Περιβαλλοντικές οργανώσεις: Η νέα Ελληνική Κυβέρνηση να επικυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Πρέσπες

Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων και συμπληρώνονται σήμερα 5 χρόνια από τη μέρα που τα 3 κράτη που μοιράζονται τη διασυνοριακή λεκάνη των Πρεσπών και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψαν τη Διεθνή Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών. Η Συμφωνία παραμένει ανενεργή καθώς η ελληνική πλευρά είναι η μόνη που δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κύρωσή της. Η Αλβανία και η πΓΔΜ έχουν μάλιστα πρόσφατα προχωρήσει στη σύσταση ενός «διασυνοριακού Βιοσφαιρικού Αποθέματος» στην περιοχή υπό την αιγίδα της UNESCO, στο οποίο καλούν και την Ελλάδα να συνεργαστεί.

Οι διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις EuroNatur (Γερμανία), Frankfurt Zoological Society (Γερμανία), KORA (Ελβετία), Plantlife (Ην.Βασίλειο), καθώς και οι οργανώσεις του δικτύου PrespaNet, MES (πΓΔΜ), PPNEA (Αλβανία) και Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ), καλούν τη νέα Ελληνική Κυβέρνηση να επικυρώσει αυτή τη Διεθνή Συμφωνία. Μετά από δεκαετίες προσπαθειών για την προστασία και την ανάπτυξη της περιοχής, όλοι όσοι έχουν εμπλακεί, φορείς και πρόσωπα, φτάνουν στο ίδιο συμπέρασμα: είναι αδήριτη ανάγκη τα 3 κράτη να συστήσουν μόνιμους μηχανισμούς διαβούλευσης, συντονισμού και κοινών δράσεων για την προστασία, την ορθή διαχείριση και την αειφόρο ανάπτυξη αυτού του ευαίσθητου και πολύτιμου τόπου. Οι εθνικές δράσεις, παρότι είναι θετικές, δεν μπορούν μόνες τους να παράξουν τα μέγιστα αποτελέσματα και οφέλη, τόσο για τη φύση όσο και για τον άνθρωπο.
Εν όψει της έλλειψης επίσημης διακρατικής τριμερούς συνεργασίας στην Πρέσπα, η προστασία της περιοχής συνεχίζει να στηρίζεται μόνο σε πρωτοβουλίες τοπικών και διεθνών φορέων και των κατοίκων της. Έτσι, οι 7 περιβαλλοντικές οργανώσεις εξειδικεύοντας το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων, «Υγρότοποι για το Μέλλον μας», θα συναντηθούν στις 3 και 4 Φεβρουαρίου, στο Λαιμό Πρεσπών, για να συζητήσουν τους κοινούς τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης τους για την προστασία των φυσικών και πολιτιστικών αξιών της περιοχής. Επίκεντρο αυτών των συζητήσεων θα αποτελέσει μια διαφορετική αναπτυξιακή προοπτική που πρέπει να επιδιωχθεί για περιοχές σαν την Πρέσπα, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της οικονομικής ανασφάλειας. Μια προοπτική που να διασφαλίζει τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την ποικιλία της ζωής για τις επερχόμενες γενιές και ταυτόχρονα να επιτρέπει την ανάπτυξη σύγχρονων παραγωγικών δραστηριοτήτων με υψηλή προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα στον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα.

«Η Διεθνής Γραμματεία της Πρωτοβουλίας για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους (MedWet) συντάσσεται με το κάλεσμα προς τη νέα Ελληνική Κυβέρνηση -όπως έκανε και με την προηγούμενη- να επικυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών χωρίς άλλη καθυστέρηση», δήλωσε ο Delmar Blasco, Συντονιστής του MedWet, από το γραφείο του στην Αρλ της Γαλλίας. Πρόσθεσε, ακόμη, πως: «αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση της προστασίας και αποτελεσματικής διαχείρισης αυτής της σημαντικής περιοχής, όχι μόνο προς όφελος της φύσης, αλλά και προς όφελος των τοπικών κοινωνιών. Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών, ώστε να αποτελέσει η περιοχή ένα εξαιρετικό παράδειγμα στη Νότια Ευρώπη συμμετοχής και δέσμευσης της τοπικής κοινωνίας στην αειφόρο χρήση των τοπικών πόρων».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!