«Παγκόσμιος ηγέτης» η ΕΕ στην ψηφιακή γεωργία

Η ΕΕ συζητά για τους τρόπους που θα μπορούσε να βοηθήσει στην προώθηση της καινοτομίας και να εξασφαλίσει την επαρκή πρόσβαση της στην αγροτική γεωργία. Κατά τη πρόσφατη συνάντηση κορυφής στις Βρυξέλλες, τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους ηγέτες της βιομηχανίας, τους ειδικούς στη χρήση ψηφιακών μέσων και τους εκπροσώπους της γεωργικής κοινότητας απασχόλησε το πώς θα πρέπει η ΕΕ να προχωρήσει μελλοντικά και να γίνει «παγκόσμιος ηγέτης» στην ψηφιακή γεωργία.

Με τα ρομπότ, τις έξυπνες μηχανές και το λογισμικό διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που φτάνουν στον κόσμο της γεωργίας, η Ψηφιακή Γεωργία μπορεί να φέρει τεράστια οφέλη, ενισχύοντας τις αποδόσεις, την προστασία του περιβάλλοντος, και τη διαφάνεια της γεωργικής παραγωγής.Ωστόσο, θα απαιτηθούν ενισχυμένες προσπάθειες για την εξαφάνιση τεράστιων δυνατοτήτων της Ψηφιακής Γεωργίας στην Ευρώπη.

«Για να αξιοποιήσει πλήρως τα οφέλη της ψηφιακής γεωργίας, η ΕΕ πρέπει να χαράξει υποστηρικτικές, συνεκτικές και προσανατολισμένες προς το μέλλον πολιτικές οι οποίες θα ενθαρρύνουν όσους προωθούν τα όρια των καινοτόμων τεχνολογιών της ψηφιακής γεωργίας, όπως η βιομηχανία γεωργικών μηχανημάτων, και  να βοηθούν αυτούς που μπορούν να κάνουν μια πραγματική διαφορά στο έδαφος με τη χρήση τους», δήλωσε ο Richard Markwell, πρόεδρος του ευρωπαϊκού εμπορικού σύλλογοι της βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων (CEMA).

Οι ομιλητές συζήτησαν για το ρόλο που  θα μπορούσε να διαδραματίσει η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το 2020 ώστε να βοηθήσει στην ενσωμάτωση της ακριβείας και της ψηφιακής γεωργίας και να εξασφαλίσει επαρκή πρόσβαση των γεωργών στις τεχνολογίες της ψηφιακής γεωργίας. Η CEMA προτείνει να συμπεριληφθούν νέα ειδικά μέτρα στήριξης για να διευκολυνθεί η δυνατότητα των γεωργών να επενδύουν σε πράσινη ψηφιακή τεχνολογία και τεχνολογία ακριβείας με αποδεδειγμένα περιβαλλοντικά οφέλη.

Ως βασική προϋπόθεση για την αγροτική ευρυζωνικότητα αρκετοί από τους οιμιλητές τόνισαν τη σημασία της αποφυγής ενός μελλοντικού «ψηφιακού χάσματος» μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Οι επενδύσεις σε αγροτικές ευρυζωνικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ θα είναι απαραίτητες για την εγκαθίδρυση μιας ισχυρής υποδομής και θα επιτρέψουν την αναστροφή της ψηφιακής επανάστασης των γεωργών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών της Ευρώπης με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι έως ότου οι χώρες της ΕΕ πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις στην υποδομή ευρυζωνικού διαδικτύου, η ψηφιακή γεωργία δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο. Από την πλευρά της, η Κομισιόν επιθυμεί να καλυφθεί ολόκληρη η ΕΕ με ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας μέχρι το 2020.

Οι περισσότερες πόλεις πλησιάζουν αυτόν τον στόχο – η ευρυζωνική κάλυψη στις αστικές περιοχές της ΕΕ είναι περίπου 87%. Αντίθετα, οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται πολύ πίσω, αλλά βαθμιαία προσεγγίζουν το στόχο.«Η κάλυψη στις αγροτικές περιοχές είναι περίπου 46%».

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση