Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, έως και την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η απόφαση αυτή έρχεται κατόπιν πλήθους αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 05/04/2018 σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θυμηθείτε την ΕΔΩ.