Έτσι θα ενισχυθεί η «πράσινη» συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

Συνεδρίαση της τριμερούς διυπουργικής για το περιβάλλον, με συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη και της Αν. Γενικής Διευθύντριας για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, Γκαλίτ Κοέν, εκπροσώπου του Υπουργού Περιβαλλοντικής Προστασίας του Ισραήλ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής των τριών κρατών, χθες, στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνάντηση, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, διαπιστώθηκε η πρόοδος που έχει συντελεστεί από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι σήμερα στους τομείς της προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος, της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και τέθηκαν οι βάσεις για τη συνέχιση της τριμερούς συνεργασίας, με την υπογραφή κοινού ανακοινωθέντος.

Και στους τρεις τομείς έχουν ήδη οργανωθεί τεχνικές συναντήσεις και έχουν διαμορφωθεί ειδικά προγράμματα δράσης των τριών χωρών, ενώ έχουν διοργανωθεί και συναντήσεις σε υπουργικό επίπεδο.

Ειδικά στον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπου τον συντονιστικό ρόλο έχει η Ελλάδα, ο πρώτος γύρος τεχνικών συναντήσεων επικεντρώθηκε στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στις τρεις χώρες και των αντίστοιχων προτεραιοτήτων. Η πρόταση της Ελλάδας, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η περαιτέρω συνεργασία να βασιστεί στις δραστηριότητες του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, το οποίο και θα συστήσει η Ελλάδα για την υποβοήθηση και το συντονισμό των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής. «Με τη συνεργασία αυτή η Κλιματική Αλλαγή αποτελεί κοινό τομέα δράσης σε επίπεδο Ανατολικής Μεσογείου, μιας περιοχής ιδιαίτερα ευαίσθητης και με υψηλό δείκτη κινδύνου στην κλιματική αλλαγή», αναφέρει το ΥΠΕΝ.

φαμ (600 x 337)

Συγκεκριμένα, συνεχίζει το υπουργείο, η ελληνική πρόταση περιλαμβάνει (α) την ανάπτυξη κοινής ομάδας δεικτών αξιολόγησης μέτρων και δράσεων προσαρμογής, (β) την ανταλλαγή εμπειρίας όσον αφορά στην ιεράρχηση και υλοποίηση δράσεων προσαρμογής, (γ) ανάπτυξη εργαλείων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και την οικονομία και (δ) την ανάπτυξη μιας κοινής διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανταλλαγή πληροφορίας, γνώσης και δεδομένων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στις τρεις χώρες.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε τη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων για θέματα προσαρμογής, η οποία θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω τριμερών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, ή μέσω υφιστάμενων ευρωπαϊκών και μεσογειακών προγραμμάτων. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη πολιτικής ενίσχυσης των δράσεων για την κλιματική αλλαγή σε κυβερνητικό και διακυβερνητικό επίπεδο.

Όσον αφορά στη συνέχεια της συνεργασίας, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, επιβεβαιώθηκε η προσήλωση των χωρών στα ζητήματα που περιλαμβάνει η κοινή εργασία και αποφασίστηκε η επέκτασή τους με νέα εργαλεία, όπως η χρήση δορυφορικών δεδομένων για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και το συντονισμό επέμβασης σε περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης, η διαχείριση ιλύος από την επεξεργασία αποβλήτων κι η διαχείριση υγρών αποβλήτων από ελαιουργεία, που θα εξεταστεί σε επόμενη τεχνική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, στο Ισραήλ.

Αποφασίστηκε επίσης η επέκταση της συνεργασίας σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων κύρια όσον αφορά στη αξιοποίηση δευτερογενών καυσίμων, στη συνεργασία με την τσιμεντοβιομηχανία και στην επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών και υλικών.

Νωρίτερα, στο πλαίσιο του τρίτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση Ελλάδας – Ισραήλ με συμμετοχή του Σωκράτη Φάμελλου. Βασικό θέμα της συνάντησης, σύμφωνα με το υπουργείο, ήταν η έναρξη της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και διαχείρισης απορριμμάτων. Στον τομέα των απορριμμάτων, κατά το ΥΠΕΝ, οι προτεραιότητες που τέθηκαν αφορούν στην πρόληψη παραγωγής, στην ενίσχυση της ανακύκλωσης, στον περιορισμό της ταφής και σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για η διακοπή χρήσης της πλαστικής σακούλας. «Συζητήθηκε επίσης και η δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας στον τομέα της αφαλάτωσης, όπου η Ελλάδα πρόκειται να προκηρύξει την εγκατάσταση επιπλέον μονάδων, δυναμικότητας έως 2000 m3/d, σε νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, προκήρυξη για την οποία η ισραηλινή πλευρά έχει επιδείξει έντονο ενδιαφέρον», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση