Ολοκληρώθηκε το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στις 9-18 Ιουλίου 2018 στη Νέα Υόρκη με θέμα «Μετασχηματισμός προς βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες».

Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, Κατερίνα Ιγγλέζη, συμμετείχε στην ελληνική αντιπροσωπεία, μαζί με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σ. Φάμελλο, τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, κ. Γ. Βερνίκο καθώς και υψηλούς εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε με επιτυχία στην Ολομέλεια του Φόρουμ την Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης της Ελλάδας (VNR) για την εκπλήρωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης με ορίζοντα την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030».Αναδείχτηκαν οικυβερνητικές πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των οχτώ εθνικών προτεραιοτήτων για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ο τρόπος διασύνδεσής τους με συγκεκριμένους ΣΒΑ και τη νέα Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική και αποτυπώθηκε η υψηλή πολιτική δέσμευση σε αυτούς. Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι μελλοντικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής.

Η κα. Ιγγλέζη, εκπροσωπώντας τη Βουλή, παρουσίασε το ρόλο του Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) σε εθνικό επίπεδο.

Ακόμη συμμετείχε στις κοινοβουλευτικές συναντήσεις της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (I.P.U.) σχετικά με το ρόλο των Κοινοβουλίωνστην παρακολούθηση της εφαρμογής των ΣΒΑ. Στόχος των συναντήσεων της IPUήταν η ενίσχυση του ρόλου των Κοινοβουλίων στην ενσωμάτωση των ΣΒΑ στην εθνική νομοθεσία και την κυβερνητική πολιτική καθώς και η διαρκής παρακολούθησή τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, η συνεδρίαση της 17.07.2018 εστιάστηκε στην εξοικείωση με την εργαλειοθήκη της IPU για την αυτοαξιολόγηση των Κοινοβουλίων (self-assessmenttoolkit) και στην ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητά τους στην εφαρμογή των ΣΒΑ.

Κοινή διαπίστωση όλων είναι ότι η εφαρμογή της Ατζέντας 2030 και η επίτευξη των ΣΒΑ μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το μέσο για τη μετάβαση σε ένα μοντέλο δίκαιης και αειφόρου ανάπτυξης, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και με ισορροπία τους πυλώνες: κοινωνία, οικονομία, περιβάλλον. Για την επίτευξη των ΣΒΑ η περιβαλλοντική προστασία αποτελεί απαράβατο όρο, αναφέρεται στην ενημέρωση.

«Σε αυτή την κατεύθυνση το Ελληνικό Κοινοβούλιο οφείλει να έχει ενεργό και καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 καθώς και τη διαβούλευση και τη διάχυση των ΣΒΑ στην κοινωνία», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση