Παγκόσμια Ημέρα Αλευριού: Ανάδειξη των ελληνικών ποικιλιών σίτου μέσω του έργου GrWheat

Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Αλευριού, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαρτίου, το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ως συντονιστής φορέας του έργου GrWheat, επισημαίνει τη σημασία ανάδειξης των τοπικών ποικιλιών σίτου, ως μοχλός στήριξης της ελληνικής παραγωγής αλεύρων.

Το έργο GrWheat, με τίτλο «Αξιολόγηση και ανάδειξη ποικιλιών σίτου για την παραγωγή νέων προϊόντων άλεσης με υψηλή διατροφική αξία», αποσκοπεί στη σύνδεση της καλλιέργειας με τη βιομηχανία τροφίμων, με στόχο την παραγωγή ποιοτικών εξειδικευμένων προϊόντων άλεσης, αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας τις κατάλληλα προσαρμοσμένες για τη χώρα μας ποικιλίες σίτου, στις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες, με τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο του έργου, το οποίο βρίσκεται στην τελευταία φάση υλοποίησής του:

 • έχουν αξιολογηθεί και επιλεγεί ποικιλίες με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά,
 • έχουν ολοκληρωθεί οι καλλιεργητικές δοκιμές,
 • αναλύθηκε το DNA και παράχθηκε ποσότητα αλεύρων από τις εν λόγω ποικιλίες.

Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί

 • Έχουν επιλεγεί οι 15 καλύτερες ποικιλίες σίτου, από τις 50 και πλέον που αξιολογήθηκαν και δοκιμάστηκαν, με βάση κριτήρια παραγωγικότητας, ποιότητας και προσαρμοστικότητας σε νέες κλιματικές συνθήκες.
 • Ολοκληρώθηκαν οι καλλιεργητικές δοκιμές σε διάφορα περιβάλλοντα.
 • Απομονώθηκε DNA και ολοκληρώθηκε η γενοτύπηση σε σπέρματα 50 και πλέον ποικιλιών σίτου για την ανεύρεση γονιδίων, που σχετίζονται με επιθυμητά φαινοτυπικά χαρακτηριστικά.
 • Παράχθηκε ποσότητα αλεύρων από τις ποικιλίες σίτου με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.
 • Βιοχημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των διατροφικών χαρακτηριστικών σπόρων και αλεύρων.
 • Μελέτες συσχέτισης του γονιδιώματος των σπόρων για την εύρεση δεικτών που σχετίζονται με επιθυμητά χαρακτηριστικά.
 • Αντιοξειδωτικές δοκιμασίες και μελέτη βιοδεικτών στα άλευρα.
 • Παραγωγή προϊόντων ενδιαφέροντος από τα επιλεγμένα άλευρα τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τη βιομηχανία τροφίμων.

Το έργο υλοποιείται από τη σύμπραξη τριών ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και δύο επιχειρήσεων και χρηματοδοτείται από τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Β’ Κύκλος» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014 -2020).

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση