Παραγωγή pellet στη Δυτική Μακεδονία

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του ΕΚΕΤΑ, διοργανωσε  διεθνή ημερίδα με αντικείμενο την παραγωγή, πιστοποίηση των pellets και τη χρήση του pellet σε εφαρμογές θέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Θέμα της ημερίδας : «Pellets και συστήματα βιοενέργειας: Παραγωγή, πιστοποίηση και εφαρμογές στη Δ. Μακεδονία & σε άλλες  ευρωπαϊκές χώρες »

              Στην ημερίδα συμμετείχαν και οι άλλοι δύο εταίροι του υποπρογράμματος BIOPATH  από Ιταλία (Ερευνητικό Κέντρο FBK- www.fbk.eu) και Ισπανία (Ίδρυμα CESEFOR- www.cesefor.com).

 

 Εισήγηση του Δρ. Ν. Μαργαρίτη Μηχανολόγου-Μηχανικού

 

 

Παραγωγή pellets ξύλου

 

Σημαντική ανάπτυξη του τομέα από το 2006 όπου το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής pellets ξεκίνησε τη λειτουργία τουΑπό το 2008 συνολικά 5 εταιρίες παραγωγής στην Ελλάδα (Νευροκόπι, Λάρισα, Καρδίτσα, Βελεστίνο, Κατερίνη) με πρώτη

ύλη κυρίως υπολείμματα κωνοφόρων δέντρων

Αναμένεται σημαντική αύξηση της παραγωγής με δεδομένο την υψηλή τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και την πρόσφατη  άρση της απαγόρευσης λειτουργίας λεβητών βιομάζας σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πελάτες Είδοςπαραγόμενης

πελλέτας

Πρώτη ύλη Ενδεικτική τιμήπώλησης πελλετών
Οικίες/κτίρια μεσυστήματα θέρμανσης

από βιομάζα 

Πελλέτες ξύλου Υπολείμματα ξυλείας,όπως πριονίδι, δασικά

υπολείμματα, κτλ 

Περίπου180 - 200 €/τόνο
1. ΔΕΗ2. ηλεκτροπαραγωγοί

με μονάδες

βιομάζας

3. μεγάλες

εγκαταστάσεις

θέρμανσης 

Πελλέτες απόαγροτικά υλικά

(για βιομηχανική

χρήση)

Άχυρο, υπολείμματακαλαμποκιού,

κλαδέματα, κτλ

Ενεργειακές

καλλιέργειες

(αγριαγκινάρα) 

Για τη ΔΕΗ έχειυπολογιστεί μέγιστη

τιμή πώλησης πέριξ

των 130 €/τόνο.

Στην πράξη,

αναμένεται η τιμή να

κινηθεί σε

χαμηλότερα επίπεδα 

 Αγροτική βιομάζα

Πολλά από τα υπολείμματα που είναι άφθονα σε εθνικό επίπεδο, απουσιάζουν εντελώς

από την Δ. Μακεδονία π.χ βαμβάκι, ελιά, εσπεριδοειδή και η απουσία τους οφείλεται κυρίως

σε κλιματικούς παράγοντες.

Τα δημητριακά (μαλακό, σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι) αποτελούν την πιο σημαντική

καλλιέργεια διαθεσιμότητας υπολειμμάτων, σε ποσοστό 89,5%.

Συνολικά η Δ. Μακεδονία παράγει το 6.4% της διαθέσιμης ποσότητας υπολειμμάτων

της Ελλάδας, η οποία αντιστοιχεί στο 6.68% του ενεργειακού της δυναμικού (επί ξηρής

βάσης). Το 48.2% προέρχεται από Ν. Κοζάνης και ακολουθούν η Φλώρινα και τα Γρεβενά. 

  Η εγκατάλειψη διαφόρων παραδοσιακών φυτών (π.χ καπνός και βαμβάκι), η ικανότητα

εκμετάλλευσης άγονων περιοχών, η προοπτική αυξημένων εσόδων και οι αυξημένες

απαιτήσεις για biodiesel αναμένεται να παρακινήσουν την καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών στην Ελλάδα.

Παραγωγοί αγριαγκινάρας

 

Ενεργειακά φυτά Καλλιέργειας( ξηροί τόνοι/εκτάριο/έτος) Περίοδος συγκομιδής Εφαρμογές
Αγριαγκινάρα 10-20 Ιούλιος-Αύγουστος Βιοντήζελ, Θερμική/Ηλεκτρικήενέργεια
Μίσχανθος 10-30 Δεκέμβριος-Φεβρουάριος Θερμική/Ηλεκτρική ενέργεια
Κεχρί 14-25 Νοέμβριος-Φεβρουάριος Θερμική/Ηλεκτρική ενέργεια
Σοργό 10-40 Οκτώβριος Βιοαιθανόλη
Κενάφ 15 Νοέμβριος-Ιανουάριος Θερμική/Ηλεκτρική ενέργεια
       
       

Αγριαγκινάρα (Cynara cardunculus L)

Cardoon (cynara cardunculus L)

Σπορά: άνοιξη-φθινόπωρο

Συγκομιδή: καλοκαίρι (ιούλιος-αύγουστος)

Πολύ καλά προσαρμοσμένη στο ξηρό κλίμα των μεσογειακών χωρών –Ελλάδα

 Ως χειμερινό φυτό έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται τις βροχοπτώσεις και να δίνει τομέγιστο των αποδόσεων, ακόμα και χωρίς άρδευσηΜεγάλο δυναμικό κυρίως γεωργικής/δασικής βιομάζας.

Υπάρχει σημαντικό δυναμικό αντικατάστασης ορυκτών καυσίμων από στερεάβιοκαύσιμα, είτε με εφαρμογή μικτής καύσης σε υφιστάμενες μονάδες είτε με δημιουργία νέων εγκαταστάσεων αποκλειστικής καύσης βιομάζας σε συνδυασμό με μονάδες παραγωγής pellets.

Απαιτείται η στήριξη της πολιτείας και η ενίσχυση της παραγωγής βιοενέργειας (Νόμος

για ΑΠΕ).

Το υπάρχον δυναμικό λιγνιτικών σταθμών στη Δυτική Μακεδονία μπορεί να

αποτελέσει τη βάση για μια γρήγορη αύξηση της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα.

Διαφορετικές εφαρμογές για διαφορετικά είδη βιομάζας (μικτή καύση ή/και

αποκλειστική καύση για ενεργειακές καλλιέργειες και αγροτικά υπολείμματα,

βιοαέριο για ζωικά απόβλητα και αγροτικά υπολείμματα που δεν μπορούν να

αξιοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές.

Η κινητοποίηση και η συμβολή των τοπικών φορέων που εμπλέκονται σε κάθε στάδιο του

κύκλου ζωής της βιομάζας κρίνεται απαραίτητη και καθοριστική.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!