Οι στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης για το ΥΠΕΝ

Οι βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

-Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές.

-Αξία στην ακίνητη περιουσία.

-Προστασία περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποιοι είναι οι στόχοι του υπουργείου:

Διασφάλιση της επαρκούς ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας σε εύλογο κόστος.

Απεξάρτηση από ρυπογόνες μορφές ενέργειας και μεγαλύτερη αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση.

Χωροταξική πολιτική που προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί τις επενδύσεις και δίνει αξία στην περιουσία μας.

Στήριξη έργων ενεργειακών υποδομών.

Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες.

Αμεση εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ.

Αναθεώρηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και δικτύων φυσικού αερίου.

Επανεκκίνηση της αγοράς ΑΠΕ.

Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης.

Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από τους Θεσμούς

Ολοκλήρωση του 45% των κτηματολογικών χαρτών.

Επικύρωση (ratifying) δασικών και κτηματολογικών χαρτών.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση