Πέρασε η αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές έδωσαν το πράσινο φως για την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους αγρότες.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του κανονισμού για τον στρατηγικό σχεδιασμό και του οριζόντιου κανονισμού με 425 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 33 αποχές. Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τον κανονισμό με τεχνικές τροποποιήσεις που πρότεινε το Συμβούλιο και ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου στις 15 Απριλίου 2024.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου ενημέρωσε το Κοινοβούλιο ότι, εάν οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν την πρόταση με τη μορφή που συμφωνήθηκε από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου, το Συμβούλιο θα εγκρίνει επίσης το κείμενο.

Μετά την έγκρισή του από το Συμβούλιο, η νομοθεσία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί αμέσως σε ισχύ. Οι αγρότες θα έχουν ήδη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αναθεωρημένες περιβαλλοντικές «προϋποθέσεις» για τις αιτήσεις τους για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ το 2024.

Σχετικές πληροφορίες

Η αναθεώρηση τροποποιεί τους κανόνες για τρεις «περιβαλλοντικούς όρους» που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση. Παρέχει επίσης μεγαλύτερη ευελιξία στις χώρες της ΕΕ να χορηγούν εξαιρέσεις από τα σχετικά πρότυπα εάν υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή τους και σε περίπτωση προβλημάτων που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι μικρές μονάδες κάτω των 10 στρεμμάτων θα εξαιρούνται από τους ελέγχους και τις κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τους κανόνες.

Για να επιταχυνθεί η έγκριση των μέτρων, το Κοινοβούλιο συμφώνησε να εξετάσει τον φάκελο σύμφωνα με τη διαδικασία κατεπείγοντος.

Το Κοινοβούλιο αποφάσισε την Τρίτη να μην εναντιωθεί στην πρόταση της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της δέσμης μέτρων απλούστευσης της ΚΓΠ. Σύμφωνα με το κείμενο, τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών κατά την εφαρμογή της απαίτησης για διατήρηση της αναλογίας μόνιμων βοσκοτόπων προς γεωργικές εκτάσεις άνω του 5% σε σύγκριση με το 2018.

 

Σύνδεσμοι
 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 Το εγκριθέν κείμενο (24.04.2024)
 Φάκελος διαδικασίας
 Ενημέρωση της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ: «Targeted CAP amendments on environmental conditionality» (10.04.2024, στα αγγλικά)
 Σημείωμα της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη στήριξης της Επιτροπής προς τους γεωργούς της ΕΕ
 Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Κοινή Αγροτική Πολιτική)
 Αλλάζουν οι κανόνες ορισμένων περιβαλλοντικών προϋποθέσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι γεωργοί © Angelos Tzortzinis / AFP

 

Φωτογραφία: Αλλάζουν οι κανόνες ορισμένων περιβαλλοντικών προϋποθέσεων με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι γεωργοί © Angelos Tzortzinis / AFP

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση