Ομάδα διοίκησης για τις δράσεις Κυκλικής Οικονομίας συγκροτεί το ΥΠΕΝ

Τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) αποτελούµενης από 12 μέλη, για την προετοιμασία, τον επιχειρησιακό συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων της Κυκλικής Οικονομίας σε διϋπουργικό επίπεδο, στο πλαίσιο ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας, αποφάσισαν ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρώτιστο ζητούμενο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, είναι η διαμόρφωση ενός συγκροτημένου πλαισίου Δημόσιας Πολιτικής και η εξειδίκευση του Προγράμματος Δράσης για την Κυκλική Οικονομία στην Ελλάδα, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων μέτρων, με τρόπο ώστε να ενισχύεται η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη στη χώρα μας παράλληλα με την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος.

Η εξειδίκευση αυτή συνίσταται σε δέσμη μέτρων θεσμικού, οικονομικού, αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα, καθώς και ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. νησιά ή βιομηχανία). Βασικά της καθήκοντα θα είναι η επεξεργασία (και εισήγηση στο ΚΥΣΟΙΠ):

 • Εξειδίκευση στρατηγικής και σύνταξη οδικού χάρτη
 • Παρακολούθηση και συντονισμός χρονοδιαγράμματος δράσεων
 • Χαρτογράφηση εμπλεκομένων φορέων και αποτύπωση θέσεών τους με διαδικασίες διαβούλευσης
 • Επεξεργασία προτάσεων για την ενσωμάτωση δράσεων της Κυκλικής Οικονομίας στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία και διατάξεις
 • Διαμόρφωση προτάσεων για κίνητρα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και ενθάρρυνση της βιομηχανικής συμβίωσης
 • Παρακολούθηση μετρήσιμων δεικτών ενσωμάτωσης της Κυκλικής Οικονομίας σε επενδυτικά σχέδια και στην πραγματική οικονομία
 • Διαμόρφωση προτάσεων ενίσχυσης της αγοράς δευτερογενών υλικών και διευκόλυνσης της βιομηχανικής συμβίωσης καθώς και προϋποθέσεων και μέτρων παραγωγής δευτερογενών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών από απόβλητα
 • Προώθηση Πράσινων Δημόσιων συμβάσεων και προμηθειών
 • Διάδοση του οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων (eco-design)
 • Σύνταξη ποιοτικών προτύπων για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες
 • Διαμόρφωση μέτρων βελτίωσης της δυνατότητας επιδιόρθωσης των προϊόντων, της αντοχής και της ανακυκλωσιμότητας καθώς και διασφάλισης της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών στα πλαίσια ενός οικολογικού σχεδιασμού
 • Διαμόρφωση ειδικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για τους τομείς προτεραιότητας, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς και ειδικής στρατηγικής για τα Νησιά.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του Προγράμματος Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία, με ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τις νέες πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, έργο της Ομάδας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων κοινοτικών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δράσης της ΕΕ για την Κυκλική Οικονομία, καθώς και η εισήγηση για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

Όπως αναφέρεται στην ίδια απόφαση, η επιτελική της δράση, ώστε να προωθείται η αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης κινητοποιώντας τους μηχανισμούς και τις υπηρεσίες των Υπουργείων., είναι προϋπόθεση επιτυχούς λειτουργίας της Ομάδας.

Η ΟΔΕ θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύµφωνα µε τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Από ποιους απαρτίζεται

Η ΟΔΕ θα αποτελείται από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων Υπουργείων ως εξής:

1. Βασίλης Λιόγκας, γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ως Συντονιστής της Ο.Δ.Ε.,

2. Σοφία Αλεξοπούλου, γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.

3. Γιώργος Τσουράκης, γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αναπληρωτή τον Δημήτρη Τσέκερη.

4. Δήμητρα Μπαρκούτα, γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Μαρίνο Ρουσιά.

5. Ασπασία Κοσκολέτου, γραφείο Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Νικόλαος Ροδουσάκης, γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

7. Νικόλαος Τσίμας, γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

8. Γεώργιος Χουρδάκης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

9. Αντώνιος Παπαζαχαρίου, γραφείο Υπουργού Οικονομικών, με αναπληρώτρια την Δάφνη Παπαδάκη.

10. Αθανάσιος Δέτσης, γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αναπληρώτρια την Αθηνά Γαγλία.

11. Χαράλαμπος Γαργαρέτας, γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

12. Δημήτριος Ζιώγας, γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η ΟΔΕ θα συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, όπου απαιτείται καθώς και με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Θα υποστηρίζεται από Ομάδες Εργασίας κατάλληλης σύνθεσης, ενώ θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση