίσιο του 2030” που θα αποφασίσει τις απαιτούμενες μειώσεις εκπομπών για την επόμενη 15ετία.

H Ομάδα της Πράσινης Ανάπτυξης είναι μια άτυπη ομάδα που συγκεντρώνει Υπουργούς Περιβάλλοντος από ΚΜ με μεγάλες φιλοδοξίες στα θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και ενέργειας. H Ομάδα αποτελείται από 13 κράτη-μέλη της ΕΕ: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Πορτογαλία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Σλοβενία και Εσθονία.

Η  Ομάδα της Πράσινης Ανάπτυξης συνεργάζεται με σκοπό την διερεύνηση, προώθηση και επιδίωξη μια οικονομικά αποδοτικής ανάπτυξης της ΕΕ για να προδιαγραφεί μια φιλόδοξη πορεία προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!