Πάτρα: Πρόταση για Νόμπελ σε ομάδες επιστημόνων που εργάζονται για την προστασία του περιβάλλοντος

Με σύνθεση ενδιαφερουσών εισηγήσεων, από 200 διακεκριμένους επιστήμονες, που περιλάμβαναν όλα τα επιστημονικά πεδία και κάλυψαν σε όλο το φάσμα τις Δραματικές Αλλαγές στον πλανήτη και τις Ελληνικές ρίζες της Οικολογικής Ηθικής, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη ο τετραήμερος κύκλος του Διεθνούς Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα και το Διεθνές Κέντρο Επιστημών και Ελληνικών Αξιών, το τριήμερο 17-20 Ιουλίου.

Με την ολοκλήρωση του κύκλου των εργασιών του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του, Ομότιμος Καθηγ. Στέφανος Παϊπέτης, διάβασε επιστολή της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω της οποίας η Πρύτανις εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον ίδιο, την Πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου κα Αικατερίνη Παναγοπούλου, την Αντιπρόεδρο Καθηγ. Πολυξένη Νικολοπούλου -Σταμάτη, καθώς και σε όλους τους συνεργάτες που με οποιανδήποτε τρόπο συνέβαλαν αποτελεσματικά στην άρτια διοργάνωση και επιτυχία του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Οι Δραματικές αλλαγές στον πλανήτη και οι ελληνικές ρίζες της οικολογικής ηθικής».

Πρόταση θεσμοθέτησης Νόμπελ

Στο πλαίσιο της λήξης των εργασιών αναγγέλθηκε πρόταση θεσμοθέτησης βραβείου Νόμπελ, το οποίο θα απονέμεται σε συνεργαζόμενες ομάδες επιστημόνων, οι οποίοι θα εργάζονται για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Συνέδριο με ολιστική προσέγγιση

Ενδεικτικά η παράθεση κάποιων στοιχείων από εισηγήσεις διαφορετικών επιστημονικών πεδών, είναι δηλωτική της διεπιστημονική προσέγγισης του θέματος.

Ζερεφός: Προβλέπουμε και τις μακροπρόθεσμες κλιματικές αλλαγές

Ο Ακαδημαϊκός -Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός μεταξύ άλλων τόνισε ότι «η ταχεία εξέλιξη της πληροφορικής επέφερε επανάσταση στη τέχνη της πρόβλεψης του καιρού και πιο πρόσφατα, της πρόβλεψης των μακροπρόθεσμων κλιματικών αλλαγών». Η παρουσίασή του κινήθηκε από τα τέσσερα στοιχεία και τις μετεωρολογικές θεωρίες των «Μετεωρολογικών» του Αριστοτέλους ως τον «σκεπτικό χυμιστής» του Robert Boyle μέχρι την πρόσφατη έκθεση του 2014 της «Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας για την κλιματική αλλαγή.

Πανδής: Τα αιωρούμενα σωματίδια βλάπτουν υγεία - μνημεία και συνεισφέρουν στην κλιματική αλλαγή

Ο διεθνούς κύρους Καθηγ. του Τμήματος Χημικών -Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών Σ. Πανδής μίλησε με θέμα: «Ατμοσφαιρική ρύπανση: Από την αρχαία Ελλάδα μέχρι την τρέχουσα οικονομική κρίση». Τα κεντρικά σημεία της εισήγησής του εστιάζουν στο γεγονός ότι: « Μία από τις δραματικές αλλαγές του πλανήτη είναι η αύξηση των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές ιδίως του Β. Ημισφαιρίου. Αυτά τα ατμοσφαιρικά σωματίδια προκαλούν σημαντικά προβλήματα υγείας, ελαττώνουν την ορατότητα, συνεισφέρουν στην όξινη βροχή, καταστρέφουν μνημεία και επηρεάζουν το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη συνεισφέροντας στην κλιματική αλλαγή. Τα ατμοσφαιρικά σωματίδια εκπέμπονται κατευθείαν  από πηγές αλλά το μεγαλύτερο κλάσμα της μάζας των μικρότερων σωματιδίων παράγεται στην ατμόσφαιρα από χημικές αντιδράσεις αερίων ρύπων όπως το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου και οργανικών αερίων Ένας σημαντικός στόχος της ερευνητικής μας δουλειάς είναι να μπορούμε να προβλέψουμε το πώς συνδέονται οι πηγές της ρύπανσης με τις συγκεντρώσεις αυτών των σωματιδίων και να βρούμε τρόπους για να περιορισθούν τα προβλήματα με το ελάχιστο οικονομικό και κοινωνικό κόστος».

Βερύκιος: Τα περιβαλλοντικά προβλήματα αντιμετωπίζονται με νέες τεχνολογίες

Ο πολυβραβευμένος Καθηγ. του Τμήματος Χημικών -Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών Ξ. Βερύκιος τόνισε μεταξύ άλλων ότι: « Για περισσότερο από έναν αιώνα, ορισμένες κοινωνίες και κράτη δημιούργησαν ευημερία, πλούτο και ισχύ, βασισμένα στην σπάταλη και αλόγιστη χρήση ορυκτών καυσίμων. Απόρροια αυτών η πληθώρα περιβαλλοντικών προβλημάτων, τα περισσότερα από τα οποία ήταν τοπικά και αντιμετωπίστηκαν με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα όμως δημιουργήθηκε και ένα πρόβλημα το οποίο αφορά ολόκληρο τον πλανήτη, όχι μόνον αυτούς οι οποίοι είχαν τα οφέλη της χρήσης των ορυκτών καυσίμων αλλά και αυτούς που δεν τα είχαν, κυρίως μάλιστα αυτούς. Το πρόβλημα  είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής η οποία ήδη επιφέρει δεινά στην ανθρωπότητα».

Δελλής: Άνθρωπος και φύση αναπόσπαστα μέρη στην Αρχαία Ελλάδα

Ο ομότιμος Καθηγ. Φιλοσοφίας Γ. Δελλής, υποστήριξε στα κεντρικά σημεία της εισήγησής του ότι: « σύμφωνα με τη σκέψη των προσωκρατικών φιλοσόφων ο άνθρωπος εκείνης της περιόδου δε ξεχώριζε τον εαυτό του από τη «φύση», γιατί πίστευε ότι είχε προέλθει από τη γη. Γι’ αυτόν η «φύση» με ό,τι σήμαινε  ο όρος ήταν «μητέρα» αλλά και η σοφή δασκάλα που τον δίδαξε βιοτικές τέχνες (Δημόκριτος). Γνώριζε ακόμη ότι στη «φύση» υπάρχει συνοχή, μέτρο, αρμονία) και σκοπός (Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1265b20) και πως η ζωή του ήταν σχεδόν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση. Έτσι οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη ήταν αντίθετη προς τη φύση ήταν «άδικη» (Δημόκριτος, 68Α166) πολύ περισσότερο όταν αυτή η πράξη ήταν αυθαίρετη και «υβριστική» απέναντί της (Ηράκλειτος, 22Β43) γιατί έτσι διασαλεύονταν η «τελολογία» που ενυπάρχει σ’ αυτήν. Με βάση τα κείμενα ( όλοι σχεδόν οι προσωκρατικοί έγραψαν, «Περί φύσεως», βεβαιώνουν ότι στην αρχική αυτή περίοδο της φιλοσοφίας είχε διαμορφωθεί ένας κώδικας αρχών περιβαλλοντικής ηθικής».

