Παρνασσός: Πώς θα προστατευθεί η απειλούμενη παρνασσική παιώνια (φωτο)

Τέλος Απριλίου ώς και Μάιο ανθίζει σε λιβάδια ανάμεσα στα έλατα και σε δολίνες (ασβεστολιθικές λεκάνες που δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση του νερού) του Παρνασσού ένα από τα πιο όμορφα και σπάνια αγριολούλουδα, η παρνασσική παιώνια (Paeonia parnassica), ενδημικό είδος της Στερεάς Ελλάδας, το οποίο συναντάται σε Παρνασσό και Ελικώνα. Οι κυριότεροι κίνδυνοι για το είδος είναι η ανεξέλεγκτη συλλογή του, λόγω της υψηλής καλλωπιστικής του αξίας, και η βόσκηση. Για τους λόγους αυτούς έχει συμπεριληφθεί στην οδηγία 92/43 της Ε.Ε. (NATURA 2000), καθώς και στο «Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας, 2009».

Στα τέλη Μαΐου επισκέφθηκαν τον Παρνασσό δύο διαφορετικές ομάδες εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης δύο διαφορετικών έργων, στοχεύοντας στη συλλογή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό διαχειριστικών μέτρων προστασίας και διατήρησης του είδους.

Η εκτίμηση της κατάστασης του πληθυσμού του είδους μέσα από την επιστημονική παρακολούθησή* του σε παλιές και νέες εντοπισμένες θέσεις εξάπλωσής του, για την υποβολή της εξαετούς έκθεσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επικαιροποιημένα δεδομένα, πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας της εταιρείας NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., στο πλαίσιο του έργου «Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης ειδών χλωρίδας Κοινοτικού και Εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα» του ΥΠΕΝ.

Η ομάδα εργασίας του ΙΜΔΟ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποιώντας το έργο με τίτλο: «Δυναμική του πληθυσμού του απειλούμενου φυτικού είδους Paeonia parnassica (Paeoniaceae) στο Όρος Παρνασσός (GR2410002)», στόχευε στον εντοπισμό των διαφορετικών πληθυσμών της παρνασσικής παιώνιας, καθώς και στην εκτίμηση της οικολογικής αξία της στα διαφορετικά ενδιαιτήματά** της, συλλέγοντας παράλληλα δεδομένα για τα είδη χλωρίδας που ευνοούνται από την παρουσία της. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται με χρηματοδότηση του ΟΦΥΠΕΚΑ για «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της Ελλάδας» με Φορέα Υλοποίησης το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).

Τα στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Παρνασσού Οίτης και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. υπέδειξαν και συνόδευσαν τις δύο ομάδες εργασίας στις νέες θέσεις, τις οποίες είχαν εντοπίσει μετά τη λήξη του προηγούμενου υποέργου επιστημονικής παρακολούθησης (ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013). Η καλή προετοιμασία και συνεργασία Μ.Δ. και ομάδων εργασίας είχε ως αποτέλεσμα την αξιοποίηση του χρόνου για διερεύνηση και νέων θέσεων υποπληθυσμών ανάπτυξης του είδους.

«Ευχαριστούμε πολύ τους επιστημονικούς συνεργάτες για την προσπάθεια απόκτησης «εργαλείων» που απώτερο σκοπό έχουν την επίτευξη των στόχων διατήρησης της παρνασσικής παιώνιας στο βουνό από το οποίο πήρε και το όνομά της!», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

*Μέσα από την επιστημονική παρακολούθηση ενός είδους μπορεί κανείς να δει την διακύμανση του αριθμού των ατόμων ενός πληθυσμού μέσα στο χρόνο. Έτσι, ανάλογα αν έχει προκύψει μείωση ή αύξηση του πληθυσμού του, υιοθετούνται κατάλληλα μέτρα για την διατήρησή του σε ικανοποιητικά επίπεδα.
**Ενδιαίτημα είναι η έκταση στην οποία ζει και αναπαράγεται ένα είδος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση