Παλιρροιογράφοι, κυματογράφος και δύο μετεωρολογικοί σταθμοί στην Δυτική Ελλάδα

Δύο παλιρροιογράφοι, ένας κυματογράφος και δύο μετεωρολογικοί σταθμοί πρόκειται να λειτουργήσουν σύντομα στη Δυτική Ελλάδα, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διάβρωση των ακτών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συμμετοχής της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο έργο «TRITON», για την άμεση προστασία της βιοποικιλότητας στις παράκτιες περιοχές που επηρεάζονται από τη θαλάσσια διάβρωση, το οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg V-A Greece - Italy 2014-2020, θα τοποθετηθούν στα λιμάνια της Πάτρας και της Κυλλήνης δύο παλιρροιογράφοι και δύο μετεωρολογικοί σταθμοί. Ταυτόχρονα, προγραμματίζεται για τα μέσα Οκτωβρίου η πόντιση στην θαλάσσια περιοχή του νέου λιμανιού της Πάτρας, του πρώτου κυματογράφου στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από τον υπό εγκατάσταση εξοπλισμό, θα αναπτυχθεί από τους εταίρους του προγράμματος ένα μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. Στόχος είναι να εγκαθιδρυθούν εργαλεία υποστήριξης για τη λήψη αποφάσεων που θα αφορούν στην προστασία των παράκτιων περιοχών και στη μείωση των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών, είτε οφείλεται σε φυσικά αίτια, όπως τους θυελλώδεις ανέμους, τα ψηλά κύματα και τα ισχυρά ρεύματα, είτε σε ανθρωπογενή, όπως η επέκταση των πόλεων, η τουριστική ανάπτυξη και οι υποδομές.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση