Οι υπόχρεοι και το ύψος του τέλους για διατήρηση δικαιώματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ το 2015

Τους υπόχρεους και το ύψος του τέλους για τη διατήρηση δικαιώματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για το έτος 2015, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύμφωνα με απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», με την εν λόγω απόφαση καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2015 και προσδιορίζεται το ύψος του οφειλόμενου τέλους για κάθε υπόχρεο, σύμφωνα με τον Οριστικό Πίνακα (Παράρτημα), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

Ο Οριστικός Πίνακας αναρτάται και είναι διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης έτους 2015, σύμφωνα με τον Πίνακα, καταβάλλονται από τους υπόχρεους, υπέρ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στον λογαριασμό με τα ακόλουθα στοιχεία:

Τράπεζα Πειραιώς Κατάστημα Παπαστράτου, Πειραιάς

Λογαριασμός: 5107-075839-704

ΙΒΑΝ: GR28 0172 1070 0051 0707 5839 704

Ως Αιτιολογία αναγράφεται ο κωδικός ΑΔ-ΧΧΧΧΧ που προσδιορίζει κάθε άδεια παραγωγής στο ειδικό μητρώο της ΡΑΕ.

Το οφειλόμενο τέλος θα πρέπει να καταβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του Πίνακα στον δικτυακό τόπο του υπουργείου (www.ypen.gr), δηλ. έως και 21.07.2016.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του Τέλους Διατήρησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αντίστοιχης άδειας παραγωγής.

Εντός ενός μηνός από την παρέλευση της ως άνω (υπό 4) αποκλειστικής προθεσμίας, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θα καταρτίσει και αναρτήσει στον δικτυακό της τόπο, πίνακα με τους υπόχρεους, οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης έτους 2015.

Μετά τη δημοσιοποίηση του πίνακα της ως άνω (υπό 6) παραγράφου, η ΡΑΕ αναρτά στον δικτυακό της τόπο, πίνακα με τις άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν, συνεπεία μη καταβολής του Τέλους Διατήρησης, έτους 2015.

Αντίστοιχος πίνακας θα αναρτηθεί και στον δικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ.

Για τους υπόχρεους που κατέβαλαν προ της δημοσίευσης της παρούσης, στον σχετικό (σημ. 3) λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα ποσά που αντιστοιχούν στο Τέλος Διατήρησης, έτους 2015, όπως αυτά καθορίζονται στον Πίνακα, δεν γεννάται καμία περαιτέρω υποχρέωση, από τη δημοσίευση της παρούσης, όσον αφορά στο ετήσιο Τέλος Διατήρησης, έτους 2015.

Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί στον σχετικό (σημ. 3) λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., έναντι Τέλους Διατήρησης έτους 2015 ή προγενέστερου έτους από κατόχους αδειών παραγωγής, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα, θα επιστρέφονται από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε στους δικαιούχους τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση