Πάνω από 38.000 αιτήσεις στα δύο «Εξοικονομώ» που τρέχουν - Τα ποσά ανά Περιφέρεια

Τις 38.228 έφτασαν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στα προγράμματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους». Ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων διαμορφώθηκε σε 510.135.056 ευρώ.

Η διαδικασία της υποβολής ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης (15/11) και προσεχώς θα ανακοινωθούν οι προσωρινοί πίνακες των επιτυχόντων.

Ειδικότερα για το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ανά πρόγραμμα:

Εξοικονομώ 2023

Στο «Εξοικονομώ 2023» υποβλήθηκαν 31.549 αιτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 422.105.074 ευρώ, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Συγκεκριμένα, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κατατέθηκαν 2.701 αιτήσεις, από την Αττική 5.822, από το Βόρειο Αιγαίο 482, από την Δυτική Ελλάδα 2.922, τις 1.854 έφτασαν οι αιτήσεις από την Δυτική Μακεδονία, τις 2.190 από την Ήπειρο, τις 3.670 από την Θεσσαλία, τις 277 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τις 6.362 από την Κεντρική Μακεδονία, τις 1.538 από την Κρήτη, τις 563 από το Νότιο Αιγαίο, τις 1.557 από την Πελοπόννησο και τις 1.611 από την Στερεά Ελλάδα.

Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους

Στο «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» υποβλήθηκαν 6.679 αιτήσεις, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 88.029.982 ευρώ. Σημειώνεται πως από τις 6.679 αιτήσεις οι 3.836 αφορούν και στο σκέλος των ανακαινίσεων, καθώς μέσω του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα ολοκληρωμένης αναβάθμισης κατοικιών (ενεργειακή - λειτουργική - αισθητική).

Συγκεκριμένα όσον αφορά στο σύνολο των 6.679 αιτήσεων που κατατέθηκαν, οι 496 προέρχονται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, οι 1.752 από την Αττική, οι 124 από το Βόρειο Αιγαίο, οι 530 από την Δυτική Ελλάδα, οι 270 από την Δυτική Μακεδονία, οι 288 από την Ήπειρο, οι 577 από την Θεσσαλία, οι 62 από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, οι 1.631 από την Κεντρική Μακεδονία, οι 341 από την Κρήτη, οι 127 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι 237 από την Πελοπόννησο και οι 244 από την Στερεά Ελλάδα.

Σε γενικές γραμμές, μέσω των προγραμμάτων ενισχύονται οι εξής κατηγορίες παρεμβάσεων: 1. αντικατάσταση κουφωμάτων, 2. τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης, 3. αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, 4. σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ZNX) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και 5. λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (σύστημα διαχείρισης smart home).

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχουν ως στόχο την προώθηση της εθνικής και ενωσιακής ενεργειακής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες (πάνω από 30% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας). Το σκέλος «Ανακαινίζω» του προγράμματος ενισχύεται και από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α).

Υπολογίζεται πως η συνολική επένδυση των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται στο πλαίσιο των «Εξοικονομώ» για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών, με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού, καταλήγει το ΥΠΕΝ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα στις επίσημες ιστοσελίδες τους: https://exoikonomo2023.gov.gr και https://exoikonomoneon.gov.gr

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2023    
Υποβληθείσες αιτήσεις ανά Περιφέρεια
  Αιτήσεις Συνολική δέσμευση
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2.701 36.599.680
Αττικής 5.822 69.449.230
Βορείου Αιγαίου 482 6.335.428
Δυτικής Ελλάδας 2.922 40.822.654
Δυτικής Μακεδονίας 1.854 26.665.885
Ηπείρου 2.190 30.132.229
Θεσσαλίας 3.670 52.718.707
Ιονίων Νήσων 277 3.691.207
Κεντρικής Μακεδονίας 6.362 83.744.252
Κρήτης 1.538 20.415.295
Νοτίου Αιγαίου 563 7.350.616
Πελοποννήσου 1.557 21.755.760
Στερεάς Ελλάδας 1.611 22.424.131
Σύνολο 31.549 422.105.074
     
     
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ  
Υποβληθείσες αιτήσεις ανά Περιφέρεια
  Αιτήσεις Συνολική δέσμευση
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 496 6.819.803
Αττικής 1.752 20.967.521
Βορείου Αιγαίου 124 1.761.916
Δυτικής Ελλάδας 530 7.391.406
Δυτικής Μακεδονίας 270 3.987.411
Ηπείρου 288 3.955.957
Θεσσαλίας 577 8.073.506
Ιονίων Νήσων 62 816.013
Κεντρικής Μακεδονίας 1.631 21.020.365
Κρήτης 341 4.644.932
Νοτίου Αιγαίου 127 1.723.060
Πελοποννήσου 237 3.388.691
Στερεάς Ελλάδας 244 3.479.401
Σύνολο 6.679 88.029.982
     
     
ΥΠΟΒΛΗΘΗΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ
     
  Αιτήσεις  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 283  
Αττικής 1.070  
Βορείου Αιγαίου 92  
Δυτικής Ελλάδας 289  
Δυτικής Μακεδονίας 170  
Ηπείρου 175  
Θεσσαλίας 329  
Ιονίων Νήσων 34  
Κεντρικής Μακεδονίας 894  
Κρήτης 179  
Νοτίου Αιγαίου 68  
Πελοποννήσου 138  
Στερεάς Ελλάδας 115  
Σύνολο 3.836
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση