Πάμε…Θερμαικό

Μια πόλη με μακραίωνη ιστορία που οφείλει τη σπουδαία της σημασία στην θάλασσα. Η Θεσσαλονίκη , η «νύφη» του Θερμαϊκού όπως την αποκαλούν ζει δεκαετίες τώρα αποκομμένη από το υδάτινο ζωτικό της στοιχείο.

 Οι τοπικοί της άρχοντες  αδιαφόρησαν   και  άφησαν να  γίνει    ένας   υδάτινος σκουπιδότοπος. Τώρα  είναι ώρα των δράσεων, έφτασε η στιγμή να αφήσουμε το γιατί έγινε το οικολογικό έγκλημα?

  Βοθρολήματα,  βιομηχανικά απόβλητα, μέσω ποταμών και χειμάρρων καταλήγουν στον κόλπο. Από   την τάφρο 66 έως και τα ρέματα  του Ανθεμούντα  και του Φοινικα  η περιβαλλοντική υποβάθμιση είναι  δεδομένη. Ο παλαιάς τεχνολογίας βιολογικός καθαρισμός, το αποχετευτικό δίκτυο που παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις επιτείνουν το πρόβλημα στα  δυτικά και ανατολικά του Θερμαϊκού.

 Η greenagenda   παρακολούθησε την εν πλω  ενημέρωση     στον Θερμαϊκό Κόλπο  όπου  έγινε η παρουσίαση του προγράμματος  της  ολοκληρωμένης διαχείρισης της δυτικής παράκτιας ζώνης. Ο σύλλογος αποφοίτων  αμερικανικών κολεγίων  προσκάλεσε   διακεκριμένους καθηγητές της πόλης ανάμεσα τους και ο αμερικανός ειδικός, επικεφαλής του Κέντρου Υγροτόπων της Φλόριντα των ΗΠΑ   Τομας Κρίσμαν.

 Ο Νίκος Φιλίππου επιχειρηματίας και  πρόεδρος του συλλόγου αποφοίτων αμερικανικών πανεπιστημίων  τόνισε ότι έφθασε η στιγμή της ωρίμανσης   των  πρωτοβουλιών  που πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη του θαλάσσιου μετώπου.  Πιστεύω  ότι για την ολοκληρωμένη διαχείριση  απαιτείται η ανάθεση σε έναν φορέα με εκτελεστικές  αρμοδιότητες   όλων των έργων   και την αξιολόγηση τους.

 Η Νικολέτα Τσικώτη, προϊσταμένη της διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου  του υπουργείου Μακεδονίας –Θράκης    τόνισε ότι η προστασία της  θάλασσας είναι δική μας υπόθεση και εμείς θα πρέπει να τη σώσουμε.  Με αυτά τα  λόγια  έδειξε   την αποφασιστικότητα   να μην χαθεί  άλλος χρόνος. 

 Από την πλευρά του  ο καθηγητής του  ΑΠΘ  Γιώργος  Ζαλίδης   αναφέρθηκε στο πολύπλοκο   πρόγραμμα   το οποίο αποτελεί  σημείο αναφοράς   για να γίνει κάτι καινούργιο. Στις αρχές της  ολοκληρωμένης διαχείρισης   η πόλη   πρέπει να ιεραρχήσει τις δράσεις. Η  αξιοποίηση  του παράκτιου μετώπου  θα  αποτελέσει  κινητήριο μοχλό  ανάπτυξης   για την  πόλης  υπογράμμισε  ο κ. Ζαλίδης. Στο ίδιο μήκος κύματος   και ο αμερικανός   καθηγητής  ο οποίος   επεσήμανε την ανάγκη  να   γίνουν   οι δράσεις   γρήγορα    και αυτό  θα  έχει   θετικές  συνέπειες   για την  πόλη  με την  τουριστική ανάπτυξη  της ανατολικής ακτής   τουρισμό  και  τα επαγγέλματα  που  έχουν σχέση με το Θερμαϊκό .

                                                                                

  Η  greenagenda    θα σας ενημερώνει   για  την  πορεία των δράσεων, εφόσον ξεκινήσουν. Τα  όσα  ειπώθηκαν   στην εν  πλω ενημέρωση   για το   ολοκληρωμένο σχέδιο  ας ευχηθούμε  να μην μείνουν     απλώς   στα λόγια. 

 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εργαλείων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: Πιλοτική Εφαρμογή στη Δυτική Παράκτια Ζώνη»

Το παρόν Έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτείται από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 (κωδικός EL0040, ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σκοπός:

Ο γενικός σκοπός του Έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) του Θερμαϊκού κόλπου, με πιλοτική εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη, που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια των στρατηγικών, πολιτικών και του νομικού πλαισίου της ΕΕ και της χώρας για την προστασία των υδάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη.

Περιοχή μελέτης:

Η περιοχή μελέτης περιλαμβάνει το σύνολο της δυτικής παράκτιας ζώνης του κόλπου της Θεσσαλονίκης (εσωτερικός Θερμαϊκός) με το υγροτοπικό σύμπλεγμα: Λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου - Εκβολές Γαλλικού, Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο «NATURA 2000» και έχει χαρακτηρισθεί ως υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας, βάση της Σύμβασης Ramsar.

Εταίροι:

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία των ακόλουθων φορέων:

Εταίρος 1 - Φορέας Υλοποίησης: Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης

Εταίρος 2: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Επιτροπή Ερευνών

Εταίρος 3: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εταίρος 4: Δήμος Δέλτα (πριν την ενεργοποίηση του Προγράμματος «Καλλικράτης», Δήμος Εχεδώρου & Δήμος Αξιού)

Εταίρος 5: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα

Δράσεις:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Εταίρος 1): Διασφαλίζει την έγκαιρη και εντός προδιαγραφών υλοποίηση του έργου και την παράδοση των προϊόντων του. Στα πλαίσια αυτής της δράσης έχει συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Επιστημονική Επιτροπή.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Εταίρος 4): Αφορά στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, στη συγκέντρωση των υλοποιηθέντων έργων, παρεμβάσεων και προγραμμάτων και τη συλλογή των περιβαλλοντικών δεδομένων, στην κατασκευή γεωγραφικής και χωρικής Βάσης Δεδομένων στην οποία θα καταχωρηθεί η συγκεντρωθείσα πληροφορία και θα παραχθούν οι σχετικοί χάρτες.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (ΟΔΠΖ) ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Εταίρος 2): Αφορά στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την δημιουργία παρατηρητηρίου (ΟΔΠΖ) για τον Θερμαϊκό κόλπο. Βασικοί άξονες του είναι η νομική διερεύνηση και οι διαδικασίες για την ίδρυση και λειτουργία του παρατηρητηρίου, η καταγραφή και αξιολόγηση του αναπτυξιακού και επιχειρησιακού πλαισίου (οικονομοτεχνικό σχέδιο), οι ενέργειες δικτύωσης και η εγκαθίδρυση παρατηρητηρίου και η πιλοτική λειτουργία του.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Εταίρος 2): Αφορά στο σχεδιασμό της παρακολούθησης (σύνταξη Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης) των μεταβατικών και παράκτιων υδάτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2000/60/ΕΚ, 2006/113/ΕΚ, των παράκτιων οικοτόπων σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ και στην εφαρμογή της παρακολούθησης με τη χρήση νέας τεχνολογίας, τηλεπισκοπικών και επισκοπικών μεθόδων που περιλαμβάνουν τη χρήση δορυφορικών εικόνων και τη λήψη πολυφασματικών εικόνων και υπερφασματικής ραδιομετρίας χαμηλής πτήσης με ρομποτικό αυτόνομο ελικόπτερο (UAV) και τελικά στον χαρακτηρισμό της οικολογικής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Φ/Χ ΠΑΡΑ-ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Εταίρος 5): Αφορά στην προμήθεια-εγκατάσταση 2 τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων (Ο2, pH, αλατότητα, αγωγιμότητα, θερμοκρασία, αιωρούμενα σωματίδια, χλωροφύλλη-α και οι 2 σταθμοί, επιπλέον ο 1 σταθμός θα μετράει συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων και στη συγκέντρωση, επεξεργασία δεδομένων & δημιουργία αναφορών.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Εταίρος 3): Αφορά στην ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων, διαδυκτιακής εφαρμογής διάθεσης περιεχομένου και συλλογής δεδομένων, συστήματος λήψης αποφάσεων πολυκριτηριακής ανάλυσης για την υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων βάσει κανόνων και συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης του επιπέδου ρύπανσης του Θερμαϊκού.

ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Εταίρος 4): Αφορά στη σύνταξη της στρατηγικής για την ΟΔΠΖ τουΘερμαϊκού κόλπου, του σχεδίου δράσης με την περιγραφή και ανάλυση ιεραρχημένου προγράμματος μέτρων, έργων, νομικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων για την προστασία και διαχείριση του Θερμαϊκού κόλπου, τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση του προγράμματος, τους δείκτες παρακολούθησης/αποτελεσματικότητας, τις διαδικασίες επικαιροποίησής του και της εκτίμησης των επιπτώσεων του σχεδίου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΟΤΗ-ΤΑΣ–ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Εταίρος 1): Περιλαμβάνει το σχεδιασμό όλων των διαδικασιών και βημάτων της συμμετοχικής διαδικασίας με στόχο να δομήσει ένα πλαίσιο διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, την καταγραφή της υφιστάμενης διαχείρισης, τη σύνταξη οδηγού καλών πρακτικών διαβούλευσης και διαχείρισης της επικοινωνίας, την εφαρμογή της διαβούλευσης, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων και ενεργειών δημοσιότητας.

 Ο γενικός γραμματέας Μακεδονίας-Θρακης  Γ.Χατζηκωνσταντινου 

 «Σε επιστημονικό επίπεδο το  παρατηρητήριο  έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει  την ρύπανση, αυτό που έχει ουσιαστική σημασία είναι ποιος  θα παρεμβαίνει για την  απορρύπανση του Θερμαϊκού Κόλπου» επεσήμανε  ο  γενικός γραμματέας  Μακεδονίας- Θράκης.

 Ο κ.Χατζηκωνσταντίνου   τόνισε  ότι  «υπάρχει  αρκετός δρόμος  για  την δημιουργία  μιας  διοικητικής δομής. Θα χρειαστεί χρόνος  και υποχωρήσεις ώστε οι 69 φορείς να  συνεννοηθούν  για την  ουσιαστική εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου. Εκτιμώ  ότι το διοικητικό όργανο μπορεί να είναι  ένα δίκτυο ή  ένας  φορέας του δημοσίου με εκτελεστικές αρμοδιότητες».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!