Νικολοπούλου - Σταμάτη: Η πληροφορία πρέπει να μετατραπεί σε γνώση και επίγνωση

Η αντιπρόεδρος του συνεδρίου Καθηγ. Π. Νικολοπούλου -Σταμάτη τόνισε ότι αν και υπάρχει η διαπίστωση της περιβαλλοντικής κρίσης και των συνεπειών της στον άνθρωπο τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανεπαρκή και ελλιπή. Επείγει η δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικής, αφού μετατραπεί η πληροφορία σε γνώση και επίγνωση, ώστε να υπάρξει ευαισθητοποίηση όσων παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά και όσων τις υλοποιούν.

Ντεβρά Ντεβίς: Το περιβάλλον αλλάζει τον γονιδιακό χάρτη

Η γνωστή επιδημιολόγος Dr. Devra Davis επισήμανε: «Οι έρευνες για την θεραπεία του καρκίνου χρονολογούνται για πάνω από ένα αιώνα. Ο εχθρός για τους επιστήμονες ήταν η ασθένεια και όχι η αιτία που την προκαλεί. Έτσι τα όπλα εξελίχθηκαν σε μια γκάμα φαρμάκων  πού πιθανόν άλλα  να θεράπευαν και άλλα να σκότωναν τον άρρωστο. Όταν τα αποτελέσματα από τις πρώτες έρευνες ήρθαν στην δημοσιότητα και έγινε γνωστό ότι  εμφάνιζαν  υψηλότερο ποσοστό καρκίνων όσοι εργάτες ερχόντουσαν σε επαφή με Αμίαντο, Βενζίνη και Χλωριούχο Βινύλιο, οι εταιρείες χρηματοδότησαν  κρυφά έρευνες προκειμένου να απενοχοποιήσουν τα προϊόντα τους. Όταν απέτυχαν, προχώρησαν στην αποσιώπηση της επικινδυνότητας των προϊόντων τους  για τους εργάτες. Αυτή η πληροφορία της επιστημονικά τεκμηριωμένης επικινδυνότητας  βγήκε στην επιφάνεια μόνο όταν ανασύρθηκε από δικηγόρους οικογενειών των  εργατών που έχασαν την ζωή τους και προσέφυγαν στην δικαιοσύνη.

Οκαρκίνος έχει μεγάλες χρονικές περιόδους εξέλιξης και πολλαπλές αιτίες. Κληρονομούμενες  αιτίες παίζουν πολύ μικρό ρόλο δικαιολογώντας λιγότερο από 10% των καρκίνων του μαστού και του εντέρου. Μελέτες μονοζυγωτικών διδύμων του αυτού ωαρίου  καταδεικνύουν ότι γεννώνται  με τα ίδια χρωμοσώματα, όπως είναι φυσικό, αφού προέρχονται από το ίδιο ωό. Το περίεργο είναι ότι αυτών των διδύμων το DNA τους στην ηλικία των 50 είναι τελείως διαφορετικό. Οι αγρότες αναπτύσσουν ορισμένους καρκίνους  με μεγαλύτερη συχνότητα ακόμα και όταν δεν καπνίζουν και ζουν υγιεινή ζωή. Με τους συνεργάτες μου έχουμε σειρά δημοσιεύσεων  όπου ανακοινώνουμε τις έρευνες μας για την συσχέτιση με την γεωργία Μη Χότζκιν (non-Hodgkin’s ) λέμφωμα, καρκίνο  προστάτη, μελάνωμα, καρκίνο μαστού. Πιστεύουμε ότι τα φυτοφάρμακα, τα καυσαέρια των μηχανών αλλά και άλλοι παράγοντες  παίζουν σημαντικό ρόλο  στην αύξηση των καρκίνων των αγροτών. Από μελέτες μεταναστών επίσης μαθαίνουμε, ότι τείνουν να αποκτήσουν την συχνότητα του καρκίνου της χώρας που μεταναστεύουν , πράγμα που καταδεικνύει την σημασία του περιβάλλοντος. Πρόσφατες έρευνες Επιγενετικής επιβεβαιώνουν ότι είναι διαρκής η αλληλεπίδραση μεταξύ του ανθρώπινου σώματος και του περιβάλλοντος σε όλη την διάρκεια της ζωής».

Βαϊζάκερ: Χρειαζόμαστε έναν νέο Διαφωτισμό, ο πλανήτης δεν αντέχει καθυστερήσεις

Ο Καθηγητής Ernst von Weizsäcker μιλώντας στο πλαίσιο των θέσεων του βιβλίου του «Come on», είπε μεταξύ άλλων. «Ο καπιταλισμός, όπως τον γνωρίζουμε, με έμφαση στη μεγιστοποίηση του βραχυπρόθεσμου κέρδους, μας κινεί προς την λάθος κατεύθυνση- προς ένα όλο και περισσότερο ασταθές κλίμα και υποβαθμισμένο οικοσύστημα. Παρά τη γνώση που διαθέτουμε σήμερα, φαίνεται ότι δεν είμαστε σε θέση να αλλάξουμε την πορεία μας και οδηγούμε κυριολεκτικά τον πλανήτη Γη στην καταστροφή. Χρειαζόμαστε ένα Νέο Διαφωτισμό, ο οποίος θα αγωνιστεί για ένα «γεμάτο κόσμο» και για την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτός ο Διαφωτισμός θα πρέπει να δομηθεί με βάση την αρχή της ισορροπίας και όχι αυτή του δογματισμού. Αναφέρουμε ρητά την ισορροπία ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, καθώς επίσης και μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων. Θα αντέξουν τα καταπονημένα φυσικά συστήματα του πλανήτη έως ότου ολόκληρη η ανθρωπότητα καταφέρει να διανύσει την μακρά πορεία μέχρι τον Νέο Διαφωτισμό; Πρέπει να δράσουμε ΤΩΡΑ! Η κατάσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί με αισιοδοξία αρκεί να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που μας προσφέρονται ήδη: αποκεντρωμένη καθαρή ενέργεια, βιώσιμες θέσεις εργασίας προσαρμοσμένες σε κάθε τύπο χώρας, ολική ανεξαρτητοποίηση της ανθρώπινης ευημερίας από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, βασικών υλικών και σπάνιων ορυκτών. Να σημειωθεί πως υπάρχουν ρεαλιστικές πολιτικές, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται πρόταση για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι νέες συνθήκες πρέπει να καταστήσουν τις αειφόρες τεχνολογίες πραγματικά ωφέλιμες και να ενθαρρύνουν τους επενδυτές να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμες λύσεις».

Τσαουάν: Πρόταση συνεργασίας Ελλάδας - Ινδίας στην εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη

Τέλος, ο Dr. Aseem Chauhan, που ανέδειξε το Amity University δημιουργώντας 130 παραρτήματα διεθνώς (Ινδία/Αμερική/Ευρώπη),λόγω της ικανότητας του να εφευρίσκει, να προσφέρει και να διδάσκει πρωτότυπα και πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα, πρότεινε συνεργασία στην πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών κα Κατερίνα Παναγοπούλου, τονίζοντας: «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για έναν καλλίτερο κόσμο, με όχημα τις νέες τεχνολογίες και την απορρέουσα από την Ελληνική Παιδεία αντίληψη περιβαλλοντική ηθική και από την κουλτούρα της Ινδίας».

Με Χορευτική εκδήλωση από τον Σύλλογο Ελληνικών παραδοσιακών χορών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο αίθριο του Συνεδριακού Κέντρου έληξε το Διεθνές Συνέδριο, δημιουργώντας σε Έλληνες και ξένους συνέδρους εξαιρετική αίσθηση. Με χειροκροτήματα και επευφημίες επιβράβευσαν τη φαντασμαγορική μουσικοχορευτική εκδήλωση που μετέφερε την Ελληνική παράδοση μέσα από Ελληνικούς χορούς.

Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο Γρηγόρης Μικρώνης, Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίου Πατρών και ο πρόεδρος Dr. Αθανάσιος Κοτρώτσος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση