ΟΠΕΚΕΠΕ: ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΕΤΟΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗ ΔΑΣΩΣΗ

Σε εφαρμογή μπαίνουν οι επιτόπιοι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιούχους του Μέτρου 221 Πρώτη Δάσωση για το έτος εφαρμογής 2015, με τον Οργανισμό να τονίζει σε σχετικό εγχειρίδιο ότι μόνο οι δικαιούχοι των οποίων οι φυτείες έχουν υπερβεί το 7ο έτος μπορούν να έχουν μειώσει τα δένδρα τους στα 70 φυτά/στρέμμα.

Όπως αναφέρει το σχετικό εγχειρίδιο, σε κάθε περίπτωση από τις οποιεσδήποτε τεχνικές επεμβάσεις δεν θα μειώνεται το μέγεθος της έκτασης της επένδυσης.

Ο ελάχιστος αριθμός των φυτών, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, δεν θα είναι μικρότερος από τα 70 φυτά το στρέμμα για τις φυτείες στις οποίες προβλέπονταν η φύτευση με 160 ή 250 φυτά το στρέμμα, ενώ για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, για τις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, ο αριθμός των φυτών δεν θα είναι μικρότερος από 20 φυτά το στρέμμα. Σε κάθε περίπτωση να τηρείται σχετική ομοιομορφία κατανομής των δενδρυλλίων στο αγροτεμάχιο. Οι εν λόγω αραιώσεις δύναται να πραγματοποιηθούν εφάπαξ.

Δασοπεριβαλλοντικός φάκελος

Επιπλέον οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν δασοπεριβαλλοντικό φάκελο μέσα στον οποίο θα πρέπει να έχουν τα εξής:

Ο δασοπεριβαλλοντικός φάκελος όπως αυτός ορίζεται στην υπ’ αριθ. 800/16.01.2015 ΚΥΑ, Άρθρο 3 θεωρείται ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ο δασοπεριβαλλοντικός φάκελος πρέπει να είναι διαθέσιμος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, δηλαδή:

Α. Αντίγραφο των παραστατικών ένταξης

Β. Απόφαση έγκρισης της επένδυσης και τυχόν τροποποιήσεις

Γ. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές. Η αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 221 αποτελεί παράρτημα της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ).

Δ. Δήλωση Εφαρμογής: Ως δήλωση εφαρμογής θεωρείται η ετήσια δήλωση- η οποία και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, με την ολοκλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων και στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, στον αρμόδιο Φορέα Υλοποίησης μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αντίγραφο της παραμένει στον δασοπεριβαλλοντικό φάκελο του δικαιούχου. Ανάλογα με το έτος ελέγχου οι Δηλώσεις Εφαρμογής που θα εμπεριέχονται στο δασοπεριβαλλοντικό φάκελο θα αφορούν έως το προηγούμενο έτος.

Ε. Αντίγραφα εντύπων επιτόπιου ελέγχου –εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και ο δικαιούχος έχει κρατήσει αντίγραφο.

ΣΤ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά το Μέτρο 221 Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών. Τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι το αίτημα του δικαιούχου προς τις δασικές υπηρεσίες για δασοκομικές επεμβάσεις ή η Άδεια από τη Δασική Υπηρεσία για διενέργεια δασοκομικών επεμβάσεων. Επίσης τυχόν έγγραφα γνωστοποίησης ανωτέρας βίας, μητρώα, τιμολόγια, κα.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση