Οκτώ εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στη Χαλκιδική

Οκτώ εκατομμύρια ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να θωρακίσει αντιπλημμυρικά τέσσερις περιοχές της Χαλκιδικής. Με αποφάσεις του περιφερειάρχη, Απόστολου Τζιτζικώστα, εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ τέσσερα έργα, ενώ όπως ο ίδιος δηλώνει συνολικά στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα διατεθούν 43 εκ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα.

Οι τέσσερις περιοχές στις οποίες θα γίνουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις είναι στην Ιερισσό(Τζούρβα), στην Όλυνθο, στα Νέα Μουδανιά(Αλμύρα) και στον οικισμό Διονυσίου, που συνολικά εξυπηρετούν περίπου 20.000 κατοίκους.

Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, «οι ανάγκες για αντιπλημμυρική θωράκιση στην Κεντρική Μακεδονία είναι τεράστιες, καθώς επί πολλά χρόνια δεν έγιναν απαραίτητα έργα, με αποτέλεσμα να φράξουν ρέματα και να μειωθεί δραματικά η παροχετευτικότητά τους. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, ώστε να χρηματοδοτηθούν από την Πολιτεία. Δυστυχώς, πέραν ελάχιστων περιπτώσεων δεν είχαμε ανταπόκριση, παρότι έχουμε επισημάνει τον επείγοντα χαρακτήρα των παρεμβάσεων. Μέσω του νέου ΕΣΠΑ κάνουμε άλλη μια μεγάλη προσπάθεια να αποκαταστήσουμε χρονίζοντα προβλήματα στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αυτή τη φορά της Χαλκιδικής, με 8 εκ. ευρώ. Ήδη έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης των περιοχών του Στρυμονικού Κόλπου, των Σερρών (Στρυμόνας – Κερκίνη) και περιοχών που επλήγησαν από θεομηνίες. Προχωρήσαμε άμεσα στην έκδοση της πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας μέσω των διαθέσιμων κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ, που ανέρχονται σε 43 εκ. ευρώ. Για εμάς αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η αντιπλημμυρική θωράκιση της Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ασπίδα πρόληψης και προστασίας από τους φυσικούς κινδύνους, ώστε να μη βιώσουμε ξανά φαινόμενα των προηγούμενων ετών με ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν και περιουσίες να χάνονται. Γι' αυτό εξαντλούμε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτουμε».

Τα έργα που εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι:

1.«Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής 'Τζούρβα' οικισμού Ιερισσού»: Προϋπολογισμός 3,6 εκ. ευρώ. Το έργο αφορά στην κατασκευή υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας της περιαστικής περιοχής της Δ.Κ. Ιερισσού. Προβλέπεται η διευθέτηση πέντε κλάδων, συνολικού μήκους περίπου 2.985 μέτρων, και συνολικής λεκάνης απορροής 1,344 τ. χλμ.

2.«Αντιπλημμυρικό Έργο στο Δ.Δ. Ολύνθου»: Προϋπολογισμός 2,4 εκ. ευρώ. Αποτελείται από δυο υποέργα. Το πρώτο αφορά στη διευθέτηση δυο κεντρικών ρεμάτων, που διέρχονται μέσα από τον οικισμό. Θα γίνει εκβάθυνση και διαμόρφωση κατάλληλης διατομής της κοίτης των δυο ρεμάτων, όπως διέρχονται μέσα από την Όλυνθο και απολήγουν στον Ολύνθιο ποταμό. Η κατάσταση των δύο ρεμάτων όπως καταγράφεται σήμερα, χαρακτηρίζεται από τις πολλές μετατοπίσεις και διακοπές του άξονα της κοίτης, τόσο από κοινωφελή έργα όσο και από τις εργασίες ιδιωτικής πολεοδόμησης. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται η απουσία συνεχούς κοίτης, με επαρκή διατομή στο μεγαλύτερο μήκος των ρεμάτων. Με εξαίρεση ένα μικρό τμήμα του ρέματος Γ, συνολικού μήκους 200 μέτρων, στο ύψος του δημοτικού σχολείου, όπου η διατομή της κοίτης είναι επενδεδυμένη στο υπόλοιπο της μήκος περίπου 1.800 μ. είτε παρουσιάζει υποτυπώδη διατομή, είτε απουσιάζει εντελώς. Τα πλημμυρικά νερά όπως διέρχονται εντός του οικισμού, λόγω της απουσίας ευδιάκριτης και επαρκούς διατομής κοίτης, κινούνται ανεξέλεγκτα τόσο στο οδόστρωμα των κοινοτικών δρόμων όσο και στην επιφάνεια των οικοπέδων. Το δεύτερο υποέργο αφορά στην αμοιβή της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας για την παρακολούθηση των εκσκαφών και χωματουργικών εργασιών.

3.«Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος περιοχής Αλμύρας Ν. Μουδανιών»: Προϋπολογισμός 1,6 εκ. ευρώ. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πλημμύρας από το ρέμα του Ελαιώνα θα δημιουργηθεί λιμνοδεξαμενή, ώστε να συμβάλει στην ανάσχεση πλημμυρών, κατακρατώντας τα νερά της βροχής. Επίσης θα γίνουν και έργα ελεγχόμενης εκροής, με τοιχίο αντιστήριξης και αντλιοστάσιο αναπέτασης.

4.«Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Τ.Κ. Διονυσίου»: Προϋπολογισμός 347.200 ευρώ. Το έργο αφορά σε σημειακές επεμβάσεις στο τμήμα του ρέματος Διονυσίου από το όριο της επέκτασης παραλίας Διονυσίου μέχρι το όριο της εισόδου στον οικισμό της Πορταριάς. Οι επεμβάσεις αφορούν στην εξομάλυνση της κοίτης του ρέματος και αναδιαμόρφωσή της με σταθερή κλίση, έτσι ώστε η ταχύτητα των νερών να μην παρουσιάζει ιδιαίτερες αυξομειώσεις προκαλώντας τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης που παρατηρούνται σήμερα και προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στη θαλάσσια περιοχή στην εκβολή του συγκεκριμένου ρέματος. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν κατά μήκος του ρέματος δεν θα επηρεάσουν τη μορφή του. Με την κατασκευή των προτεινόμενων έργων θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων που οφείλονται στην έντονη στερεοπαροχή που παρατηρείται σε περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων και η προστασία της περιοχής στη θέση εκβολής του ρέματος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση