Ολιστική προσέγγιση στις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου από την Τράπεζα Πειραιώς

του Κωνσταντίνου Χριστοδούλου*

Προστιθέμενη αξία στις τουριστικές επιχειρήσεις και ολοκληρωμένη υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητές τους δημιουργεί η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζοντας μια ολιστική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Η Τράπεζα απευθύνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου με κύκλο εργασιών μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ που αναζητούν υποστήριξη, ώστε να διαχειριστούν τις καθημερινές τους ανάγκες ενισχύοντας παράλληλα τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητά τους. Προσφέρει ένα πακέτο ομπρέλα, που αγκαλιάζει το σύνολο των εργασιών τους. Προσεγγίζει την αγορά σε επίπεδο πελάτη και όχι σε προϊοντική βάση. Στόχος είναι να προσφέρει αυτό που λείπει πιο πολύ παρά ποτέ από το ελληνικό επιχειρείν σήμερα: την απαραίτητη ρευστότητα. Με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα Πειραιώς φιλοδοξεί να αποτελέσει για τις τουριστικές επιχειρήσεις το κρίσιμο μέγεθος στην πρόσθεση που ενισχύει στην κερδοφορία τους.

Πειραιώς Tourism 360ο

Το πρόγραμμα Πειραιώς Tourism 360ο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δηλαδή έχει τουριστική ταυτότητα, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε  ενότητες που απαντούν στις κύριες ανάγκες-προκλήσεις:

1.    «Διαχειρίζομαι την επιχείρησή μου» με στόχο την αξιοποίηση της ρευστότητας αποτελεσματικά και μέσα από συγκεκριμένα εργαλεία όπως:
*Λογαριασμό όψεως με προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο.
*Προνομιακή τιμολόγηση σε εμβάσματα μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας.
*Δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank.
*Δωρεάν διενέργεια μισθοδοσίας υπαλλήλων.
*Δυνατότητα απόκτησης ασύρματου ή ενσύρματου POS ή e-POS για πραγματοποίηση online πωλήσεων.
2.    «Αναπτύσσω την επιχείρησή μου» με στόχο να αξιοποιηθούν χρηματοδοτικές λύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησης με:
*Χρηματοδοτικά προγράμματα για κάλυψη έκτακτων αναγκών ρευστότητας και πράσινες επενδύσεις (net metering και ενεργειακή αναβάθμιση επιχείρησης).
*Εξειδικευμένο πακέτο χρηματοδότησης για επενδύσεις με τη στήριξη προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του εκάστοτε αναπτυξιακού νόμου.
*Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών με μειωμένη τιμολόγηση.
3.    «Κάνω την επιχείρησή μου πιο ανταγωνιστική» μέσα από την αξιοποίηση του yellowday, της online υπηρεσίας προσφορών του Ομίλου  της Τράπεζας Πειραιώς που μεταξύ άλλων δίνει δυνατότητα:
*Πρόσβασης  σε ένα μεγάλο πελατολόγιο.
*Προβολής της επιχείρησής μου μέσω διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών
4.     «Αποκτώ τεχνογνωσία» μέσω της παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η τουριστική επιχείρηση (Digitalmarketing Hospitality , Project management for Hotels, Αγροτουρισμός). Τα προγράμματα οργανώνονται από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη» του ομίλου της Πειραιώς, το οποίο επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για προετοιμασία υπαγωγής σεχρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ, για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και πιστοποιήσεις με το σήμα Green Key και με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM. Επίσης σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα ομίλου Πειραιώς η Τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του τουρισμού να συμμετάσχουν στο πρώτο εξειδικευμένο summer shcool, για τη συνδυασμένη ανάπτυξη τουρισμού και πολιτισμούπου προσφέρει κάθε περιοχή της χώρας μας.
5.    “Εξασφαλίζω την Επιχείρησή μου» που περιλαμβάνει σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης για την τουριστική επιχείρηση σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες όπως:
*Υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας προς τους πελάτες με ιδιαίτερα χαμηλό  κόστος.
*Ασφάλιση ενοικιαζόμενων δωματίων/ξενοδοχειακών μονάδων.
*Προστασία για ζημιές και βλάβες σε τρίτους.

Συμβολαιακή Τραπεζική Ξενοδοχείων

Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, το οποίο αποτελεί ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προχώρησε στο επόμενο βήμα. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη των μονάδων φιλοξενίας να παρέχουν εμπειρίες γεύσης και ταυτόχρονα να προβληθούν τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα μέσω των μονάδων φιλοξενίας, σχεδίασε και προσέφερε το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Ξενοδοχείων.

Με την εφαρμογή του προγράμματος, η Τράπεζα χρηματοδοτεί ξενοδοχειακές μονάδες για να προμηθευτούν επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα από επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς ενταγμένους στο «Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας». Η χρηματοδότηση βασίζεται στο συμβόλαιο που συνάπτεται μεταξύ των ξενοδοχείων και των μεταποιητικών επιχειρήσεων/συνεταιρισμών. Με τον τρόπο αυτό, οι τουρίστες απολαμβάνουν στο χώρο του ξενοδοχείου τα υψηλής ποιότητας τοπικά προϊόντα με αποτέλεσμα να ισχυροποιούνται τα brand names και να αποκτούν αναγνωρισιμότητα.

Έτσι, γίνεται το πρώτο βήμα για να τα αναζητήσουν και να τα προμηθευτούν είτε από την τοπική αγορά, είτε από τις αγορές της χώρας τους. Η πρώτη συνεργασία, αφορούσε ελαιολάδο, και αποτέλεσε την υλοποίηση της πρώτης προσπάθειας να φτάσει το ελληνικό πιστοποιημένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας στους ξένους καταναλωτές που επισκέπτονται τη χώρα μας.

Στη συνέχεια η Τράπεζα προχώρησε σε δύο νέες συμφωνίες που αφορούσαν η μία στη συνεργασία των ξενοδοχειακών μονάδων στη Χαλκιδική με τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό και η δεύτερη στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί μόνο την αρχή καθώς στο ελληνικό παραδοσιακό πρωινό των ξενοδοχείων μπορούν να συμπεριληφθούν επιπλέον προϊόντα όπως οι ελιές, το μέλι, το γιαούρτι, τα φρούτα κ.κπ., τα οποία θα ενταχθούν στα επόμενα βήματα του προγράμματος.

ΕΣΠΑ και αναπτυξιακός νόμος

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών» της Τράπεζας Πειραιώς αντιμετωπίζει τους πελάτες με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση ενώ τους προσφέρονται υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν κατά τρόπο συνολικό τις ιδιαίτερες επιχειρηματικές τους ανάγκες και τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά επιχειρηματικές ευκαιρίες και προκλήσεις ιδιαίτερα στον πολύ δυναμικό κλάδο ανάπτυξης του Τουρισμού.

Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου για την ενίσχυση των επενδυτικών πλάνων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού, η Τράπεζα στέκεται αρωγός στο πλευρό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου που ζητούν τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους ή τη δημιουργία νέας μέσα από Κοινοτικούς πόρους με ένα αντίστοιχο ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή

Οι συναλλαγές με μετρητά είναι παρελθόν για τις επιχειρήσεις αλλά και τους επαγγελματίες που  περνάνε ταχύτατα στην εποχή των νέων τεχνολογιών προσφέροντας όχι μόνο ευκολία και ασφάλεια αλλά και μεγάλες δυνατότητες που μεταφράζονται άμεσα σε μετρήσιμα οφέλη όπως περισσότερες πωλήσεις, εξοικονόμηση κόστους, περιορισμός κινδύνων και διαχείριση μετρητών.

H Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει μία ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών με γρήγορες και απλές διαδικασίες και τιμολόγηση προσαρμοσμένη στα μέτρα των επιχειρήσεων. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα ακόλουθα:

⦁    POS Paycenter, ασύρματα και ενσύρματα τερματικά, για πληρωμές με κάρτες στο κατάστημα.
⦁    mobilePOS, ασύρματο τερματικό. Ιδανική λύση για επιχειρηματίες που κινούνται συνεχώς καθώς μπορούν να  δέχονται πληρωμές μέσω κάρτας όπου κι αν βρίσκονται, μέσω του κινητού τους τηλεφώνου και της συσκευής mPOS.
⦁    Υπηρεσία ePOS Paycenter για συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
⦁    Υπηρεσία vPOS Paycenter. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις Virtual POS, για αποδοχή πληρωμών  μέσω τηλεφώνου.
⦁    Υπηρεσία easypay POINT. Μέσω της τερματικής συσκευής POS οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών λογαριασμών στους πελάτες τους (ρεύματος, τηλεφωνίας, ύδρευσης κ.α.), καθώς και οφειλών δημοσίου (βεβαιωμένες οφειλές, τέλη κυκλοφορίας) με χρήση μετρητών.
⦁    Αν η επιχείρηση βρίσκεται σε τουριστική περιοχή η υπηρεσία Dynamic Currency Conversion (DCC) παρέχει δυνατότητα αποδοχής καρτών εκτός ευρώ, για να μπορεί ο πελάτης να επιλέξει να χρεωθεί η κάρτα του στο νόμισμα της χώρας του.
⦁    Η  μικρομεσαία τουριστική επιχείρηση μπορεί να βρει στην Τράπεζα Πειραιώς εναλλακτικά, αλλά και αθροιστικά ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία με ανταγωνιστική τιμολόγηση, διαχείριση  της ρευστότητας με χαμηλό κοστος συναλλαγών, ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για όλα τα στάδια και τα βήματα της επένδυσης, συμφέρουσες ασφαλιστικές επιλογές, ενίσχυση της προβολής, προγράμματα εκπαίδευσης για απόκτηση τεχνογνωσίας και συμβουλευτική για συγχρονη τουριστική επιχειρηματικότητα.

*Ο κ. Κωνσταντίνος Χριστοδούλου είναι Senior Director, τραπεζική Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών της Τράπεζας Πειραιώς.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση