Οπισθοδρόμηση στη διαχείριση των ΑΕΚΚ το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, λένε οι παράγοντες του κλάδου

Θύελλα αντιδράσεων και μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει το Άρθρο 30 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) – Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4042/2012 (παρ. 10 και 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)  Σύμφωνα με τους εκπρόσωπους της αγοράς, της δημόσιας διοίκησης και των επιστημονικών φορέων, το υπό διαβούλευση άρθρο 30,  αντικαθιστά το άρθρο 40 του ν. 4042/2012,στην ουσία καταργεί για τα μεγάλα - μεσαία έργα το συστήματα και την ανακύκλωση και θα οδηγήσει  σε έμμεση κατάργηση της υποχρέωσης για εναλλακτική διαχείριση των υλικών εκσκαφών  γεγονός που θα  προκαλέσει  περιβαλλοντική υποβάθμιση από την ανεξέλεγκτη απόθεση των ΑΕΚΚ. Χαρακτηριστικό  είναι το σχόλιο εκπροσώπου αγοράς ότι «κάποιοι τώρα θα τρίβουν τα χέρια τους καθώς τους θυμίζει την  εποχή στην οποία επιτρεπόταν να τα ρίχνουν όπου τύχει!».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσοι παράγουν υλικά εκσκαφών οφείλουν να συμβάλλονται με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και να αξιοποιούν μέρος ή το σύνολο της παραγόμενης ποσότητας για τις ανάγκες ενός έργου.  Ωστόσο, είναι συνηθισμένες οι περιπτώσεις απόρριψης μπαζών σε δάση ή ρέματα, καθώς ορισμένες τεχνικές εταιρείες και συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν συμμορφώνονται, ελλείψει εποπτείας, με το υφιστάμενο καθεστώς.  Σε αυτό το χαλαρό θεσμικό πλαίσιο, όπου κύριο χαρακτηριστικό είναι η απουσία εποπτείας, έρχονται να προστεθούν  οι διατάξεις του άρθρου 30 για τη ανακύκλωση  απόβλητων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

 

Οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν την απόσυρση των  διατάξεων και κάνουν λόγο για μια σοβαρή αντιπεριβαλλοντική  εξέλιξη με  το σχέδιο Νόμου για την προώθηση της ανακύκλωσης και την ενσωμάτωση σειράς κοινοτικών οδηγιών για την κατάργηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων για έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Α’. Για μεγάλα, δηλαδή, έργα, εντός του αστικού ιστού (όπου είναι δύσκολη η δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης υλικών εκσκαφής), με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 70% των περιπτώσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης δεν καθίσταται υποχρεωτική η διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών μέσω της συνεργασίας με αδειοδοτημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

 

Οι νέες διατάξεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως "δούρειος ίππος" ενώ προβλέπεται ότι οι κατασκευαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ανακυκλώνουν οι ίδιοι αυτού του είδους τα απόβλητα, δεν προβλέπεται η αυστηροποίηση του ελέγχου της διαχείρισης των ΑΕΚΚ, αλλά μόνο η δήλωση στοιχείων (από τον παραγωγό ή τον διαχειριστή τους) τα οποία δεν είναι εύκολο να διασταυρωθούν. Όλα αυτά όταν ούτε οι επιβλέποντες έργων ούτε οι ελεγκτές δόμησης έχουν στην αρμοδιότητα τους τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας της ανακύκλωσης των υλικών εκσκαφής .

Με τα σχόλια τους στo πρόγραμμα Διαύγεια οι εκπρόσωποι της αγοράς, δημόσιας διοίκησης και επιστημονικών φορέων εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους και την ανησυχία τους για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και επισημαίνουν ότι «χρειάζεται καλύτερη επεξεργασία του εν λόγω άρθρου ώστε να μην αποτελέσει τον "Δούρειο Ίππο"  για την κατάργηση των υποχρεώσεων που έχουν οι παραγωγοί και οι διαχειριστές των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)».

Όπως  τονίζουν εγείρονται κάποια ερωτηματικά σε ότι αφορά τη  σύσταση και τη διάταξη των κοινών εργοταξίων. Ειδικότερα,  με βάση ποιες προϋποθέσεις θα  εξυπηρετήσουν τις ανάγκες επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης και ενδεχομένως ανάκτησης ΑΕΚΚ.

 «Σε κάθε περίπτωση καλό θα ήταν να διατηρηθεί η υποχρέωση του εκάστοτε εργολάβου να συμβληθεί με κάποιο αδειοδοτημένο ΣΣΕΔ, για τη διαχείριση ΑΕΚΚ είτε εντός είτε εκτός εργοταξίου, ως ο μόνος τρόπος σωστού ελέγχου και προγραμματισμού της όλης διαδικασίας», εξηγεί εκπρόσωπος επιστημονικού φορέα.

Απαιτείται καλύτερη επεξεργασία και σαφήνεια και εξειδίκευση επί αυτών των θεμάτων ώστε να μην αποτελέσει η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία άλλη μια προχειροδουλειά που θα επιτείνει έτι περαιτέρω τη σύγχυση και θα δυσκολέψει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι της αγοράς  απαλλάσσονται χαριστικά  μόνο τα πολύ μεγάλα έργα που ανήκουν στην Κατηγορία Α’  από την διαχείριση των ΑΕΚΚ ενώ τα Β υπόκεινται, δηλαδή από την μια ο κάθε ιδιώτης και ένα μικρό έργο πρέπει να συμβληθεί με ένα σύστημα και να επιβαρυνθεί ορθώς με ένα κόστος ανακύκλωσης αλλά από την άλλη μεγάλα έργα όπως Οδικά , Σιδηροδρομικά , Αεροδρόμια κοκ δεν θα υποχρεούνται να συμβληθούν με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

«Το δε τραγικό είναι ότι η διαχείριση της περίσσειας υλικών εκσκαφών (κωδικός ΕΚΑ 17 05 04) γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΑΕΠΟ, δηλαδή σύμφωνα με την θέληση του κυρίου του έργου που μπορεί να είναι ιδιώτης σε πολλές των περιπτώσεων».

Ανησυχία επίσης εκφράζεται για τη νομιμότητα των  διακηρύξεων των έργων.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση