Παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία τα ηλεκτρονικά απόβλητα

Τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη σωστής διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποβλήτων έκρουσε ο Αλέξανδρος Μαυροπουλος, ειδικός D-Waste κατά τη διάρκεια ομιλίασ του στο Forum Green Tech 2012 που πραγματοποιήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας.Ο κ. Μαυρόπουλος επικεντρώθηκε στην ανάγκη μιας συνολικής προσέγγισης και λύσης για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.  Η τρέχουσα ετήσια παραγωγή αποβλήτων εκτιμάται μεταξύ 20 και 50 εκατ. τόνων, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά τα επόμενα χρόνια.  Παρά την επικινδυνότητά τους, δεδομένου ότι τα περισσότερα απόβλητα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, οι αναπτυσσόμενες χώρες συνεχίζουν να εισάγουν παράνομα ηλεκτρονικά απόβλητα λόγω της υψηλής τους περιεκτικότητας σε μέταλλο, συμπεριλαμβανομένων cooper και του χρυσού. Η ανοικτή καύση των αποβλήτων αποτελεί σημαντική απειλή τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο  και  για το περιβάλλον.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο κ. Μαυρόπουλος έκανε έκκληση για άμεσες ενέργειες για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των αποβλήτων σε όλο τον κόσμο. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν: η αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις χώρες που εισάγουν τα ηλεκτρονικά απόβλητα και από τις χώρες που εξάγουν τα απόβλητα.Αναφερόμενος στην παράνομη μεταφορά των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε όλο τον κόσμο τόνισε ότι «είναι παράλογο να προσπαθήσει να χειριστεί ένα κράτος από μόνο του τη διαχείριση των αποβλήτων. Αποτελεί ένα υποτιμημένο ζήτημα που πρέπει να συμπεριληφθεί στην πολιτική ατζέντα των κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών, δεδομένου ότι η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται». Πιο συγκεκριμένα  η σημερινή ετήσια παραγωγή κυμαίνεται από 1,6 έως 2,0 δισεκατομμύρια τόνους με την εκτίμηση για το 2050 να είναι έως 4,2 δισεκατομμύρια τόνους.

Επιπλέον η ενίσχυση και η εφαρμογή της νομοθεσίας, ο καλύτερος και περιβαλλοντικά φιλικός σχεδιασμός των προϊόντων ήταν μεταξύ των μέτρων που προτείνονται για εφαρμογή.

Τέλος, ο κ. Μαυρόπουλος ανέφερε ότι η επίτευξη της διαχείρισης των αποβλήτων και η ηλεκτρονική διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα θέμα κοινής ευθύνης. Οι αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να θεσπίσουν περισσότερο τους κανόνες και τους κανονισμούς. Από την πλευρά της η βιομηχανία πρέπει να προσαρμόσει τα πρότυπα παραγωγής της για την παραγωγή προϊόντων που θα είναι περιβαλλοντικά φιλικα, ενώ οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι σχετικά με τα θέματα αυτά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!