Παρέμβαση Σταθάκη για εκταμίευση υπολοίπων του Αναπτυξιακού ζητεί ο ΣΠΕΦ

Επιστολή προς το υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με το «αλαλούμ» που επικρατεί στις εκταμιεύσεις υπολοίπων του προηγούμενου αναπτυξιακού ν. 3299/2004, απέστειλε σήμερα ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Όπως εξηγεί ο Σύνδεσμος, οι εκταμιεύσεις υπολοίπων αφορούν αναμορφώσεις κόστους για έργα που υλοποιήθηκαν πριν το 2011 και εκκρεμούν να καταβληθούν από το 2014 όπου εκδόθηκε ο ν. 4242/2014 και τα σχετικά ΦΕΚ εκταμίευσης για κάθε έργο χωριστά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ, διαπιστώνεται μάλλον χάος ως προς το τι μέλλει γενέσθαι, αφού οι αρμόδιοι υπάλληλοι, σε απόσταση από τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου για πάνω από ένα χρόνο τώρα, εφαρμόζουν προσωπικές ερμηνείες και «στρατηγικές» στο πώς μέλλει να προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις αυτές με συνέπεια την πλήρη κωλυσιεργία και την μόνιμη παράκαμψη της σειράς των επενδυτών αυτών.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει μάλιστα ότι το πρόβλημα για τις αναφερόμενες κωλυσιεργούμενες για πάνω από ενάμιση χρόνο εκταμιεύσεις (τα ΦΕΚ εκταμίευσης για τα εν λόγω έργα έχουν εκδοθεί από το 2014) δεν είναι η έλλειψη κονδυλίων, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του υπάρχουν χρήματα (περί τα 70 εκατ. ευρώ) στους λογαριασμούς του υπουργείου που επαρκούν για να καλυφθούν οι κωλυσιεργούμενες εκταμιεύσεις αυτές.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο όμως οι εκταμιεύσεις δεν προχωρούν καθώς εκκρεμεί η εξέταση των επιστολών πρόθεσης επιβολής προστίμου που απέστειλε το υπουργείο το καλοκαίρι του 2015 με την δικαιολογία της μη εμπρόθεσμης υποβολής στοιχείων ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ, σε μια περίοδο όμως που η εφαρμογή δεν λειτουργούσε.

Κι ενώ, όπως σημειώνει ο ΣΠΕΦ, το υπουργείο φαίνεται να αντιλήφθηκε τον παραλογισμό και δεν τίθεται πλέον το θέμα αυτό, οι υπάλληλοι του υπουργείου επισημαίνουν ότι οι εκταμιεύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν επειδή το θέμα της ανάκλησης των επιστολών πρόθεσης επιβολής προστίμων πρέπει να εξεταστεί κεντρικά από την ΚΓΕ, η οποία ωστόσο επί τους παρόντος είναι άγνωστο πότε θα συσταθεί.

Με βάση τα παραπάνω, ο Σύνδεσμος ζητεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης να επιληφθεί της κατάστασης ώστε άμεσα να εκλείψουν τα προσκόμματα και να προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις.

Η επιστολή του ΣΠΕΦ:

«Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Γενικέ και κε Προϊστάμενε

Σε συνέχεια σειράς προηγούμενων επιστολών και παρεμβάσεων μας για το θέμα της προόδου των υπολειπόμενων εκταμιεύσεων των αποφάσεων αναμόρφωσης στα πλαίσια του ν. 4242/2014, επικοινωνώντας με το Υπουργείο σας και συγκεκριμένα με το γραφείο του αρμόδιου Προϊσταμένου κου Σ. Αθανασίου, σε κοινοποίηση του οποίου είναι η παρούσα επιστολή, μας παρέπεμψαν στην κα Σερέτη η οποία και μας ενημέρωσε πως οι εκταμιεύσεις δεν προχωρούν για τους κάτωθι σωρευτικά λόγους:

• Η επίλυση του κωλύματος της «διυπηρεσιακής επιτροπής» που επετεύχθη στην συνεδρίαση της ΚΓΕ υπ. αριθμ. 605 από 22/12/2015 και για την οποία έχουν εκδοθεί και καθαρογραφεί τα πρακτικά, δεν αρκεί αφού κατά την κα Σερέτη οι υπόλογοι εκταμιεύσεων χρειάζονται έκδοση Απόφασης περί της διυπηρεσιακής ώστε να προχωρήσουν τις εκταμιεύσεις.

• Το Υπουργείο σας το καλοκαίρι του 2015 απέστειλε μαζικές επιστολές πρόθεσης επιβολής προστίμου σε επενδυτές με την δικαιολογία της μη εμπρόθεσμης υποβολής στοιχείων ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ όταν αυτό ανοίξει στα πλαίσια της τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων. Σε απάντηση των επιστολών σας αυτών υποβλήθηκαν αιτιολογημένες ενστάσεις τόσο κεντρικά από τον Σύνδεσμο μας όσο και από τους θιγόμενους επενδυτές, αφού παραλόγως είχατε την πρόθεση να επιβάλλετε πρόστιμα για μη υποβολή στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΠΣΚΕ, σε περίοδο που η εφαρμογή αυτή δεν λειτουργούσε καν ώστε να μπορέσουν οι επενδυτές να τα υποβάλλουν. Προς επίρρωση του ανωτέρω υπενθυμίζουμε πως η επίμαχη ΥΑ 53517 από 14/12/12, ΦΕΚ Β 3341, στην δεύτερη της παράγραφο προέβλεπε πως: «η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όταν λειτουργήσει η σχετική εφαρμογή».

Μη αναφέροντος οτιδήποτε άλλο σχετικά με το τι όφειλε μεταβατικά οι επενδυτές να πράξουν για όσο διάστημα η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΠΣΚΕ, που αποτελούσε ευθύνη του Υπουργείου, καθυστερούσε. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΠΣΚΕ εν τέλει τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2015, δηλαδή με δυόμιση χρόνια καθυστέρηση.

Η εικόνα που ωστόσο μέχρι σήμερα είχαμε είναι πως το θέμα της πρόθεσης επιβολής προστίμου περιοριστικά για τις ως άνω περιπτώσεις έχει κλείσει, αφού το υπουργείο σας αντιλήφθηκε τον παραλογισμό. Η κα Σερέτη ωστόσο μας ενημέρωσε, πως οι εκταμιεύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν επειδή το θέμα της ανάκλησης των επιστολών πρόθεσης επιβολής προστίμων πρέπει να εξεταστεί κεντρικά από την ΚΓΕ, η οποία ωστόσο επί τους παρόντος είναι άγνωστο πότε θα συσταθεί.

Σε απλούστερα ελληνικά αυτό σημαίνει πως η τελευταία παρτίδα αναμορφώσεων του ν. 4242/2014 δεν θα εκταμιεύσει τα υπόλοιπα που βάσει ΦΕΚ δικαιούται ήδη από το 2014 όπου εκδόθηκαν τα σχετικά ΦΕΚ και θα περιμένει πότε η ΚΓΕ θα συσταθεί και θα καταλήξει -αν καταλήξει- επί των παράλογων προθέσεων επιβολής προστίμων, τα οποία εξ όσων προφορικά γνωρίζουμε το Υπουργείο σας έχει αποσύρει. Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζουμε πως η εκτέλεση των αποφάσεων αναμόρφωσης που οι εν λόγω επενδυτές διαθέτουν, πουθενά δεν προϋποθέτει την προηγούμενη απόφανση του Υπουργείου σας επί των προστίμων. Και όλα αυτά τη στιγμή που η πλειοψηφία των αναμορφώσεων του ν. 4146* αλλά και του ν. 4242*, που αποτελεί τροπολογία-υποσύνολο του, έχει ήδη από το 2014 εκταμιευθεί, καλούμενοι έτσι οι επενδυτές των ελάχιστων αναμορφώσεων του ν. 4242 που εκκρεμούν και αφορούν Αποφάσεις Ολοκλήρωσης έργων έως το 2011 να υποστούν αυτοί ασύμμετρη ταλαιπωρία, άνιση μεταχείριση και βλάβη εξ ονόματος όλων των επενδύσεων.

(*Υπενθυμίζουμε πως αναμορφώσεις Αποφάσεων Ολοκλήρωσης έγιναν αρχικά βάση του αρθ. 20 του ν. 4146/2013 που αποτέλεσε και την συντριπτική πλειοψηφία τους και ύστερα ακολούθησαν αυτές του αρθ. 11 του ν. 4242/2014 που δικαίως διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του ν. 4146 σε όλους όσους είχαν οι απολογισμοί ΚΟΕ τους αυθαίρετα, αναδρομικά και οριζόντια περικοπεί βάσει τυποποιημένου γενικού πίνακα είτε της ΚΓΕ (595) είτε μέσω Υπουργικής, πριν να προβλεφθεί τέτοια τεκμαρτή διαδικασία αξιολόγησης από την νομοθεσία οπότε να τελεί νομίμως και όχι αναδρομικά εν γνώσει των επενδυτών).

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Γενικέ και κε Προϊστάμενε

Η ταλαιπωρία των επενδυτών που νομίμως αναμορφώθηκαν οι Αποφάσεις Ολοκλήρωσης τους βάσει του ν. 4242/2014 και των ΚΟΕ τους δεν έχει τέλος. Φαντάζει πλέον μάλιστα σαν να επιθυμούν κάποια σκιώδη κέντρα μέσα στο Υπουργείο επίτηδες την οικονομική τους βλάβη αυτή, το οποίο και αποτελεί οδυνηρό πλήγμα για την αξιοπιστία του υπουργείου σας και των ΦΕΚ που εκδίδει.

Το δικαίωμα της Πολιτείας να εξετάσει ατομικά και χωριστά το θέμα των προστίμων εκάστης επένδυσης μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ωστόσο είναι απαράδεκτο αυτό να γίνεται πρόφαση για ομηρία μιας κατηγορίας και μόνο παραγωγών, η οποία θα υφίσταται κατάφορα άνιση μεταχείριση και βλάβη χάνοντας επ' αόριστον και μαζικά την σειρά της στις εκταμιεύσεις. Η εκτέλεση των αποφάσεων αναμόρφωσης που οι εν λόγω επενδυτές διαθέτουν, πουθενά δεν προϋποθέτει την προηγούμενη απόφανση του Υπουργείου σας επί των προστίμων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε θερμά όπως επιληφθείτε της κατάστασης ώστε άμεσα να εκλείψουν τα προσκόμματα και να προχωρήσουν οι εκταμιεύσεις των Αποφάσεων Αναμόρφωσης του ν. 4242 και των σχετικών ΦΕΚ εκταμίευσης που έχουν εκδοθεί από πέρυσι».

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση,

Στέλιος Λουμάκης – Πρόεδρος
Ευγενία Τζαννίνη – Γεν. Γραμματέας»

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση