Ο ελληνικός «κόμβος» για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων από το ΚΑΠΕ

Μία νέα ηλεκτρονική πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ταυτόχρονα ένα κόμβο επικοινωνίας μεταξύ όλων όσοι εμπλέκονται στην ενεργειακή ανακαίνιση των νοικοκυριών έθεσε σε λειτουργία το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

 

Το EnergyHUB for ALL, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2Action, βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cres.gr/energyhubforall και έχει αναπτυχθεί με βάση τρεις κύριους στόχους:

  • την ενθάρρυνση της χρήσης των συστάσεων των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης,
  • τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ του καταναλωτικού κοινού και της αγοράς, με την επεξηγηματική παρουσίαση και κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχει η ενεργειακή ανακαίνιση, τη διεξοδική ενημέρωση για το κόστος και την απόσβεση της,
  • τη στήριξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, για τον σχεδιασμό στρατηγικών προώθησης στην ανακαίνιση των κατοικιών, εντοπίζοντας πιθανούς πελάτες και χτίζοντας εταιρικές σχέσεις για την εφαρμογή των μέτρων, με απώτερο σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 

Το EnergyHUB for ALL απευθύνεται στους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων, στους προμηθευτές & κατασκευαστές προϊόντων, τους εγκαταστάτες, τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση & τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Μέσα από το ειδικό forum “BLOG For ALL” οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση