Πάτρα: Τον Οκτώβριο το 5ο Συνέδριο Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πράσινης Χημείας και Βιώσιμης Ανάπτυξης διοργανώνει στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, στις 20-22 Οκτωβρίου, το Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι δηλώσεις συμμετοχής και η υποβολή περιλήψεων έχουν καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιουλίου, η αποδοχή εργασίας θα γίνεται έως τις 30 Ιουλίου, ενώ η υποβολή πλήρους εργασίας έχει οριστεί ώς τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η Δήλωση Συμμετοχής (Registration) και η υποβολή Περιλήψεων (Abstract) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.chemistry.upatras.gr/greenchem2017

Σκοπός του Συνεδρίου, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι να αναδείξει:

- Την φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας, τη σχέση της με τη Βιομηχανία, την εκπαίδευση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον καταναλωτή, καθώς και την έρευνα που διεξάγεται στον ελληνικό χώρο σε αυτό το πεδίο.
- Το ρόλο και τις δυνατότητες της Πράσινης Χημείας και Πράσινης Χημικής Τεχνολογίας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, σε τοπική αλλά και παγκόσμια κλίμακα, τα οποία σχετίζονται με απόβλητα, επικίνδυνες χημικές ουσίες, τοξικά, παραγωγή καθαρής ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών, με τη κλιματική αλλαγή, τη παραγωγή τροφής, την διαχείριση και εκμετάλλευση των απορριμμάτων, την εξασφάλιση καθαρού νερού.
- Την πολυεπιστημονικότητα της Πράσινης Χημείας στην αντιμετώπιση γενικότερα των παγκόσμιων προβλημάτων που αφορούν την υγεία των ανθρώπων, το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα του πλανήτη μας.

Θεματολογία του Συνεδρίου

- Συνθετική Χημεία Εναλλακτικές μέθοδοι σύνθεσης με: χρήση ασφαλέστερων διαλυτών, μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, μείωση επικίνδυνων χημικών ουσιών, Βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος
- Χημική Τεχνολογία Σχεδιασμός διεργασιών με: ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ελαχιστοποίηση πιθανότητας χημικών ατυχημάτων και ρύπανσης, αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, φωτοβολταϊκά στοιχεία, κυψέλες καυσίμου
- Βιοκαύσιμα- Ανανεώσιμοι ενεργειακοί φορείς Σύνθεση ενεργειακών φορέων από: φυτικά έλαια, υδατάνθρακες και κυτταρίνη, διοξείδιο του άνθρακα, Διεργασίες αναμόρφωσης για παραγωγή υδρογόνου
- Χημικά και υλικά από βιομάζα με αξιοποίηση: λιγνοκυτταρινούχου βιομάζας, αποβλήτων: γεωργικών, αστικών, βιομηχανικών, φυτικών ελαίων
- Πράσινη Χημεία και Εκπαίδευση
- Πράσινη Χημεία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση