Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε περιφέρεια

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναλυτική καταγραφή της δόμησης σε κάθε περιοχή θα ξεκινήσει η λειτουργία Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε Περιφέρεια.

Οι αρμοδιότητες των Παρατηρητηρίων θα είναι η εποπτεία, η προστασία, η μέριμνα και ο έλεγχος του δομημένου περιβάλλοντος.

Το Παρατηρητήριο θα διαρθρώνεται σε τμήματα στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ενώ θα συλλέγει από τους δήμους με ηλεκτρονικό τρόπο στοιχεία για την κατάσταση στο δομημένο περιβάλλον, τα οποία θα τα αποτυπώνει σε ετήσια έκθεση, την οποία θα προωθεί στο υπουργείο και ακολούθως στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία της λειτουργίας Επιτροπών που σχετίζονται με το περιβάλλον οι οποίες αποκεντρώνονται σε όλη την περιφέρεια. Οι εν λόγω Επιτροπές είναι: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Επιτροπές Προσβασιμότητας και Επιτροπές Κρίσεως Αυθαιρέτων.

-Την παρακολούθηση της Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας του κάθε Δήμου.

-Τον έλεγχο της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού και τη μέριμνα για την επίσπευσή του.

-Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων.

Όπως προέκυψε από συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Σταθάκη με περιφερειάρχες, σχετική διάταξη περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.

Οι περιφερειάρχες επισήμαναν στον κ. Γ. Σταθάκη ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία και επιτυχία του Παρατηρητηρίου είναι η έγκαιρη στελέχωσή του με το απαραίτητο προσωπικό και η επαρκής χρηματοδότησή του και κατέθεσαν προτάσεις και παρατηρήσεις, τις οποίες το υπουργείο προτίθεται να αξιοποιήσει διαμορφώνοντας το νομοσχέδιο στην τελική του μορφή.

Όπως δήλωσε ο κ. Σταθάκης, «πρόθεσή μας είναι όσο το δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ Βαθμού. Ο διάλογος είναι ανοιχτός και θα συνεχίσουμε σε καλό πνεύμα για να φθάσουμε στο τέλος της ημέρας σε σωστή απόφαση από κοινού με τις Περιφέρειες και τους Δήμους».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση