Παρουσιάζεται ο φάκελος για το μεγαλύτερο έργο LIFE IP 4 NATURA στην Ελλάδα

Τις πτυχές του πρώτου ολοκληρωμένου έργου LIFE IP 4 NATURA (Inegrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece) για την Ελλάδα, το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση και διάρκεια που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας, θα παρουσιάσει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την πρόσφατη έγκρισή του από την Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Τμήματος Προστατευόμενων Περιοχών θα προχωρήσει στην παρουσίαση του Εθνικού φακέλου της εγκεκριμένης πρότασης του ολοκληρωμένου έργου, στις 6 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης των Ολοκληρωμένων Έργων LIFE IP.

Τα Ολοκληρωμένα Έργα LIFE είναι έργα μεγάλης κλίμακας, που έχουν ως στόχο την εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων και στρατηγικών της Ένωσης και την κινητοποίηση σχετικών πηγών χρηματοδότησης (Κοινοτικής, εθνικής ή ιδιωτικής) με συμπληρωματικές δράσεις στο έργο.

Κάθε κράτος - μέλος δικαιούται ένα Ολοκληρωμένο Έργο LIFE για την περίοδο 2014-2020 σε κάθε έναν από τους τομείς της φύσης (διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000), του περιβάλλοντος (ύδατα, απόβλητα ή αέρας) και του κλίματος, εφόσον καταθέσει μια καθόλα πλήρη και τεχνικά άριστη πρόταση.

Το έργο, με προϋπολογισμό 17 εκατ. ευρώ και συγκεκριμένο τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα», έχει εκπονηθεί από το ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) σε συνεργασία με: Πράσινο Ταμείο, Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας, Περιφέρειες Κρήτης, Αττικής και Αν. Μακεδονίας & Θράκης, WWF-Ελλάς και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Το LIFE IP 4 NATURA θα διαρκέσει 8 έτη (2018 – 2025), με συνολικό προϋπολογισμό 17.000.000 ευρώ, από τα οποία τα 10.200.000 είναι η χρηματοδότηση από την Ε.Ε, 4.000.000 η εθνική συμμετοχή μέσω πόρων του Πράσινου Ταμείου και 2.800.000 η ιδία συμμετοχή των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έργου θα γίνει συντονισμός για την κινητοποίηση πόρων για δράσεις σχετικές με τη βιοποικιλότητα και τη φύση από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ, τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των 13 Περιφερειών και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στόχος του έργου LIFE-IP 4 NATURA είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (PAF) για το δίκτυο Natura 2000. Συντονιστής του έργου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας), ενώ οι κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:

1) Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος.

2) Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τα χωρικά όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας).

3) Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

4) Ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

5) Χαρτογράφηση και εκτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας.

6) Ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000.

7) Επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 2021-2027.

8) Συντονισμός και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση