ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρατείνεται έως και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 η προθεσμία της Α' φάσης για την υποβολή προτάσεων, τόσο για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για τα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος, τα οποία τελούν υπό την αιγίδα, μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι δύο διαγωνισμοί απευθύνονται σε εταιρείες, οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με έδρα την Ελλάδα και διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια.

Οι 4 κύριες κατηγορίες των Ευρωπαϊκών Βραβείων (European Business Awards for the Environment) είναι οι ακόλουθες:

1. Βραβείο Οργάνωσης & Διοίκησης (Management Award)
2. Βραβείο Προϊόντος & Υπηρεσιών (Products & Services Award)
3. Βραβείο Διεργασίας (Process Award)
4. Βραβείο Διεθνούς Επιχειρηματικής Συνεργασίας (International Business Cooperation Award)

Ο συνολικός αριθμός των βραβευομένων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12. Επιπρόσθετα, ένας από τους (έως) δώδεκα που θα βραβευθούν στις ανωτέρω κατηγορίες θα βραβευθεί, επιπρόσθετα στην υποκατηγορία: Βραβείο Επιχειρηματικότητας & Βιοποικιλότητας (Business & Biodiversity Award).

Όπως έγινε γνωστό, όσες εταιρείες διακριθούν σε αυτά τα Βραβεία διαγωνίζονται στη συνέχεια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με βραβευθείσες εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η τελευταία πανευρωπαϊκή απονομή έλαβε χώρα το 2014 στην Λυών, όπου συμμετείχαν συνολικά 152 επιχειρήσεις από 22 χώρες, εκ των οποίων 12 ήταν οι Ελληνικές επιχειρήσεις, που βραβεύτηκαν στην Αθήνα σε ειδική τελετή τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Στο δεύτερο θεσμό, στα Ελληνικά Βραβεία για το Περιβάλλον, θα βραβευθούν Φορείς, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και οι οργανισμοί αυτών, όπως ΦΟΔΣΑ, Σύνδεσμοι και επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών. Οι κατηγορίες των βραβείων αυτών είναι οι ακόλουθες.

1. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

2. Βραβείο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Βραβείων, η οποία ακολουθεί τις αυστηρές οδηγίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment), αποτελείται από εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων, μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Συνδέσμων του επιχειρηματικού τομέα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα απαιτούμενα έντυπα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τους δύο διαγωνισμούς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΑΣΕΠΠΕ (www.paseppe.gr). Τέλος, πληροφορίες θα βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/environment/awards/index_en.htm).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση