Ο Ρυπαίνων πληρώνει

Η νέα νομοθεσία υποχρεώνει τον ρυπαίνοντα να αποκαταστήσει την περιβαλλοντική ζημία.

  Σε μια κατάμεστη αίθουσα από εκπροσώπους επιχειρήσεων, της επιστημονικής και νομικής κοινότητας, ενεργούς πολίτες και εκπροσώπους Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη η εσπερίδα του ECOCITY για  την εφαρμογή της οδηγίας ο Ρυπαίνων Πληρώνει.

              Με περισσότερους από 280 συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε ο Τομέας Βορείου Ελλάδος του ECOCITY, με τη συνεργασία του Γραφείου Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, του Εργαστηρίου Δασοκομίας του ΑΠΘ, του Εργαστηρίου Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και του Εργαστηρίου Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών Διεργασιών του ΑΠΘ και με την στήριξη του Δήμου Δέλτα.

 Τους συμμετέχοντες υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του ΔΣ του ECOCITY Θάνος Ζαφειρόπουλος, η Υπεύθυνη του Τομέα Β. Ελλάδος Αγγελική Καλλία – Αντωνίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και οι Καθηγητές του ΑΠΘ και μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Κώστας Φυτιάνος, Παύλος Σμύρης και Μάρκος Ασσαέλ. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του ΑΠΘ Καθηγητή Γιάννη Μυλόπουλο, τον Δήμαρχο του Δήμου Δέλτα Γιώργο Γλώσση, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού τμήματος Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας του ΠΣΧΜ Νίκο Κάρναβο και τον Εκπρόσωπο του Γραφείου της Αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου στην Ελλάδα, Αντώνη Καϊλή.

 Στο πρώτο μέρος της Εσπερίδας η  Υπεύθυνη του Τομέα Βορείου Ελλάδος του ECOCITY Αγγελική Καλλία, παρουσίασε το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος και παρουσίασε τις βασικές διατάξεις στους τομείς προστασίας των υδάτων, του εδάφους, της διαχείρισης αποβλήτων και της προστασίας της βιοποικιλότητας. Επισήμανε πως στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων παραπέμπει η οδηγία «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» 2004/25. Παρουσίασε επίσης τις βασικές διατάξεις του νέου ελεγκτικού μηχανισμού που θα δημιουργηθεί ενώ τόνισε πως ο νέος Ν. 4014/2011 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση αλλάζει και επιταχύνει την διαδικασία.

Ακολούθησε ο Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Υπεύθυνος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του ECOCITY, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ε.Ε., ο οποίος ανέλυσε το περιεχόμενο της οδηγίας 2004/35/ΕΚ για την εφαρμογή της βασικής αρχής «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει», και την ενσωμάτωση της οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο με το ΠΔ 148/2005 και τόνισε πως η νέα νομοθεσία υποχρεώνει τον ρυπαίνοντα να αποκαταστήσει την περιβαλλοντική ζημία που προκαλεί, ενώ δίνει ευρύτατο δικαίωμα στους πολίτες ή τις ΜΚΟ για καταγγελία.

Στη συνέχεια η Σταυρούλα Πουλή, Ειδική Σύμβουλος ΥΠΕΚΑ, παρουσίασε τη Διοικητική οργάνωση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, τον καθορισμό των θεμάτων χρηματοοικονομικής ασφάλειας των φορέων εκμετάλλευσης για τη κάλυψη του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημιάς και επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας με τους επιστημονικούς φορείς.

Ο Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, Νομικός Σύμβουλος ΣΒΒΕ, τόνισε πως ο ΣΒΒΕ εξυπηρετεί τον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της διαχείρισης της βιοποικιλότητας με την πράσινη επιχειρηματικότητα, την διαχείριση βιολογικών προϊόντων και την ομάδα εργασίας για το περιβάλλον και ζήτησε η βιομηχανία να βοηθηθεί από την πολιτεία σε θέματα εναπόθεσης των στερεών βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων.

Στη συνέχεια ο Χρήστος Χασιώτης, επικεφαλής της ομάδας εργασίας της Ε.Α.Ε.Ε. για τα θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, παρουσίασε τις προκλήσεις που θα δημιουργηθούν στην ασφαλιστική αγορά και με προϊόντα που θα παρέχουν ευρύτερη κάλυψη των απαιτήσεων, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις.

Αμέσως μετά ο Νίκος Μυλώσης, Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου του Δήμου Δέλτα, παρουσίασε τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο οικοσύστημα. Τόνισε πως η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και οφείλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος κυρίως μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, αλλά και μέσω δράσεων για αποτελεσματικό και έγκαιρο εντοπισμό των ρυπογόνων παραγόντων και την επιβολή κυρώσεων.

Ο Καθηγητής Νίκος Μουσιόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΔΙΠΑΕ και τ. Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ εστίασε στις τεχνολογικές παραμέτρους και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και τόνισε πως θεσμικό πλαίσιο υπάρχει όμως δεν εφαρμόζεται, λόγω έλλειψης κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ ανέφερε ότι η τεχνολογία παρέχει δυνατότητες για την ορθολογική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Η Εσπερίδα έκλεισε με σειρά ερωτήσεων των παρευρισκομένων, οδηγώντας σε έναν σημαντικό διάλογο για επιμέρους προβλήματα και ανάγκες επαγρύπνησης για την προστασία των οικοτόπων, των υδάτων και της βιοποικιλότητας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!