Ομπρέλα προστασίας για τη βιοποικιλότητα της Σκύρου και των γύρω νησίδων

Μέτρα προστασίας και διασφάλισης της βιοποικιλότητας της Σκύρου (ΦΕΚ 2TΔ/23/01/2018) θεσμοθετήθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, που αφορά στον «Καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της Σκύρου και των γύρω νησίδων».

Τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, βασίζονται στα αποτελέσματα προγράμματος LIFE, που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου (ΣΔΒ) που αφορά το νησί της Σκύρου και τις ακατοίκητες νησίδες γύρω από αυτό.

Κύριος στόχος του προγράμματος LIFE ήταν η εφαρμογή ολοκληρωμένων μεθόδων σχεδιασμού και μέτρων διαχείρισης, προκειμένου να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα της Σκύρου, εκπληρώνοντας έτσι την απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε βιοποικιλότητα και για τη συμβατή με αυτό βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου».

Το Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα έχει ολιστική προσέγγιση. Όπως εξηγεί το υπουργείο, είναι ένα σχέδιο-«ομπρέλα» που περιλαμβάνει έξι θεματικά Σχέδια Δράσης (Αγρολιβαδικό Σχέδιο Δράσης, Σχέδιο Δράσης Υγροτόπων, Σχέδιο Δράσης Συστάδων Σφενδαμιών, Σχέδιο Δράσης Ενδημικών ή/και Σπάνιων Φυτών, Σχέδιο Δράσης Νησίδων, Σχέδιο Δράσης Τουρισμού), με έμφαση στα σημαντικά είδη και ενδιαιτήματα του νησιού και ολοκληρώθηκε μετά από εκτενή εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων και επισκεπτών για τους στόχους και τις επιδιώξεις του προγράμματος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση